Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektricka zasuvka - EK
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka
9. novembra 2017 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Zmätok s ističmi pokračuje

Popri chaose s cenami energií, ktorý nastal začiatkom tohto roka, sa objavila aj téma výmeny či optimalizácie ističov. Regulačný úrad vtedy vo veľkom apeloval na odberateľov, aby si ich dali do poriadku. „Na začiatku tohto chaosu bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. Naopak, tí odberatelia, ktorí mali ističe optimalizované ušetrili a to podľa starej aj novej vyhlášky,“ uviedol ÚRSO vo februári.

Téma ističov z éteru postupne vyprchala. To, že na Slovensku historicky existujú odberatelia, ktorí ani vôbec nemajú hlavný istič nainštalovaný, jeho inštalácia nezodpovedá platným normám alebo nemajú uzavretú zmluvu o pripojení sa vtedy neriešila.

Najväčšia Západoslovenská distribučná (ZSD), u ktorej bolo vlani do sústavy pripojených takmer 1,2 milióna odberných miest, k tomu začala pristupovať po svojom.

Nainštalujte, inak vás odpojíme

Niektorých odberateľov na svojom území vyzýva k náprave „nezákonného“ stavu, inak im po 60 dňoch preruší distribúciu elektriny a po 90 dňoch odstúpi od zmluvy, ktorú ani nemusia mať podpísanú. Podľa legislatívy platnej od roku 2012 žiaden nový odber elektriny už nemôže byť pripojený bez ističa pred elektromerom, pri starších pripojeniach je situácia zložitejšia.

ZSD sa odvoláva na rozpor odberu elektriny s ich technických podmienkami, so zákonom o energetike, vyhláškou ÚRSO o pravidlách trhu i vyhláškou ÚRSO o cenovej regulácii. V zaslanom liste, ktorý má náš portál k dispozícii a je datovaný minulý mesiac, pritom uvádza neplatnú cenovú vyhlášku 260/2016, ktorá bola zrušená vo februári. 

ZSD sme požiadali o vysvetlenie tejto výzvy. „Ak zamestnanec ZSD zistí pri pravidelnej údržbe distribučnej sústavy, prípadne pri servisných zásahoch nesúlad istiaceho prvku so zmluvnou hodnotou, alebo neexistenciu istiaceho prvku, upozorní odberateľa, aby si zosúladil zmluvu o pripojení s hodnotou hlavného ističa, ktorý reálne využíva. Prípadne ak na odbernom mieste nie je istiaci prvok, upozorníme ho, aby si istič na vlastné náklady nainštaloval,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová.  

Dlhodobý postup

Na otázku, prečo distribútoror posiela výzvu teraz, hovorkyňa uviedla, že „ZSD takto postupuje dlhodobo“. Zároveň dodala: „V jednom type výzvy bol uvedený neaktuálny odkaz na neplatnú cenovú vyhlášku ÚRSO, čo sme už napravili. Na obsah výzvy to však nemalo vplyv.“

Na viaceré otázky sme však odpovede nedostali. Nie je preto jasné, koľkým odberateľom podobnú výzvu firma zaslala, ani koľko odberateľov už na list reagovalo a hlavný istič si nainštalovali podľa inštrukcií.

Prevádzkový poriadok ZSD, ktorý schvaľuje ÚRSO sa v liste nespomína. V bode 2.1.24 pritom počíta so situáciou, ak nie je inštalovaný hlavný istič pred určeným meradlom alebo domácnosť nemá uzavretú zmluvu o pripojení. Uvádza tiež, ako sa vníma hodnota maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity (MRK a RK). Podľa znenia listu odberateľ kapacitu technicky využíva v neobmedzenej miere. V platných dokumentoch ZSD sa tiež uvádza, kedy sa uzatvára zmluva o pripojení a kedy je distribútor oprávnený žiadať jej podpis.

Zisťovali sme, aká je situácia u ostatných regionálnych distribútorov.

Východ: Nechcené historické dedičstvo

Východoslovenská distribučná (VSD) uviedla, že neeviduje odberné miesto podnikateľa pripojeného do nízkonapäťovej úrovne bez nainštalovaného hlavného ističa pred elektromerom. „V prípade, ak odberné miesto domácnosti je vybavené prístrojom na bezpečné odpojenie odberného miesta od distribučnej sústavy pre uvedenie elektrickej inštalácie do beznapäťového stavu pri výmene/ kontrole merania, nepovažuje sa to za porušenie zákona. Vo výnimočných prípadoch, ktoré sú predovšetkým nechceným historickým dedičstvom, sa môžu vyskytnúť odberné miesta bez hlavného ističa. Takéto prípady sú počtom nevýznamné,“ vysvetlila hovorkyňa VSD Andrea Danihelová.

VSD zároveň zdôraznila, že „úlohou hlavného ističa je chrániť majetok, či dokonca zdravie a život domácich pri poruche v jeho elektroinštalácii, preto je najmä na odberateľoch, aby dbali o takéto zabezpečenie svojich domovov“. Aj oni v Prevádzkovom poriadku (bod 1.7.) počítajú s tým, že existujú odberné miesta bez hlavného ističa pred elektromerom.

SSE-D: Absencia ističa nie je dôvod na odpojenie

Hovorca SSE-Distribúcie Miroslav Gejdoš tiež zdôraznil, že „hlavný istič je v prvom rade ochranný prostriedok pre ich odberné miesto, elektrospotrebiče, majetok, ale aj zdravie“.

„Samotná absencia hlavného ističa nie je štandardným dôvodom na odpojenie zo sústavy,“ uviedol. Firma odberateľov k ich inštaláciám nijako zvlášť nevyzýva.

SSE-Distribúcia tiež priznala ako to v ich sústave s ističmi vyzerá. „U domácností evidujeme 13 percent odberných miest bez hlavného ističa. Väčšinou ide o staršie odberné miesta so zastaraným technickým riešením istiacich prvkov. To znamená, že majú napríklad poistky, deóny alebo vypínače,“ vysvetlil.

„V prípade domácností evidujeme tiež 11 percent odberných miest, na ktorých sa pri návšteve nedalo zistiť, kde sa istiaci prvok nachádza. V tomto prípade môžeme skonštatovať, že ide o zásadné porušenie legislatívy a technických noriem,“ uviedol Gejdoš. „Pri podnikateľoch evidujeme 5 percent odberateľov s neidentifikovaným hlavným ističom. Ide prevažne o odberné miesta s veľmi malou spotrebou a tiež starými technickými riešeniami elektroinštalácie. Mnoho z nich už iba dožíva,“ dodal.

Gejdoš vysvetlil, že maximálna rezervovaná kapacita sa dá pri chýbajúcom hlavnom ističi odvodiť. „Jednofázový elektromer so spotrebou určenou na svietenie potrebujú minimálne 10 A. Ak sú tam aj zásuvkové okruhy, tak 16 A. Historicky si rodinné domy zriaďovali samostatné odberné miesta pre  trojfázové spotrebiče. Platilo to ešte aj v roku 2000. Odvtedy je to skôr o zlučovaní a rušení nepotrebného alebo nevyužívaného odberného miesta.“

OZ: Nehorázna hrozba

O názor na zaslaný list sme požiadali aj občianske združenie, ktoré sa angažuje v ochrane práv odberateľov. „Zvolený spôsob komunikácie Západoslovenskej distribučnej považujeme za nehorázny a v rozpore s dobrými mravmi v spotrebiteľských vzťahoch. Osobitne z dôvodu, že so spotrebiteľom jedná monopolný a štátny subjekt s veľkou mierou spoločenskej zodpovednosti,“ uviedol Peter Ďuriš, predseda EICP.

„Pri komunikácii so spotrebiteľom nemožno využívať hrozby a zastrašovanie a už vôbec nie také, ktoré nemožno uskutočniť legálne. Také správanie napĺňa znaky agresívnej obchodnej praktiky. ZSD pritom hrozí spotrebiteľovi prerušením distribúcie elektriny, teda vážnym zásahom do jeho základných životných potrieb,“ doplnil.

Ďuriš poznamenal, že spotrebiteľa nezaväzujú nezrozumiteľné technické dokumenty a ich prílohy. „Je povinnosťou podnikateľa zrozumiteľne vysvetliť všetky aspekty poskytovaných služieb. ZSD sa nemôže zbaviť zodpovednosti iniciatívne si preveriť splnenie svojich vlastných technických požiadaviek ešte predtým, ako umožní fyzické pripojenie technických zariadení do distribučnej sústavy. Takýto spôsob komunikácie však vzbudzuje pochybnosti o tom, či k tomu z jej strany došlo,“ naznačil.

„Navyše, hroziť spotrebiteľovi z tohto dôvodu prerušením distribúcie je v rozpore so zákonom, keďže nesprávne osadenie ističa medzi dôvody prerušenia nepatrí. Domnievame sa preto, že v tejto veci by mali konať orgány dohľadu nad právom na ochranu spotrebiteľa, najmä Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Slovenská obchodná inšpekcia. Nemožno dlhodobo tolerovať komunikáciu s dešpektom k spotrebiteľovi,“ uzavrel predseda EICP.

Ak ostatní distribútori zdôrazňujú, že správne osadený hlavný istič slúži hlavne na ochranu samotnej domácnosti, takmer výhražná forma komunikácie zo strany ZSD s odkazmi na zložité legislatívne normy vyvoláva skôr otázniky. Po skúsenostiach zo začiatku tohto roka by sa tiež mohli objaviť úvahy o tom, či nejde o predprípravu na ďalšiu zmenu taríf za distribúciu. U domácností v kategórii D1-D3 sa totiž pri cenách hodnota ističa nezohľadňuje. Možno si však chce len distribútor na západe urobiť poriadok v sústave a zvolil nešťastnú formu komunikácie.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.