Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Euro-ďalekohľad - Európska komisia
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka
13. apríla 2017 Obnoviteľné zdroje OZE od Energia.skSITA

Záruky pôvodu elektriny z OZE sú čoraz populárnejšie. Ide o veľa

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov – preukaz, ktorý sa u nás využíva čoraz častejšie. Tento inštitút potvrdzujúci zelený pôvod elektriny je síce na Slovensku dostupný už od roku 2011, využívanie v praxi ale bolo dosiaľ len nepatrné. Podľa smernice 2009/28/ES ide o elektronický dokument, ktorého jediným účelom je poskytnúť koncovému spotrebiteľovi dôkaz o tom, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie.

Záruky teda umožňujú sledovať zelenú elektrinu v mixe dodávateľa alebo konečného spotrebiteľa.

V minulom roku vydal ÚRSO rekordný počet záruk – až 5570 na takmer 5,36 TWh vyrobenej elektriny. Šlo o elektrinu vyrábanú zo slnka, vody, biomasy, bioplynu, ale tiež z jediného veterného parku Cerová. Chýbajú len zariadenia na využitie geotermálnej energie.

Zdroj: ÚRSO

Podľa zverejneného zoznamu už úrad stihol vydať približne 1900 záruk aj v tomto roku.

Zoznamy potvrdzujú, že o záruky žiadajú prevádzkovatelia všetkých druhov OZE technológií, veľkých i malých vodných elektrární, fotovoltických zdrojov umiestnených na strechách rodinných domov, garáží, predajní, škôl aj veľkých výrobných hál.

Záruky sa vydávajú spätne, či už o niekoľko mesiacov alebo aj o niekoľko rokov.

Uznanie spoza hraníc

Keďže inštitút garancie pôvodu zelenej elektriny vyplýva z legislatívy EÚ, na európskom trhu sa uznávajú aj záruky z iných krajín. Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz nám potvrdil, že „úrad nikdy neodmietol uznať záruku pôvodu elektriny z OZE vydanú v inom členskom štáte“.

Lídrom v uznávaní záruk je spoločnosť ČEZ Slovensko, ktorá si prvé dve nechala uznať už v roku 2014. Šlo o elektrinu z malej vodnej elektrárne Korsselbränna vo Švédsku. V nasledujúcich dvoch rokoch si ich nechali uznať aj ďalší dodávatelia elektriny. Vlani ÚRSO uznal 453 záruk zo zahraničia, ktoré sa vzťahovali na viac než 3 TWh elektriny zo zahraničia.

Výsledkom je, že niektorí slovenskí dodávatelia majú dnes vo svojom mixe zaručenú zelenú elektrinu pôvodom z Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Francúzska, Fínska, Švédska i Nórska.

Zdroj: ÚRSO

Na otázku, prečo došlo k v minulom roku k tak významnému nárastu záruk hovorca regulačného úradu uviedol, že enormné zvýšenie bolo spôsobené „predovšetkým skutočnosťou, že správca dane požadoval v rámci daňovej kontroly od výrobcov elektriny, aby predložili záruku pôvodu elektriny za každý mesiac a nie v dlhších časových úsekoch ako predtým (3 mesiace, rok). Navyše, cena elektriny na trhu sa zvýšila, čo spôsobilo, že cena elektriny vyrobenej z OZE je viac konkurencieschopná.“

Práve vyššia cena elektriny podľa Igaza mohla viesť aj k väčšiemu záujmu o uznávanie záruk vydaných v iných európskych krajinách.

V zozname záruk vydaných v tomto aj minulom roku je však možné nájsť aj niekoľkoročné garancie pre zariadenia so začiatkom výroby v roku 2011.

Obchody sa rozvetvujú

Každá záruka, či už vydaná na Slovensku alebo uznaná zo zahraničia, je obchodovateľná – na základe zmluvy o prevode je možné ju previesť z jedného držiteľa na iného. Množstvo elektriny, ktoré výroba elektriny z OZE predal dodávateľovi sa odpočíta z jeho výrobného mixu a pripočíta novému majiteľovi.

Jediným domácim výrobcom elektriny, ktorý záruky vzťahujúce sa k vodným elektrárňam prevádzal, boli Slovenské elektrárne. Takmer výlučne ich predával svojej dcérskej spoločnosti SE Predaj. Len výnimočne sa pár záruk v posledných dvoch rokoch podarilo odkúpiť aj dodávateľovi Magna Energia.

V tomto roku sa už ale zaregistrovali rozmanitejšie prevody týkajúce sa minuloročnej výroby elektriny z vodných elektrární. Slovenské elektrárne si našli tretieho kupujúceho – Pow-en. Štátna Vodohospodárska výstavba zase predala záruku na časť výroby z elektrární Čunovo a Mošoň dodávateľovi Elgas.

Vysvetlenie, prečo slovenskí producenti elektriny prevádzajú záruky pôvodu len veľmi obmedzene je jednoduché – na objem elektriny, ktorá im zodpovedá sa nevzťahuje podpora doplatkom.

Podľa počtov sú preto oveľa častejšie prevody záruk, ktoré si nechali slovenskí dodávatelia uznať zo zahraničia.

Zdroj: ÚRSO

Dodávatelia, ktorí záruky nakupujú tvrdia, že si ich niektorí ich odberatelia, napr. priemyselné podniky či poskytovatelia služieb vyžadujú, aby mohli následne deklarovať ekologickejšie správanie. Záruky je totiž možné prevádzať na iného účastníka aj opakovane, t.j. najprv z výrobcu na dodávateľa a následne z jedného dodávateľa na priemyselného odberateľa.

Ekonomická motivácia

„Výrobcovia elektriny žiadajú úrad o vydanie záruk pôvodu elektriny predovšetkým z dôvodu oslobodenia od platenia spotrebnej dane z elektriny. V slovenskom právnom poriadku je totiž elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov, oslobodená od spotrebnej dane z elektriny len v prípade, že sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,“ potvrdil pre náš portál hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Obdobné potvrdenia ako na OZE sa ale vzťahujú aj na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚKVET). Aj tá je oslobodená od spotrebnej dane.

Spotrebná daň sa neplatí ani pri elektrine, ktorej koncovými odberateľmi sú domácnosti. Pri cenovej ponuke pre firemných odberateľov však môže lacnejšia a zelená elektrina zavážiť.

Údaje Finančnej správy SR potvrdzujú klesajúci objem príjmov do štátneho rozpočtu zo spotrebnej dane z elektriny.

Spotrebná daň z elektriny (v €)

Celková výroba elektriny (v GWh)

Celková spotreba elektriny (v GWh)

2010

14 566 417,33

27 720

28 761

2011

16 030 814,43

28 135

28 862

2012

16 644 714,86

28 393

28 786

2013

16 832 966,77

28 590

28 681

2014

13 962 167,38

27 254

28 355

2015

13 456 148,25

27 191

29 548

2016

12 053 375,14

27 452

30 103

Zdroj údajov: Finančná správa SR, SEPS

Tvrdiť, že dôvodom nižšieho výberu spotrebnej dane sú záruky pôvodu, by bolo trúfalé. Vplyv tohto faktora ale nemožno vylúčiť. Priznáva to aj Finančná správa. Na otázku, o koľko sa ročne znížili príjmy štátu z dôvodu vydávania záruk, však odpovedať nedokáže.

„Finančná správa disponuje informáciami o množstve dodanej elektriny na základe daňových priznaní, ktoré podávajú jednotlivé daňové subjekty, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 609/2007 Z. z. Novelou zákona č. 609/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014 bola zo zákona odstránená povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak platiteľ dane z elektriny v zdaňovacom období uskutočňoval len dodávky elektriny bez dane alebo len dodávky elektriny oslobodenej od dane,“ uviedla pre náš portál hovorkyňa Patrícia Macíková.

„Finančná správa z uvedeného dôvodu nedisponuje relevantnými informáciami o objemoch elektriny, ktoré si daňové subjekty oslobodzujú od spotrebnej dane bez povinnosti podania daňového priznania v závislosti od dôvodu oslobodenia od spotrebnej dane. Týka sa to aj elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, prípadne elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla,“ vysvetlila Macíková.

„Nakoľko v poslednom období nenastali v zákone č. 609/2007 Z. z. žiadne výraznejšie zmeny, ktoré by mohli mať za následok zníženie výberu spotrebnej dane z elektriny, na základe vyššie uvedeného možno len predpokladať, že zníženie výberu spotrebnej dane z elektriny môže byť spôsobené zvýšeným množstvom prevedených a uznaných záruk pôvodu elektriny a ich použitia na tento účel,“ dodala hovorkyňa Finančnej správy.

Zmeny na obzore – príležitosť či zneužívanie?

Vzhľadom na pripravovanú novelizáciu smernice o obnoviteľných zdrojov, by sa do budúcna mohol systém vydávania záruk pôvodu zmeniť.

Európska komisia vo svojom návrhu uviedla, že dnes platné potvrdenia by sa mali rozšíriť aj na plyn z obnoviteľných zdrojov a záruky pôvodu by sa mali vydávať aj pre energiu z tepla. Na potvrdeniach o pôvode z malých zariadení môžu byť uvedené zjednodušené informácie.

Ministerstvo hospodárstva ale vo svojom stanovisku, ktoré predložilo na pripomienkovanie, uviedlo, že „nesúhlasí s povinným vydávaním záruk pôvodu pre energiu z tepla. Existujúce skúsenosti so zárukami pôvodu pre elektrinu ukázali administratívnu náročnosť a možnosť zneužívania, resp. nepotrebnosť ich vydávania“.

Celý systém záruk pôvodu by sa mal podľa ministerstva ustanoviť čisto na dobrovoľnej báze.

Slovenské elektrárne s názorom ministerstva zásadne nesúhlasia. Systém záruk o pôvode elektriny z OZE a VÚKVET označujú za oblasť konkurenčného boja medzi dodávateľmi, ktorý by mal byť v plnej miere zachovaný. SE navyše upozornili, že hoci by mali byť predmetné záruky ľahko prevoditeľné na akéhokoľvek účastníka trhu v rámci EÚ a uznateľné v rámci akéhokoľvek členského štátu a slovenská realita a prax ukázala, že je problematické, resp. nemožné previesť predmetné záruky o pôvode na iného účastníka trhu v rámci EÚ.

S dobrovoľným systémom záruk o pôvode elektriny a tepla a chladu z OZE nesúhlasí ani Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO). „Naopak žiadame zmeniť existujúci systém povinného vydávania záruk pôvodu na funkčný a nie ho rušiť,“ uviedla vo svojej pripomienke.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.