Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
vlajka eu
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Vlajka Európskej únie. Zdroj: Flickr.com/rockcohen
16. novembra 2012 Ostatné od Energia.skSITA

Zapojte sa do projektov FP7

Partnerov hľadajú inštitúcie v týchto témach:

ENERGY.2013.2.1.1: Vysoko efektívne c-Si fotovoltické moduly

Spoločnosť Hyperion Management, je španielsko-portugalská spoločnsoť, ktorá sa od svojho vzniku  zameriava na podporu výroby elektrickej energie pomocou technológie založenej na solárnej energii. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.4.1.1: Inovatívne tepelné slnečné systémy na fasádach budov

Spoločnosť Hyperion Management, je španielsko-portugalská spoločnsoť, ktorá sa od svojho vzniku  zameriava na podporu výroby elektrickej energie pomocou technológie založenej na solárnej energii. Viac informácií nájdete tu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

IZNAB Sp. z o.o. je spoločnosť zameraná na malé a stredné podniky, ktoré sa orientujú na efektívne technológií v rôznych odvetviach priemyslu. IZNAB ponúka odborné poradenstvo pri navrhovaní a rozvoji technológií a realizácie. Viac informácií nájdete tu.

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

ENERGY.2013.6.1.1: Kombinované podzemné splyňovanie uhlia a CCS

Geothermal Anywhere je technologická spoločnosť so sídlom na Slovensku, v Bratislave a vo Veľkej Británii, Londýne. Spoločnosť má skúsenosti s efektívnym systémom pre hĺbkové vŕtanie a dezintegráciu hornín umožňujúci prístup k dosiaľ nedosiahnuteľným zdrojom energie. Hľadá konzorcium zamerané ne kombináciu UCG a CCS. Viac informácií nájdete tu.

Elektroprivreda B&H – Sarajevo (EP B&H) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby energie, distribúcie, obchodu a dodávky elektriny. Spoločnosť je riadiacim orgánom koncernu EP B & H. Ide o najväčšiu elektrárenskú spoločnosť v Bosne a Hercegovine (B & H) s celkovým inštalovanou výrobnou kapacitou až 1.669 MW. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.7.1.1: Vývoj a validácia metód a nástrojov pre integráciu distribuovaných zdrojov energie do sústavy

Institute of Power Engineering, High current lab z Poľska sa špecializuje na elektrickú, mechanickú a tepelnú energetiku. Má skúsenosti z IEC testami s LV a HV – káblami s príslušenstvom, rozvádzačmi, rozvodňami. Viac informácií nájdete tu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ZSE Distribúcia má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkovania distribučnej siete. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (110, 22 a 0,4 kV) na území západného Slovenska a zabezpečuje distribúciu elektrickej energie a prevádzku distribučnej siete na 15 000 km2 území s viac ako miliónom odberných miest. ZSE Distribúcia ponúka svoju existujúcu distribučnú sieť na účely testovania, technické požiadavky, definície a modelovanie. Všeobecný záujem má v inteligentnom meraní a inteligentných sieťach so zameraním na integráciu generácie distribuovaných zdrojov, kvalitu dodávok elektriny, skladovania energie, e-mobility a inteligentných energetických riešení. Viac informácií nájdete tu.

Výskumná skupina Sevillskej univerzity skúma kvalitu elektrickej energie a analyzuje chyby. Využíva výpočtovú inteligenciu pre analyzovanie mriežky premenných, čo jej uľahčuje modelovanie, znižuje reakčný čas a zvyšuje spoľahlivosť. Pracovníci navrhujú monitorovacie systémy sietí, definície kľúčových ukazovateľov výkonu systémov a zaoberajú sa aj smart meteringom. Viac informácií nájdete tu.

Elektroprivreda B&H – Sarajevo (EP B&H) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby energie, distribúcie, obchodu a dodávky elektriny. Spoločnosť je riadiacim orgánom koncernu EP B & H. Ide o najväčšiu elektrárenskú spoločnosť v Bosne a Hercegovine (B & H) s celkovým inštalovanou výrobnou kapacitou až 1.669 MW. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.1: ERA-NET Plus: demonštračné projekty European Industrial Bioenergy Initiative

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.7.2.1: Pokročilé koncepty pre vyhodnotenie stability pan-európskej prenosovej sústavy

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.9.2.1: Európsky vedecký multidisciplinárny „think-tank“ – energetické politiky a vyhodnocovanie dôsledkov politických opatrení

Institute of Power Engineering, High current lab z Poľska sa špecializuje na elektrickú, mechanickú a tepelnú energietuku. Má skúsenosti z IEC testami s LV a HV – káblami s príslušenstvom, rozvádzačmi, rozvodňami. Viac informácií tu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

Katedra energetiky a životného prostredia na Sevillskej univerzite združuje miestnych odborníkov s inými národnými a medzinárodnými výskumnými centrami. pracovníci sa venujú témam ako energetická politika v EÚ-27, socio-ekonomický vplyv rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, analýza efektívnosti energetickej politiky, identifikácia výrobných odvetví zodpovedných za emisie CO2, posúdenie emisných vektorov skleníkových plynov pre ďalší návrh politických opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti. Viac informácií nájdete tu.

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

ENERGY.2012.2.3.1: Pokročilé aerodynamické modelovanie, dizajn a testovanie veľkých rotorových listov

Spoločnosť Hyperion Management, je španielsko-portugalská spoločnsoť, ktorá sa od svojho vzniku  zameriava na podporu výroby elektrickej energie pomocou technológie založenej na solárnej energii. Viac informácií nájdete tu.

IZNAB Sp. z o.o. je spoločnosť zameraná na malé a stredné podniky, ktoré sa orientujú na efektívne technológií v rôznych odvetviach priemyslu. IZNAB ponúka odborné poradenstvo pri navrhovaní a rozvoji technológií a realizácie. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.7.3.1: Štandardy pre prepájanie elektrických vozidiel s distribuovanými zdrojmi energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

Výskumná skupina Sevillskej univerzity skúma kvalitu elektrickej energie a analyzuje chyby. Využíva výpočtovú inteligenciu pre analyzovanie mriežky premenných, čo jej uľahčuje modelovanie, znižuje reakčný čas a zvyšuje spoľahlivosť. Pracovníci navrhujú monitorovacie systémy sietí, definície kľúčových ukazovateľov výkonu systémov a zaoberajú sa aj smart meteringom. Viac informácií nájdete tu.

ZSE Distribúcia má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkovania distribučnej siete. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (110, 22 a 0,4 kV) na území západného Slovenska a zabezpečuje distribúciu elektrickej energie a prevádzku distribučnej siete na 15 000 km2 území s viac ako miliónom odberných miest. ZSE Distribúcia ponúka svoju existujúcu distribučnú sieť na účely testovania, technické požiadavky, definície a modelovanie. Všeobecný záujem má v inteligentnom meraní a inteligentných sieťach so zameraním na integráciu generácie distribuovaných zdrojov, kvalitu dodávok elektriny, skladovania energie, e-mobility a inteligentných energetických riešení. Viac informácií nájdete tu.

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

ENERGY.2013.2.4.1: Prieskum a vyhodnocovanie geotermálnych rezervoárov

Geothermal Anywhere je technologická spoločnosť so sídlom na Slovensku, v Bratislave a vo Veľkej Británii, Londýne. Prelomová technológia PLASMABIT je cenovo efektívny systém pre hĺbkové vŕtanie a dezintegráciu hornín umožňujúci prístup k dosiaľ nedosiahnuteľným zdrojom energie. Spoločnosť má záujem o účasť v konzorciu zameranom na vrtné metódy a aplikácie, ako aj na hodnotení superkritických tekutín. Viac informácií nájdete tu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

Alps GmbH sa zameriava na zvýšenie účinnosti obnoviteľných zdrojov energie – geotermálnej energie v alpskej oblasti. Ťažisko záujmu kladie na skúmanie dostupného geotermálneho potenciálu s pomocou rôznych geologických a geofyzikálnych metód, aby dosiahla čo najlepšiu predikciu podpovrchovej geológie. V súčasnosti má rozbehnutý projekt „ACOR B“, ktorý sa zameriava na regionálnu geológiu Álp, tektonickú/štruktúrnu geológiu, sedimentológiu, 3D-modelovanie, seizmický výklad a dokumentáciu vrtného jadra. Spoločnosť sa venuje i vede a výskumu. Viac informácií nájdete tu.

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

ENERGY.2013.3.7.1: Vývoj pan-európskej schémy pre udržateľné pestovanie nepotravinovej biomasy a integrovaný európsky trh s nepotravinovou biomasou

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

Elektroprivreda B&H – Sarajevo (EP B&H) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby energie, distribúcie, obchodu a dodávky elektriny. Spoločnosť je riadiacim orgánom koncernu EP B & H. Ide o najväčšiu elektrárenskú spoločnosť v Bosne a Hercegovine (B & H) s celkovým inštalovanou výrobnou kapacitou až 1.669 MW. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.8.8.1: Demonštračné projekty – energetické systémy pre energeticky efektívne samosprávne oblasti

Passiefhuis-Platform (PHP), je belgická nezisková organizácia, ktorá sa venuje výskumným aktivitám v rámci stavebných projektov a stavebných  technológií s vysokým koeficientov zníženia spotreby energie. V rámci trhu spolupracuje s malými a strednými podnikmi v oblasti pasívnych domov. Viac informácií nájdete tu.

Institute of Power Engineering, High current lab z Poľska sa špecializuje na elektrickú, mechanickú a tepelnú energetiku. Má skúsenosti z IEC testami s LV a HV – káblami s príslušenstvom, rozvádzačmi, rozvodňami. Viac informácií tu.

Sevillská univerzita, odbor elektronického strojárstva. Skupina Microsystems sa špecializuje na MEMS technológie a ich aplikácie v oblasti obnoviteľnej energie, priestore a biologickom odvetví. Viac informácií nájdete tu.

IZNAB Sp. z o.o. je spoločnosť zameraná na malé a stredné podniky, ktoré sa orientujú na efektívne technológií v rôznych odvetviach priemyslu. IZNAB ponúka odborné poradenstvo pri navrhovaní a rozvoji technológií a realizácie. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.2.9.1: Spolupráca v oblasti výskumu a poznatkov medzi krajinami stredomorskej oblasti

Institute of Power Engineering, High current lab z Poľska sa špecializuje na elektrickú, mechanickú a tepelnú energetiku. Má skúsenosti z IEC testami s LV a HV – káblami s príslušenstvom, rozvádzačmi, rozvodňami. Viac informácií tu.

Greek University v súčasnsoti pracuje na na vylepšení dizajnu vodnej špirály Archimedean-ového generátora. Viac informácií tu.

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

ENERGY.2013.5.1.2: Nová generácia vysoko efektívnych procesov zachytávania

IZNAB Sp. z o.o. je spoločnosť zameraná na malé a stredné podniky, ktoré sa orientujú na efektívne technológií v rôznych odvetviach priemyslu. IZNAB ponúka odborné poradenstvo pri navrhovaní a rozvoji technológií a realizácie. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.2: ERA-NET Plus: vyhodnocovanie potenciálu veternej energie

Elektroprivreda B&H – Sarajevo (EP B&H) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby energie, distribúcie, obchodu a dodávky elektriny. Spoločnosť je riadiacim orgánom koncernu EP B & H. Ide o najväčšiu elektrárenskú spoločnosť v Bosne a Hercegovine (B & H) s celkovým inštalovanou výrobnou kapacitou až 1.669 MW. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2012.2.3.2: Malé a stredne veľké veterné turbíny

Spoločnosť Hyperion Management, je španielsko-portugalská spoločnsoť, ktorá sa od svojho vzniku  zameriava na podporu výroby elektrickej energie pomocou technológie založenej na OZE. Viac informácií nájdete tu.

IZNAB Sp. z o.o. je spoločnosť zameraná na malé a stredné podniky, ktoré sa orientujú na efektívne technológií v rôznych odvetviach priemyslu. IZNAB ponúka odborné poradenstvo pri navrhovaní a rozvoji technológií a realizácie. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.7.3.2: Posilňovanie interoperability a zhody testovacích metód pre komunikáciu medzi sieťou a elektrickými vozidlami

Institute of Power Engineering, High current lab z Poľska sa špecializuje na elektrickú, mechanickú a tepelnú energetiku. Má skúsenosti z IEC testami s LV a HV – káblami s príslušenstvom, rozvádzačmi, rozvodňami. Viac informácií tu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdetetu.

ZSE Distribúcia má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkovania distribučnej siete. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (110, 22 a 0,4 kV) na území západného Slovenska a zabezpečuje distribúciu elektrickej energie a prevádzku distribučnej siete na 15 000 km2 území s viac ako miliónom odberných miest. ZSE Distribúcia ponúka svoju existujúcu distribučnú sieť na účely testovania, technické požiadavky, definície a modelovanie. Všeobecný záujem má v inteligentnom meraní a inteligentných sieťach so zameraním na integráciu generácie distribuovaných zdrojov, kvalitu dodávok elektriny, skladovania energie, e-mobility a inteligentných energetických riešení. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.3.7.2: Podpora kľúčových aktivít ETP Biopalivá

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.2.9.2: Metódy pre odhadovanie DNI (Direct Normal Irradiation

Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied (SAV) sa zaoberá aj hodnotením údajov, modelovaním dostupnosti intenzity nameraných dát v krátkodobom a dlhodobom intervale. Odborníci majú skúsenosti vo vyhodnocovaní nameraných dát, simulácií osvetlenia a variability ožiarenia, simuláciou optických vlastností atmosféry (aerosóly), štandardizáciou podmienok denného svetla vonkajších a praktických súvisiacich expertíz. Viac informácií nájdete tu.

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

IARD – Sensing Solutions Ltd má viac ako 30-ročné skúsenosti v oblasti modelovania a simulácie elektro-optických systémov, atmosférickej priepustnosti a rozptylu, rádiometrického merania, zberu a analýzy dát, GPS, diaľkového prieskumu zeme, atď. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.7.2.3: Plošná demonštrácia integrácie prenosových sústav a riešenia pre prepájanie/spájanie s výrobňami elektriny z OZE

Institute of Power Engineering, High current lab z Poľska sa špecializuje na elektrickú, mechanickú a tepelnú energetiku. Má skúsenosti z IEC testami s LV a HV – káblami s príslušenstvom, rozvádzačmi, rozvodňami. Viac informácií tu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.7.2.4: Zabezpečovanie podpory pre budúci rozvoj elektrizačnej sústavy

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ZSE Distribúcia má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkovania distribučnej siete. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (110, 22 a 0,4 kV) na území západného Slovenska a zabezpečuje distribúciu elektrickej energie a prevádzku distribučnej siete na 15 000 km2 území s viac ako miliónom odberných miest. ZSE Distribúcia ponúka svoju existujúcu distribučnú sieť na účely testovania, technické požiadavky, definície a modelovanie. Všeobecný záujem má v inteligentnom meraní a inteligentných sieťach so zameraním na integráciu generácie distribuovaných zdrojov, kvalitu dodávok elektriny, skladovania energie, e-mobility a inteligentných energetických riešení. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.5: Integrovaný výskum v oblasti fotovoltiky

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.7: Integrovaný výskum v oblasti bioenergie

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorú  zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Agentúra zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR; pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy; zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch; poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo, zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach; ako implementačná agentúra pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore. Viac informácií nájdete tu.

Elektroprivreda B&H – Sarajevo (EP B&H) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby energie, distribúcie, obchodu a dodávky elektriny. Spoločnosť je riadiacim orgánom koncernu EP B & H. Ide o najväčšiu elektrárenskú spoločnosť v Bosne a Hercegovine (B & H) s celkovým inštalovanou výrobnou kapacitou až 1.669 MW. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.8: Integrovaný výskum v oblasti smart grids

ZSE Distribúcia má dlhoročné skúsenosti v oblasti prevádzkovania distribučnej siete. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy (110, 22 a 0,4 kV) na území západného Slovenska a zabezpečuje distribúciu elektrickej energie a prevádzku distribučnej siete na 15 000 km2 území s viac ako miliónom odberných miest. ZSE Distribúcia ponúka svoju existujúcu distribučnú sieť na účely testovania, technické požiadavky, definície a modelovanie. Všeobecný záujem má v inteligentnom meraní a inteligentných sieťach so zameraním na integráciu generácie distribuovaných zdrojov, kvalitu dodávok elektriny, skladovania energie, e-mobility a inteligentných energetických riešení. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.9: Integrovaný výskum v oblasti elektrochemického skladovania elektrickej energie (palivové články)

Sevillská univerzita, odbor energetického strojárstva, sa zaoberá problematikou optimalizácie tepelnej bilancie, solárnym tepelným elektrárňam, rotačným strojom, optimalizácii a testovaniu strojov, zameriava sa aj na spaľovanie motorovej nafty a biopalív, údržbu stacionárnych dieselových generátorov. Výskumní pracovníci sa zaoberajú aj tepelnými stratami v naftových motoroch, uskutočňujú analýzy hlavných zariadení elektrární a ekologickej i ekonomickej valorizácii odpadu. Viac informácií nájdete tu.

ENERGY.2013.10.1.10: Integrovaný výskum v oblasti CSP (konc. solárna energia)

Sevillská univerzita, odbor energetického strojárstva, sa zaoberá problematikou optimalizácie tepelnej bilancie, solárnym tepelným elektrárňam, rotačným strojom, optimalizácii a testovaniu strojov, zameriava sa aj na spaľovanie motorovej nafty a biopalív, údržbu stacionárnych dieselových generátorov. Výskumní pracovníci sa zaoberajú aj tepelnými stratami v naftových motoroch, uskutočňujú analýzy hlavných zariadení elektrární a ekologickej i ekonomickej valorizácii odpadu. Viac informácií nájdete tu.

KBBE.2013.3.3 Priemyselná biotechnológia

Elektroprivreda B&H – Sarajevo (EP B&H) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby energie, distribúcie, obchodu a dodávky elektriny. Spoločnosť je riadiacim orgánom koncernu EP B & H. Ide o najväčšiu elektrárenskú spoločnosť v Bosne a Hercegovine (B & H) s celkovým inštalovanou výrobnou kapacitou až 1.669 MW. Viac informácií nájdete tu.

FP7-ICT-2013.6.4: Optimalizácia energetických systémov v smart mestách

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

FP7-ICT-2013.6.6: Integrovaný personálna mobilita pre smart mestá

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

Call FP7-2013-NMP-ENV-EeB, EeB.NMO.2013-4: Integrované kontrolné systémy a metodológia pre monitorovanie efektívnosti budov

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

Call FP7-2013-NMP-ENV-EeB, EeB.NMO.2013-5: Optimalizácia dizajnových metodológií pre energeticky efektívne budovy integrované do energetických systémov

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

Call FP7-2013-NMP-ENV-EeB. NMO.2013-6: Dosahovanie vysokej efektívnosti zdokonaľovaním pre komerných budov

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

Call FP7-2013-NMP-ENV-EeB, EeB.ENV.2013.6.3-4: Energetická efektívnosť vylepšených a obnovených existujúcich budov pre udržateľnosť regiónu

CHI Consultants Malta je nová spoločnosť v oblasti energetického poradenstva. Ponúka špecifické výskumné služby v oblasti energeticky účinných budov a dopravy. Zameriava sa na inovatívne projekty, ktoré sa zameriavajú na udržateľné spôsoby života. Svojim partnerom ponúka stavebnú termickú analýzu (BTA), tepelné modelovanie, analýza správania sa obyvateľstva vo využívaní energií, vykonáva energetické audity. Viac informácií tu.

Call FCH-JU-2013-1

Univerzita v Zagrebe, Fakulta chemického inžinierstva a technológie, Ústav termodynamiky, strojárstva a energetiky a Ústav elektrochémie hľadá partnera pre projekt „Aplikácia FC v kogeneračnom systéme so zemným plynom pri športovo-rekreačnom objekte v Chorvátsku.“ Pracovníci univerzity sú schopní zabezpečiť jeho integráciu a montáž, údržbu a monitorovanie počas nepretržitej prevádzky s cieľom preveriť správanie systému v reálnych podmienkach. Viac informácií tu.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.