Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
europska komisia
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Flickr.com/ tiseb (licencia Creative Commons)
1. júna 2012 Ostatné od Energia.skSITA

Zameranie poslednej výzvy FP7-Energia

Dôležité dátumy a čísla

 • Informačný deň – Nitra: 14. jún 2012 (viac informácií)
 • Informačný deň – Brusel: 4. júl 2012 (viac informácií)
 • Partnerský deň – Brusel: 5. júl 2012 (viac informácií)
 • Oficiálne publikovanie výziev: 10. júl 2012
 • Publikovanie dodatočných usmernení k výzve: júl 2012

Výzva „Energy Call Part 1“:

 • Uzávierka pre predkladanie projektov: 28. november 2012, 17:00 (bruselský čas)
 • Hodnotenie projektov: December 2012 – Január 2013
 • Zverejnenie vyhodnotenia projektov: do 2 mesiacov od uzávierky pre ich predkladanie
 • Očakávaný indikatívny rozpočet: súhrnne 131,5 mil. eur

Výzva „Energy Call Part 2“:

 • Uzávierka pre predkladanie projektov: 24. január 2013, 17:00 (bruselský čas)
 • Hodnotenie projektov: marec 2013
 • Oslovenie riešiteľov vybraných projektov: máj 2013
 • Podpis rámcových zmlúv s riešiteľmi: do decembra 2013
 • Očakávaný indikatívny rozpočet: súhrnne 83 mil. eur

Výzva „Smart Cities and Communities“:

 • Uzávierka pre predkladanie projektov: 4. december 2012, 17:00 (bruselský čas)
 • Hodnotenie projektov: január 2013
 • Podpis rámcových zmlúv s riešiteľmi: marec 2013
 • Očakávaný indikatívny rozpočet: súhrnne 169 mil. eur

Výzva „Integrated Research Programmes“:

 • Uzávierka pre predkladanie projektov: 8. január 2013, 17:00 (bruselský čas)
 • Hodnotenie projektov: február 2013
 • Očakávaný indikatívny rozpočet: súhrnne 37,5 mil. eur

Ciele 7. rámcového programu pre rok 2013

Posledná výzva FP7 v téme energetiky sa zameria na oblasti a témy, ktoré sú v súlade s cieľmi Európskej únie pre rok 2020 – v oblasti obnoviteľných zdrojov, emisií a úspor energií. Aktivity by mali byť podporou pre európske iniciatívy v oblasti energetiky a klímy, tiež pri implementácii tzv. SET-Plánu (Plán strategických investícií do technológií v energetike), v neposlednom rade by mali byť v súlade s ďalšími agendami v oblasti výskumu a inovácii. Celkovo je cieľom výzvy vytvoriť premostenie k novému rámcovému programu Horizont 2020.

Novinkou v blížiacej sa výzve bude podpora tzv. inteligentných miest a komunít (smart cities and communities). Tento koncept v sebe spája problematiku energetiky, dopravy (vrátane elektromobility), informačných technológií, energetickej efektívnosti a životného prostredia.

Okrem toho, výzva sa zameria na tradičné prioritné oblasti:

 • obnoviteľné zdroje energie,
 • inteligentné elektrické siete a skladovanie elektrickej energie,
 • technológia zachytenia a uskladnenia emisií uhlíka (CCS).

Okrajovo sa výzva bude dotýkať i niektorých ďalších viac-sektorových oblastí: využitie oceánu (energia oceánu, veterná energetika na mori), problematika nerastných surovín (v kontexte SET-Plánu) a efektívne využívanie biologických zdrojov (predkomerčný výskum a demonštrácia parafínových biopalív v leteckej doprave, schéma pestovania nepotravinovej biomasy a integrovaný európsky trh, demonštračné projekty ERA-NET Plus – bioenergia).

V rámci výzvy bude možné podporiť aktivity, ktoré súvisia s komercializáciou výsledkov výskumu a vývoja, samotné uvedenie na trh však podporiť nie je možné. Z tohto pohľadu sa o podporu môžu uchádzať aktivity ako vytváranie prototypov, testovanie, demonštrácia technológie, transfer poznatkov, štandardizácia technológií a podobne. Konzorciá, ktoré získajú podporu pre demonštráciu technológií, budú musieť viesť subjekty, ktoré sú lídrom vo svojej oblasti na trhu.

Výzva bude obsahovať i témy určené špeciálne pre malé a stredné firmy. Ide predovšetkým o malé a stredne veľké veterné turbíny, výskum a vývoj inovatívnych solárnych termálnych riešení na fasádach budov, či aktivity spojené s procesom zachytávania emisií uhlíka.

Najdôležitejšie témy

Posledná výzva 7FP týkajúca sa energetiky by sa mala s vysokou pravdepodobnosťou zamerať i na tieto témy:

Inteligentné mestá a komunity
ENERGY.2011.2.3.2: Malé a stredne veľké veterné turbíny
ENERGY.2013.4.1.1: Inovatívne solárne termálne systémy pre fasády budov
ENERGY.2013.7.1.1: Vývoj a validácia metód a nástrojov pre integrovanie distribuovaných OZE do sústavy
ENERGY.2013.7.3.1: Pravidlá pre prepojenie elektrických vozidiel s distribuovanými zdrojmi energie
ENERGY.2013.7.3.2: Interoperabilita a komformita nástrojov pre komunikáciu elektrizačnej sústavy a elektrických vozidiel
ENERGY.2013.8.8.1: Demonštrácia optimalizovaných energetických systémov pre energeticky intenzívne oblasti
Obnoviteľné zdroje energie
ENERGY.2013.2.1.1: Vysoko efektívne c-Si fotovoltické moduly
ENERGY.2013.2.1.2: Podpora kľúčových aktivít ETP Fotovoltika
ENERGY.2013.2.3.1: Pokročilé aerodynamické modelovanie, dizajn a testovanie veľkých rotorových listov
ENERGY.2013.2.4.1: Prieskum a vyhodnocovanie geotermálnych rezervoárov
ENERGY.2013.2.6.1: Vytváranie nástrojov, vývoj technológií a ďalší výskum konvertorov  pre získavanie energie z oceánov
ENERGY.2013.2.9.1: Spolupráca v oblasti výskumu a poznatkov medzi krajinami stredomorskej oblasti
ENERGY.2013.2.9.2: Metódy pre odhadovanie DNI (Direct Normal Irradiation)
ENERGY.2013.3.2.1: Predkomerčná demonštrácia priemyselnej výroby parafínových biopalív pre leteckú dopravu
ENERGY.2013.3.7.1: Vývoj pan-európskej schémy pre udržateľné pestovanie nepotravinovej biomasy a integrovaný európsky trh s nepotravinovou biomasou
ENERGY.2013.3.7.2: Podpora kľúčových aktivít ETP Biopalivá
ENERGY.2013.10.1.1: ERA-NET Plus: demonštračné projekty European Industrial Bioenergy Initiative
ENERGY.2013.10.1.2: ERA-NET Plus: vyhodnocovanie potenciálu veternej energie
ENERGY.2013.10.1.3: Podpora a koordinácia národných výskumných aktivít členských a asociovaných krajín pri využívaní energie oceánu (ERA-NET)
ENERGY.2013.10.1.5: Integrovaný výskum v oblasti fotovoltiky
ENERGY.2013.10.1.6: Integrovaný výskum v oblasti veternej energie
ENERGY.2013.10.1.7: Integrovaný výskum v oblasti bioenergie
ENERGY.2013.10.1.10: Integrovaný výskum v oblasti CSP (koncentračná solárna energia)
ENERGY.2013.4: Inovatívne systémy pre prepravu a inštaláciu off-shore veterných turbín a infraštruktúry
Inteligentné siete a skladovanie energie
ENERGY.2013.2.7.1: Optimalizácia vodných turbín
ENERGY.2013.7.2.1: Pokročilé koncepty pre vyhodnotenie stability pan-európskej prenosovej sústavy
ENERGY.2013.7.2.2: Pokročilé nástroje a mechanizmy pre výpočet kapacity a manažment preťaženia sústavy
ENERGY.2013.7.2.3: Plošná demonštrácia integrácie prenosových sústav a riešenia pre prepájanie/spájanie s výrobňami elektriny z OZE
ENERGY.2013.7.2.4: Zabezpečovanie podpory pre budúci rozvoj elektrizačnej sústavy
ENERGY.2013.7.3.3: Skúmanie rozhraní nabíjateľných batérií a super-kondenzátorov priamo „na mieste“
ENERGY.2013.10.1.8: Integrovaný výskum v oblasti smart grids
ENERGY.2013.10.1.9: Integrovaný výskum v oblasti elektrochemického skladovania elektrickej energie (palivové články)
CCS / Čisté uhlie
ENERGY.2013.5.1.1: Rozširovanie a rozvoj vysoko efektívnych procesov zachytávania emisií uhlíka
ENERGY.2013.5.1.2: Nová generácia vysoko efektívnych procesov zachytávania emisií uhlíka
ENERGY.2013.5.2.1: Obmedzovanie úniku emisií z geologického úložiska
ENERGY.2013.6.1.1: Kombinované podzemné splyňovanie uhlia a CCS
Horizontálne otázky
ENERGY.2013.9.2.1: Európsky vedecký multidisciplinárny „think-tank“ – energetické politiky a vyhodnocovanie dôsledkov politických opatrení
ENERGY.2013.10.1.4: Mobilita výskumných, inovačných a vzdelávacích kapacít na európskych univerzitách

Získanie ďalších informácií

Podrobnejšie informácie o pripravovanej výzve je možné nájsť v anglickom jazyku v tzv. „Orientation Paper“ (dostupný na tejto linke). Dokument je právne nezáväzný, čo znamená, že sa môže od oficiálnej výzvy v niekoľkých veciach odlišovať. S ohľadom na súčasnú diskusiu vo Výbore pre energetiku (Energy Committee) sa však dá očakávať, že prípadné zmeny budú iba minimálne. Pracovná verzia výzvy sa v súčasnosti približuje definitívnemu kompromisu medzi Európskou komisiou a členmi výboru.

Pre viac informácií o pripravovanej výzve môžete kontaktovať:

 • vo veci obsahového zamerania výzvy, národný kontaktný bod pre FP7 – Energia: Michal Hudec, hudec(a)energia(.)sk,
 • v právnych a finančných záležitostiach pri príprave projektu, národný kontaktný bod FP7 – právne a finančné otázky: Peter Beňo, peter.beno(a)fsi.uniza(.)sk,
 • v nevyhnutnom prípade je možnosť obrátiť sa priamo na projektového zamestnanca Európskej komisie (DG Energy) v závislosti od konkrétnej témy – zoznam kontaktov na tejto linke.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.