Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
SAPI stretnutie Technopol - energia.sk
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Stretnutie výrobcov OZE
21. januára 2015 Ostatné od Energia.skSITA

Výrobcovia ekologickej elektriny sa mobilizujú

Tesne pred koncom minulého roka dostalo mnoho výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko účinnou kombinovanou výrobou (KVET) od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav oznámenia o tom, že si v nasledujúcom roku nemôžu na vyrobenú elektrinu uplatniť právo na podporu formou doplatku a povinným výkupom na straty. Dôvodom má byť to, že im k 15. augustu neoznámili jej uplatnenie vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny. Portál energia.sk o tom informoval už 19. decembra.

Producenti považujú takýto postup za neprimeraný a protiprávny. 

„Západoslovenská distribučná postupuje v súlade so zákonom o podpore OZE a VÚ KVET. Spoločnosť preverila, či si výrobcovia elektriny s právom na podporu splnili všetky zákonné povinnosti, ktoré majú voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy ako aj voči ÚRSO,“ uviedla pre energia.sk hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová.

Zasiahnutí producenti v reakcii na tento krok začali pod vedením asociácie SAPI spoločne konať, čo dosiaľ viedlo k stretnutiam s dvoma distribučnými spoločnosťami aj Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Zaslali tiež 31.12. otvorený list na ministerstvo hospodárstva, na ktorý zatiaľ nedostali reakciu. SAPI si tiež nechalo vypracovať krátku právnu analýzu stavu, ktorej závery dnes predstavili viac než 150 výrobcom na stretnutí v Bratislave.

„Podstatné je, aby sa malí výrobcovia energie z OZE združovali a ukázali vrchnosti, že ide o masu producentov, nie zopár ľudí,“ uviedla riaditeľka SAPI Veronika Galeková. „Čím viac im dovolíme, tým viac do nás budú kopať,“ upozornila.

Strata ročnej podpory sa týka asi 1200 subjektov zo širokého spektra výrobných technológií. Ide o prevádzkovateľov fotovoltických elektrární, malých vodných elektrární, zdrojov na bioplyn či výrobu zo spaľovania skládkového plynu.

Podľa posledných údajov zverejnených ÚRSO bolo na Slovensku ku koncu roka 2013 na Slovensku 2671 výrobcov elektriny z OZE a KVET s doplatkom. Vzhľadom na tzv. stop-stav sa ich počty pravdepodobne veľmi nemenili. Pavol Šimon zo SAPI podčiarkol, že je ohrozená práca tisícok ľudí, za ktorých firmy odvádzajú odvody a v prípade prepustenia by im štát vyplácal podporu v nezamestnanosti.

Predvolebný krok či tajní záujemcovia v pozadí?

Zástupcovia odvetvia OZE tvrdia, že ide o ďalšiu snahu zlikvidovať malých a stredných producentov zelenej energie. Poukazujú na to, že môže ísť o účelový predvolebný krok v snahe znížiť výšku tarify za prevádzkovanie systému, prostredníctvom ktorej sa OZE dotujú, tak, aby sa znížili koncové ceny elektriny. Na stretnutí sa dokonca špekulovalo o tom, že v pozadí tohto kroku stojí silný investor či finančná skupina so záujmom skúpiť zdroje, ktoré sa ocitnú v existenčných problémoch.

Šimon poukázal na priebeh a výsledky rokovaní s regulátorom i distribučnými spoločnosťami. Uviedol, že hlásenie regulačnému úradu neposlalo asi 300 výrobcov, ktorých si úrad mieni vyriešiť, a to neposkytnutím podpory.

„Úrad má presnú evidenciu tých výrobcov, ktorí si voči nemu povinnosti splnili. Výrobca však bol povinný poslať údaje aj regionálnej distribučnej spoločnosti. RDS zaslali úradu informácie o tých, ktorí si nesplnili povinnosť voči RDS, ale do vzťahov medzi výrobcom a RDS nemá úrad kompetencie zasahovať,“ uviedol hovorca ÚRSO Miroslav Lupták.

Ne/nahlásené informácie

„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy potrebuje informácie od výrobcov elektriny z dôvodu, že elektrina, ktorú výrobcovia nespotrebujú, sa využíva na krytie strát v distribučnej sústave a prevádzkovateľ distribučnej sústavy musí zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť distribúcie elektriny,“ uviedla Dobošová.

Advokát Pavol Polaček ale poukázal na to, že distribučné spoločnosti i regulátor majú informácie o predpokladanom ročnom objeme elektriny s nárokom na podporu napríklad z cenového rozhodnutia alebo iných dodaných dokumentov a oznamovaciu povinnosť tak možno považovať za splnenú. Prítomným výrobcom odporučil zanalyzovať všetky dokumenty, ktoré RDS i úradu poskytli – či je z nich zrejmé, koľko elektriny plánujú dodať a že si plánujú uplatniť podporu. Tieto dokumenty následne majú použiť pri ďalšom postupe.

Ako zaznelo na stretnutí výrobcov, adresátmi listov sú aj takí, ktorí údaje v stanovenom termíne nahlásili, čo majú potvrdené podacím lístkom z pošty či potvrdením z podateľne.

Lavína žalôb a sťažností?

Polaček predstavil viacero možností, ako sa poškodení výrobcovia môžu brániť. Jednou z ciest je podanie individuálnej správnej žaloby na súd s uvedením, že boli ukrátení na svojich právach zásahom orgánu verejnej správy.

Pripomenul, že povinnosť nahlasovať údaje do polovice augusta sa dosiaľ nevymáhala, do 1.1.2014 nebolo jej porušenie v zákone definované ako správny delikt so sankciou straty podpory. Tú navyše možno spochybniť z hľadiska dodržania princípu proporcionality, čo je kľúčová otázka, ktorú bude súd posudzovať. Spochybniteľné je tiež podľa neho to, či môže RDS bez súdneho rozhodnutia sama rozhodnúť o neposkytnutí podpory.

Advokát upozornil, že producenti by pri správnej žalobe mali podať aj návrh na predbežné opatrenie. Rozhoduje sa o ňom do 30 dní a môže zabrániť tomu, aby RDS výrobcu odpojila. Prílohou obdržaných listov totiž bola aj výpoveď zmluvy o dodávke elektriny. Producenti sa tak obávajú, že ich distribučné spoločnosti odpoja. Najväčší problém by to spôsobilo tým, ktorí majú kombinovanú výrobu, pretože by po odpojení elektriny nemohli v zimných mesiacoch dodávať ani teplo.

Ďalšou možnosťou je ústavná žaloba na preskúmanie súladu postupu s ustanoveniami zákona o OZE. Tento krok mieni SAPI koordinovať, obdobne ako v prípade G-komponentu, keďže žalobu môže podať len špecifický okruh osôb, napr. 30 poslancov parlamentu.

Taktiež sa môžu obrátiť s podnetom na nekalé praktiky distribučných spoločností na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá má na starosti kontrolu obchodných praktík aj v energetickej oblasti.

Ďalšími cestami je podnet na prokuratúru a na Protimonopolný úrad, ak majú výrobcovia podozrenie z kartelovej dohody.

Faktúry a splátky úverov

Producenti sa zaujímali aj o to, ako majú postupovať vzhľadom na blížiace sa fakturovanie distribučným spoločnostiam za mesiac január. Prítomní odborníci uviedli, že majú naďalej vyrábať a faktúrovať, najmä pri RDS, pri ktorých platí zmluvný vzťah počas celej 15-ročnej doby poskytovania podpory. Ak distribučná spoločnosť odmietne faktúru preplatiť, existuje možnosť podať návrh na jej exekúciu.

Ďalšou z otázok producentov bolo, ako majú splácať úvery, ktoré si vzali u bánk na vybudovanie elektrárne. Individuálni výrobcovia sa môžu obrátiť na svojich veriteľov, včas im avizovať túto možnú situáciu a požiadať napríklad o odklad splátky.

Pavol Šimon uviedol, že SAPI komunikovala so Slovenskou bankovou asociáciou a upozornili ju na potenciálny problém s platobnou schopnosťou mnohých zasiahnutých prevádzkovateľov.

Doplnenie: Reakcia VSD

S odkazom na obchodné tajomstvo odmietla konkrétne počty zasiahnutých výrobcov poskytnúť aj spoločnosť Východoslovenská distribučná. „Vzhľadom na dikciu zákona je v prípade nesplnenia si zákonných povinností podľa §4 zákona 309/2009 strata podpory formou povinného výkupu a doplatku na celý nasledujúci rok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová.

„Spoločnosť VSD  nie je oprávnená poskytnúť  podporu v zmysle spomínaného zákona výrobcom, ktorí nemajú právo si ju uplatniť. Takýmto výrobcom za podmienky, že si v roku 2015 splnia svoje zákonné povinnosti, bude podpora obnovená od roku 2016. Legislatíva neobsahuje žiadnu možnosť ako obnoviť nárok na podporu v rámci roka, pre ktorý im nebola priznaná,“ dodala.

Na otázku, či vo VSD došlo k situácii, že predmetný list dostali aj tí, ktorí si povinnosť splnili, Danihelová vysvetlila: „V prípade, že výrobca, ktorý je na základe doteraz dostupných informácií vedený ako výrobca bez nároku na podporu výkupom a doplatkom, vierohodne preukáže, že si splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa zákona, spoločnosť VSD ho zaradí do systému podpory.“  

© energia.sk

Pozn. red.: O vyjadrenie sme požiadali aj spoločnosť SSE-D. Stanovisko zatiaľ nezaslali.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.