Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
VE Gabčíkovo - Vodohospodárska výstavba
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Vodná elektráreň Gabčíkovo
13. apríla 2015 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Vláda sa opäť vráti k téme Gabčíkova

„Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o neplatnosti Zmluvy o prevádzke VEG dokazuje vážne pochybenia pri disponovaní s majetkom štátu,“ uvádza sa v materiáli, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. „Rovnako bolo opodstatnené rozhodnutie vlády ukončiť Zmluvu o prevádzke VEG, na základe ktorého štát prevzal kontrolu nad prevádzkou vodnej elektrárne,“ píše sa ďalej v dokumente, ktorý predložil premiér.

Vypovedanie Zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) začiatkom decembra 2014 podľa bodu 5.2, čiže bez udania dôvodu, bolo podľa úradu vlády „najefektívnejším spôsobom ukončenia“ tejto zmluvy.

Materiál odkazuje na rozsudok odvolacieho súdu z 9. marca tohto roka, t.j. deň predtým ako štát prebral prevádzku VEG. Ide o výsledok žaloby, ktorú v roku 2007 podal Úrad pre verejné obstarávanie. Súd v prvostupňovom rozhodnutí 19.11.2013 potvrdil platnosť zmluvy o prevádzke elektrárne.

Krajský súd ale podľa slov svojho hovorcu Pavla Adamčiaka s prihliadnutím na predmet zmluvy nepovažuje predmetnú zmluvu za koncesiu na služby, na ktorú v tom čase nebolo potrebné vykonať verejné obstarávanie, ale za zákazku na poskytovanie služieb, kedy bolo potrebné vykonať niektorý z postupov verejného obstarávania. Slovenské elektrárne (SE), kde štát vlastní 34 % akcií, následne oznámili, že využijú mimoriadne opravné prostriedky. Dovolanie však nemá odkladný účinok.

Úrad vlády: VEG vždy bola a bude štátna

„Majetok tvoriaci VEG vždy bol a ostane vo vlastníctve štátu,“ píše sa vo vládnom dokumente. Podľa úradu vlády spoločnosť SE poberala podiel na výnosoch z predaja elektriny vyrobenej v elektrárni bez právneho dôvodu a bezdôvodne sa tak obohatila o približne 350 miliónov eur.

V správe sa tiež uvádza, že v prípade absolútnej neplatnosti zmluvy o prevádzke navyše nebola splnená podmienka účinnosti dohody o usporiadaní, podľa ktorej Vodohospodárska výstavba hradila elektrárňam náhradu za usporiadanie vo výške takmer 5 miliónov eur ročne a neplatí ani zmluva o odškodnení medzi Fondom národného majetku a Slovenskými elektrárňami.

Otázkou zostáva, kto je zodpovedný za neplatnosť zmluvy – SE, štát či štátny podnik? Advokát Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c, upozornil, že „ak bude možné určiť, že neplatnosť zmluvy spôsobila jedna zo strán, bude zodpovedať za škodu, ktorú tým druhej strane spôsobila.“

Dlhoročný vývoj

Dokument, ktorý na rokovanie predložil premiér, obsahuje chronologický zoznam krokov súvisiacich s privatizáciou Slovenských elektrární (SE) od roku 2002 až do 2005 a následne uzavretie Zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) a Zmluvy o odškodnení. Úrad vlády pri popise týchto procesov poukazuje na „zvláštne dôvody“ a nevýhodnosť uzatvorených zmlúv, ktorú pripisuje predchádzajúcim pravicovým vládam Mikuláša Dzurindu.

Po nástupe ľavice k moci sa naopak v materiáli zdôrazňuje proces spochybnenia platnosti zmlúv a snaha o riešenie problematiky prevádzky VEG už od novembra 2006. Na pozadí sporov sa poukazuje aj na policajnú raziu z 23. júla 2014. Šlo o súčasť vyšetrovania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, ktoré sa začalo tri týždne predtým. Polícia sa mala zaujímať hlavne o dokumenty týkajúce sa privatizácie SE a tiež sporu štátu a Enelu o doplatok za túto privatizáciu.

Porušovanie povinností

Vodohospodárska výstavba vypovedala Zmluvu o prevádzke VEG 4. decembra 2014 podľa bodu 5.2 čiže bez udania dôvodu, pričom podľa úradu vlády malo ísť o „najefektívnejší spôsob ukončenia“ tejto zmluvy.

Koncom augusta minulého roku pritom Vodohospodárska výstavba vyzvala SE o odstránenie porušovania záväzkov podľa zmluvy o prevádzke, čoho sa mali elektrárne dopustiť v troch bodoch.

Prvým problémom je riadne splnenie záväzku podľa článku 10, ktoré mala spoločnosť SE porušiť tým, že v septembri 2013 požiadala VV o vrátenie doterajších platieb v celkovej sume cez 43 miliónov eur a následne tieto pravidelné platby uhrádzala s výhradou ich neoprávnenosti. Štátny podnik tiež na základe článkov 6.9 a 7 zmluvy žiadal predložiť údaje potrebné k overeniu si správnosti výpočtu priemernej ceny za 1 MWh elektriny pri výpočtoch výnosu za predaj produktov silovej elektriny a podporných služieb na účely ročného vyúčtovania.

Tretím porušením zmluvy má byť nesplnenie si záväzku vyplývajúceho z článku 3, nakoľko nebol záväzným spôsobom zo strany štatutárnych orgánov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. a podniku Vodohospodárska výstavba, š. p. odsúhlasený časový harmonogram realizácie generálnych opráv turbín, čím má byť ohrozená bezpečná a efektívna prevádzka elektrárne.

„Slovenské elektrárne vždy dodržiavali zmluvu o prevádzke VEG, plnili všetky povinnosti z nej vyplývajúce a zaplatili všetky zmluvné platby spoločnosti Vodohospodárska výstavba v plnom rozsahu,“ zdôraznila hovorkyňa spoločnosti Slovenské elektrárne Janka Burdová.

SE tvrdia, že pokiaľ mal štátny podnik dôkazy o podstatných porušeniach zmluvy, mohla využiť možnosť vypovedať zmluvu s uvedením dôvodov, pričom v prípade ich preukázania podstatných porušení by elektrárne nemali nárok na odškodné. V súvislosti s harmonogramom generálnych opráv poukazuje na zasadnutia Spoločnej technickej komisie SE a VV aj výňatok zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenských elektrární koncom novembra 2014, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia vlády a kde sa dohodol skorší než dovtedy plánovaný termín generálnej opravy.

Nové žaloby

Na pozadí nedávnych udalostí Slovenské elektrárne iniciovali dva nové súdne spory, v ktorých si voči Vodohospodárskej výstavbe uplatňujú zaplatenie sumy vo výške viac než 28 miliónov eur.

Reakciou na augustovú výzvu malo byť podľa vládneho materiálu podanie žaloby zo strany SE voči VV v novembri minulého roka, ktorou sa elektrárne domáhali vrátenia vyplatených platieb a tiež vydania predbežného opatrenia, ktoré malo štátnemu podniku zabrániť ukončiť Zmluvu o prevádzke VEG. Návrh na vydanie predbežného opatrenia bol súdom zamietnutý.

V materiáli sa hovorí, že v súvislosti s pravidelnými platbami Slovenské elektrárne žiadajú vrátiť dosiaľ uhradenú sumu 43 miliónov eur. Podľa našich informácií ale suma tzv. pravidelných platieb, ktorú spoločnosť SE žiada, je necelých 24 miliónov eur, ktoré neboli pripísané Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).

„Nakoľko spoločnosť Vodohospodárska výstavba na opakované žiadosti odmietla poskytnúť spoločnosti Slovenské elektrárne zmluvu medzi Vodohospodárskou výstavbou a Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorú bola povinná na základe zmluvy o prevádzke VEG z roku 2006 uzavrieť, Slovenské elektrárne zaplatili faktúru v roku 2013 s výhradou a podali žalobu na súd, nech tento spor o oprávnenosť platieb rozhodne,“ uviedla hovorkyňa SE. Pripomenula tiež, že v texte zmluvy o prevádzke je v prípade odstúpenia bez uvedenia dôvodov zakotvená povinnosť štátu firmu odškodniť.

Ďalší oheň v kauze Gabčíkova sa snaží roznietiť politická strana SKOK. Poukazuje na to, že VV predáva na trhu elektrinu za nižšiu cenu než mohli Slovenské elektrárne podľa fixných dohôd a upozorňuje, že náklady na generálnu opravu turbín vo výške 80 mil. eur zaplatia namiesto SE občania. Ministerstvo životného prostredia, pod ktoré štátny podnik patrí, ale obvinenia odmieta.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.