Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Marek Ivaňák - YMS
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Marek Ivaňák - YMS
29. októbra 2015 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Trh s plynom je turbulentný a často s krátkymi termínmi

YMS je tvorcom kľúčových informačných systémov pre spoločnosť Eustream vrátane zverejňovaných online dát o preprave plynu. Prečo sa vlastne tieto údaje zverejňujú?

Údaje, ktoré sú poskytované na web portáli Eustreamu majú dlhú históriu a v súčasnosti ide už o systém štvrtej generácie, ktorý mimochodom aktuálne oslavuje 10-ročné výročie. Ide predovšetkým o informácie, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva alebo Európska komisia.

Naša spolupráca sa rozvíjala postupne – od prvých publikačných povinností, cez základnú podporu pre prácu dispečerov až po rozšírenie funkcionality o podporu pre spracovanie alokovaných, teda fakturačných hodnôt alebo o online nakupovanie obchodných produktov. Dnešný systém štvrtej generácie je pomerne zložitý a neustále pracujeme na jeho vývoji a zlepšovaní.

Prečo je TIS dôležitý?

Keď si predstavíte obchodného dispečera, ktorý musí denne spracovať niekoľko desiatok tisíc čísel – požiadaviek z trhu, a každé jedno číslo musí preveriť a skontrolovať, bez informačného systému je to nadľudská práca. Alebo iný príklad: zavedením online nakupovania prepravných kapacít sa skrátila doba uzatvorenia kontraktu z rádovo dní na niekoľko sekúnd.

V dnešnom svete je veľa informačných systémov, ktoré končia neúspechom. Buď sa vôbec nedokončia alebo sa naimplementujú, ale zákazník ich reálne nepoužíva. Na rozdiel od týchto prípadov je TIS skutočne úspešným príkladom toho, ako bytostne vie informačný systém človeku pomáhať.

Aké údaje nájde bežný užívateľ na webe TIS-u spoločnosti Eustream?

Zjednodušene povedané, nájde všetky nevyhnutné informácie k tomu, aby sa zorientoval, ako vyzerá trh s prepravou plynu na Slovensku. V prvom rade ide o informácie o ponúkaných produktoch a prepravnom systéme, ako aj o údaje o zazmluvnených a voľných prepravných kapacitách. Okrem aktuálneho stavu získa tiež dlhodobý výhľad voľných kapacít na minimálne 10 rokov dopredu. Pomocou interaktívnej cenovej kalkulačky si môže vypočítať náklady, ktoré zaplatí za prepravu na zvolených bodoch za zvolené obdobie. Publikujú sa taktiež plánované technické obmedzenia či prerušenia siete alebo aj kvalitatívne ukazovatele energetickej hodnoty prepravovaného plynu, tzv. GCV.

Pre verejnosť môžu byť zaujímavé údaje o množstvách prepraveného zemného plynu.

Všetky tieto informácie sú publikované priamo zo systému TIS. Niektoré, ako napríklad nominácie, kapacity, toky, prerušenia a pod. sú zverejňované princípom „near real time“, čo znamená zverejnenie takmer okamžite po zmene údajov v systéme. Hneď ako niektorý shipper objedná kapacitu, automaticky sú na webovom portáli sprístupnené nové aktuálne informácie o zakontrahovanej a voľnej kapacite. To isté platí aj pri nomináciách – len čo si shipper objedná určité prepravné množstvá, Eustream jeho požiadavku v čo najkratšom možnom čase overí, potvrdí a automaticky publikuje na webe. Ostatné údaje sú aktualizované na základe preddefinovaných systémových algoritmov, zvyčajne každú hodinu. Celý web je nastavený tak, že denne zvláda veľké množstvo meniacich sa údajov.

Pri online údajoch o tokoch plynu sa zverejňujú dva druhy hodnôt. Aký je medzi nimi rozdiel?

Skutočné pretečené množstvá plynu sa fyzicky merajú v meracích staniciach. Do TIS-u sa dostávajú automatickou výmenou dát s technickým dispečingom spolu s predikovanými dennými hodnotami. Po ukončení plynárenského dňa sú takéto hodnoty uzavreté (na webe sú označené ako predbežné) a musia ešte prejsť kontrolou správnosti. Po potvrdení správnosti sa tento fakt objaví na webe v číselnej aj v grafickej podobe. Ide o pomerne zložitý proces, ktorého výsledkom je jedno konečné číslo – objem reálne prepraveného zemného plynu za daný deň na danom obchodnom bode.

Aké posledné zmeny či inovácie sa v tomto systéme udiali?

Úpravy sa dejú priebežne. Posledné roky je veľkým driverom zmien Európska komisia, Brusel a združenie ENTSOG, ktoré vydávajú nové legislatívne nariadenia formou sieťových pravidiel. Spoločnosť Eustream je povinná ich k stanoveným termínom implementovať. Preto musí byť celý systém TIS už v predstihu pripravený na zavádzanie nových služieb.

V súčasnosti patrí medzi najzásadnejšie zmeny integrácia na aukčné platformy. Eustream je povinný od novembra tohto roka predávať svoje kapacity na medzištátnych prepojovacích bodoch v rámci EÚ výlučne cez aukcie. V súčasnosti sú plne implementované dve aukčné platformy: nemecká PRISMA, ktorá funguje v západnej Európe, a poľská platforma GSA. Na trhu v tomto regióne ešte existuje maďarská aukčná platforma, kde rovnako spolupracujeme so spoločnosťou Eustream na jej implementácii.

Ako bude vyzerať nákup cez aukčné platformy?

Na základe nariadenia EK – sieťového predpisu CAM, budú prepravcovia plynu predávať svoje kapacity na hraničných prepojovacích bodoch v rámci EÚ v zoskupenej forme výlučne cez aukcie prostredníctvom na to určených aukčných platforiem. Aukčné platformy zabezpečia predaj vstupnej kapacity jedného operátora a výstupnej kapacity susedného operátora naraz v jednej aukcii.

V Európe je stanovený jednotný aukčný kalendár, ktorý určuje, v ktorý deň v roku sa predávajú aké typy produktov. V niektorý deň sa predávajú ročné kapacity, inokedy kvartálne, mesačné, každý deň denné a intraday kapacity. V presne stanovenom čase pred začatím aukcie musí Eustream pomocou TIS-u odoslať vyžadované informácie, napr. o aký objem kapacity sa jedná, cenové tarify, cenové kroky a podobne. Následne, po skončení aukcie, aukčná platforma odošle do TIS-u výsledky aukcií. TIS automaticky objedná shipperom vysúťažené množstvá, odošle zákazníkom záväzné potvrdenia a informuje zodpovedné osoby v Eustreame.

Shipperi si už nemusia osobitne objednávať prepravné kapacity u každého jedného operátora zvlášť, keď plánujú prepravu napríklad zo Slovenska do západnej Európy, ale riadia sa jednotnými pravidlami a štandardizovanými postupmi.

Spoločnosť Eustream systém otestovala a je pripravená na predaj kapacít cez spomínané platformy – nemeckú a poľskú, v legislatívou stanovených termínoch.

Môžu sa na jednotlivých bodoch používať viaceré platformy alebo platia nejaké obmedzenia?

Aj keď jestvujú viaceré platformy, platí princíp, že jeden bod sa predáva iba na jednej platforme. Keďže sa budú predávať tzv. bundlované kapacity, to znamená, že zákazník si kupuje kapacity na obidvoch stranách hranice naraz, napr. slovenskej aj českej, je výhodné, ak sa obaja operátori, v tomto prípade slovenský Eustream a český Net4Gas, dohodnú na jednej platforme. Závisí od dohody operátorov, na ktorej platforme sa budú aké body predávať.

Hovorili sme o sieťovom predpise o mechanizme alokácie kapacít (CAM). Aké iné sieťové predpisy ešte zavádzate do systému?

V súčasnosti sú aktuálne ešte dva: Už implementovaný sieťový poriadok pre vyvažovanie. A v súčasnosti pracujeme na implementácii požiadaviek sieťového predpisu o interoperabilite a výmene údajov.

V rámci požiadaviek vyvažovania sme na základe požiadavky Eustreamu zaviedli aukčnú platformu na vyvažovanie trhu s plynom, na ktorej budú prebiehať aukcie, ale už nie z pohľadu kapacít, ale reálnych obchodov s plynom, pri ktorých prirodzene vznikajú odchýlky. Ak v prepravnej sieti vznikne nevyváženosť, napríklad niekto neodoberie plyn alebo bude niekomu naopak chýbať, tieto rozdiely vyváži Eustream nákupom alebo predajom plynu.

Realizácia nariadenia o interoperabilite zjednoduší a hlavne zjednotí komunikáciu prevádzkovateľov prepravných sústav v Európe v štandarde edig@s verzie 5.1 a komunikačného protokolu AS4.

Pre ktoré ďalšie energetické firmy vyvíjate informačné systémy?

Obdobný informačný systém implementujeme aj v spoločnosti Nafta, kde sa zameriavame na podporu obchodovania so skladovaním plynu v podzemných zásobníkoch. Principiálne systém funguje veľmi podobne ako v Eustreame – evidujeme kontrakty, pokrývame všetky obchodné produkty, dôsledne strážime obchody vtláčania a ťažby plynu, publikujeme dáta na web portál. Celý systém je postavený na kontrolách objemov plynu, ktoré zákazníci majú uskladnené, čiže podstatou je skladovací účet zákazníka.

Okrem systému yCapacity implementujeme pre Eustream aj komplexný Integrovaný technický informačný systém, ktorý je zameraný na geopriestorovú správu a diagnostiku samotného prepravného plynovodu. Jeho hlavným zameraním je pomôcť zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku potrubnej siete vrátane vyhodnocovania rizík prepravy plynu cez Slovensko.

Keď si predstavím potrubie zakopané v zemi, ako v praxi prebieha diagnostika?

Je viacero možností. V prípade vysokotlakových plynovodov je hlavným diagnostickým nástrojom vnútorná inšpekcia. Využíva sa inteligentné zariadenie, ktoré sa vloží do potrubia. Vďaka senzorom identifikuje hrúbku steny potrubia a prípadné defekty. Získané dáta sa interpretujú a identifikujú sa chyby podľa medzinárodných klasifikácií a noriem. Informačný systém umožňuje tieto dáta analyzovať formou špeciálnych grafov, spresniť miesto defektu až na niekoľko centimetrov, modelovať pravdepodobný nárast korózie v čase a predikovať tak potrebu opráv aj niekoľko rokov dopredu.

Druhým spôsobom diagnostiky sú vonkajšie inšpekcie. Špecialisti prejdú nad potrubím a v pravidelných intervaloch zbierajú pomocou sondy dáta o stave potrubia. Na základe nameraných dát sa identifikujú prípadné porušenia izolácie potrubia, miesta nedostatočnej katódovej ochrany a pod.

Tretím hlavným preventívnym opatrením je aktívna katódová ochrana. Železné potrubie bez protikoróznej ochrany by v zemi nevydržalo ani pár rokov. Vďaka protikoróznej ochrane, odoláva potrubie koróznym vplyvom viac ako niekoľko desaťročí.

Novú aukčnú platformu ste úspešne otestovali. Čo Vás čaká najbližšie?

Na oddych to nevyzerá. Spoločne s Eustreamom a Naftou sa pripravujeme na ďalšie implementačné pravidlá, ktoré súvisia s legislatívou REMIT. Niektoré kroky musíme aplikovať ešte do konca tohto roka, ďalšia etapa bude ukončená v apríli budúceho roku.

Európsky trh so zemným plynom je turbulentný s mnohými zmenami a často krátkymi termínmi, ale rád pracujem na projektoch, ktoré majú zmysel.

Marek Ivaňák je prevádzkový riaditeľ a šéf tímu yCapacity YMS. Zhovárala sa s ním šéfredktorka portálu Lenka Ferenčáková. Rozhovor bol autorizovaný.

© energia.sk, Fotografie: YMS, a.s.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.