Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
2. februára 2017 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Vyhlásenie k tlačovej besede Igora Matoviča – Ceny

Spoločnosť VSD postupovala pri stanovení cien za distribúciu elektriny platných pre rok 2017 na území východného Slovenska plne v súlade s podmienkami novej Regulačnej politiky SR pre roky 2017 – 2021 a Cenovej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ktorá z tejto politiky vychádza. Je treba zdôrazniť, že spoločnosť VSD musí, ako súčasť právneho štátu, plne rešpektovať predmetnú legislatívu. VSD ani nemôže inak postupovať, a to bez ohľadu na štruktúru a zastúpenie akcionárov v orgánoch spoločnosti.

Systémové zmeny

Aplikáciou nových pravidiel Cenovej vyhlášky URSO pre výpočet distribučných taríf došlo k zlúčeniu všetkých druhov odberov na nízkonapäťovej úrovni do jednej tarify, čo znamená, že boli zlúčené tarify pre podnikateľov ako aj domácnosti. Zároveň oproti minulému roku došlo k zmene pomeru medzi fixnou časťou a variabilnou časťou poplatku za distribúciu elektriny. Je treba zdôrazniť, že tohtoročná zmena v štruktúre taríf nemá vplyv na výnosy VSD.

Nové regulačné pravidlá nastavujú systémové podmienky pre férové rozdelenie nákladov distribútora elektriny spojených s prevádzkou a údržbou distribučnej sústavy. Teda náklady spojené s elektrickými stanicami, vedeniami a transformátormi sa premietajú do výpočtu cien tak, aby nedochádzalo k preferovaniu jednej skupiny odberateľov pred inou skupinou. Týmto sa sleduje odstránenie historických nezrovnalostí v cenách odberateľov pripojených do nízkonapäťovej úrovne, a to bez ohľadu na účel a charakter odberu.

Nový systém zavádza transparentnosť, stabilitu cien a najmä rovnosť pri znášaní nákladov na prevádzku a údržbu distribučnej sústavy. Touto zmenou odstraňujú nové regulačné pravidlá historické krížové dotácie medzi tarifami. Aplikácia týchto pravidiel do praxe môže mať za následok, že časti odberateľov sa náklady za elektrinu, resp. distribučné poplatky môžu zvýšiť, na druhej strane sa inej časti odberateľov adekvátne znížiť.

Poplatok za istič

Náklady distribútora, na rozdiel od dodávateľa elektriny, nie sú priamo spojené s odberom elektriny, ale reálne závisia od pripojenia odberného miesta do sústavy a garantovania požadovanej kapacity prístupu v sústave. Pod týmito nákladmi treba rozumieť náklady spojené s údržbou a prevádzkou distribučnej sústavy, aby tá vedela slúžiť v ktoromkoľvek čase podľa potreby zákazníka. Aby elektrina od dodávateľa mohla tiecť a slúžiť ihneď po zapnutí tlačidla alebo vypínača. Inými slovami, náklady spojené s distribúciou elektriny sú prevažne fixného charakteru. Distribučná spoločnosť má rovnaké náklady na sústavu bez ohľadu na to, či cez ňu pretečie 1 kWh alebo 10 000 kWh, či je využívaná naplno alebo len sčasti.  Preto aj väčšina jej výnosov musí závisieť od platby za požadovanú kapacitu a teda jej výnosy musia byť pretavené do platby za istič alebo pripojené odberné miesto.

Treba poznamenať, že tzv. poplatok za istič nie je novým poplatkom, ale že tento existoval aj v minulosti, a to pod názvom tarifa za prístup do distribučnej sústavy. Spoločnosť VSD zdôrazňuje, že tohtoročná zmena v štruktúre taríf nemá vplyv na výnosy VSD.

Ceny

Je pravdou, že štrukturálne zmeny tvorby cien priniesli zvýšenie poplatku za istič. Je ale potrebné vedieť, že tento poplatok je iba jednou z desiatich položiek výslednej ceny elektriny. Preto je korektné pri porovnávaní dopadov tejto zmeny porovnávať výslednú cenu elektriny a túto zmenu vyjadriť vo finančnom ukazovateli a nie v %. Medializovaný 10 500 % nárast poplatku za istič môže znamenať vo výslednej cene plus 10,50 €/mesiac, ale nemusí znamenať nárast výslednej ceny za elektrinu pre odberateľa. 

Uvedené vyplýva z toho, že hoci sa poplatok za istič zvýšil, niektoré položky, napríklad variabilná cena za distribúciu elektriny a straty, ako aj cena za silovú elektrinu, sa výrazne znížili. Práve znížené položky môžu výslednú sumu za elektrinu spolu pre všetky odberné miesta odberateľa kompenzovať do tej miery, že odberateľ  pri nezmenenej spotrebe zaplatí porovnateľne ako v roku 2016 alebo aj menej.

V médiách prezentovaný počet domácnosti s nárastom výslednej  ceny za elektrinu na východe Slovenska má aj odpovedajúcu druhú stranu. Viac ako 200 tisícom domácností sa výsledná cena v novom systéme zníži.

Garáže, chaty, záhrady

Nový systém odstraňuje v praxi neudržateľnú a prekonanú doterajšiu krížovú dotáciu. Znamená, že tí, ktorí nevyužívajú možnosti dané výkonom ich ističa, nebudú už dotovaní tými, ktorí výkon ističa využívajú. Tak každý odberateľ elektriny zaplatí za prístup do sústavy NN pri tom istom ističi rovnako, či ide o dom, garáž, záhradu, chatu, využívanú alebo plne nevyužívanú kapacitu pripojenia alebo iný odber. Ide o uplatnenie princípu rovnosti, keď každý platí rovnako za tú istú službu, čo znamená použitie sústavy v ktoromkoľvek okamihu.

Zdroj: Východoslovenská distribučná, a.s.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.