Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
SPX REMIT - spx
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
REMIT panel na konferncii SPX v júni 2015. FOTO: SPX
15. júna 2015 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Jarný SPX: Na REMITe sa nezarobí, ale sankcie môžu vyjsť draho

Všeobecne je možné nariadenie EÚ 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou rozdeliť do troch pilierov na zákazy, zvyšovanie transparentnosti a povinné transakčné reportovanie. Zásadným informačným zdrojom pre účastníkov trhu je predovšetkým komplexný REMIT Portal európskej agentúry ACER.

Na konferencii SPX zástupcovia slovenských firiem zo sektora elektriny i plynu priblížili povinnosti, reportovanie a implementáciu tejto európskej legislatívy v podmienkach jednotlivých spoločností a zavedené dlhodobé programy súladu.

REMIT sa totiž vzťahuje na obchodníkov s elektrinou a plynom, výrobcov elektriny s výkonom viac ako 10 MWe, producentov plynu s inštalovaným výkonom viac ako 20 MW, spotrebiteľov elektriny a spotrebiteľov plynu s ročnou spotrebou nad 600 GWh/rok, prevádzkovateľov prenosovej sústavy i prepravnej siete aj na prevádzkovateľov plynových zásobníkov. Jednotlivé povinnosti i termíny pre ich splnenie sa však líšia.

Hrozba sankcií

Blahoslav Němeček zo spoločnosti E&Y na úvod podotkol, že na REMITe sa síce nezarobí, ale sankcie za neplnenie povinností sú vážne a pohybujú sa od 500 eur do 10 miliónov eur.

Dagmar Straková zo Západoslovenskej energetiky doplnila, že hrozia aj ďalšie sankcie, a to trestnoprávna zodpovednosť i náhrada škody voči konkurencii i spotrebiteľom. Ďalšiu pokutu môže v prípade potvrdenia porušenia pravidiel hospodárskej súťaže subjekt dostať aj od Protimonopolného úradu, s ktorým má podľa REMITu národný regulátor pri prešetrovaní podozrivých prípadov úzko spolupracovať.

Aktuálne čísla

V európskom registri účastníkov veľkoobchodného trhu bolo k 13.6. zaregistrovaných približne 1170 firiem, z toho 17 zo Slovenska. Registrácia prebieha od 17.3. prostredníctvom ÚRSO. Pokiaľ ide o subjekty RRM (Registered Reporting Mechanism), cez ktoré je nutné povinné dáta do databázy ACERu reportovať, vo fáze predregistrácie je 25 žiadateľov. Tí už úspešne splnili náročné formálne požiadavky  a aktuálne prebieha testovanie IT rozhrania. Medzi nimi je aj spoločnosť OKTE, ktorá očakáva zavŕšenie svojej registrácie približne do jedného mesiaca.

Reportovanie

Viacerí panelisti zdôraznili, že zodpovednosť za správnosť reportovaných údajov nesie samotný účastník trhu. RRM bude kontrolovať len ich úplnosť a účastník dostane iba potvrdenie o nahlásení transakcie do systému. Účastník trhu sa môže rozhodnúť vybudovať vlastný RRM a tiež využívať služby viacerých registrovaných RRM podľa svojho vyhodnotenia nutnosti, efektívnosti a prepočtu administratívnej záťaže.

Od 7.10. 2015 budú účastníci povinní oznamovať štandardné kontrakty vrátane pokynov uskutočňované cez organizované obchodné miesta. Na Slovensku ide o platformu ISOT prevádzkovanú OKTE a platformu SPX. Tieto údaje musia byť reportované ACERu nasledujúci pracovný deň. V zozname ACERu je momentálne evidovaných takmer 7500 štandardných kontraktov. Všetky ostatné, takzvané neštandardné zmluvy, najmä bilaterálne kontrakty (OTC) sa budú reportovať od 7.4.2016 a to najneskôr do 1 mesiaca po uzavretí, zmene alebo zrušení.

Zdroj: ACER

RRM OKTE

Martin Sliva z OKTE predstavil povinnosti pre organizované obchodné miesta a reporting kontraktov ISOT prostredníctvom vlastného RRM OKTE. Zdôraznil pritom požiadavku zabezpečiť ochranu dát a potrebu spracovávať citlivé obchodné údaje, ktoré sa budú v subsystéme RRM uchovávať oddelene od ostatných údajov v databázach OKTE. Spoločnosť pripravuje riešenie aj pre SPX, ktoré požiadalo o delegovanie transakčného reportingu z ich platformy cez RRM OKTE.

Ak sa účastník krátkodobého trhu rozhodne nahlasovať transakcie cez OKTE, uzavrie dodatok k aktuálnej bilaterálnej zmluve o sprostredkovaní zasielania dát do ACERu a oznamovanie bude automatické. Ak sa účastník rozhodne reportovať pokyny a transakcie uzatvorené na organizovanom trhu OKTE prostredníctvom iného RRM, uzavrie dodatok o príprave dát vo formáte vyžadovanom ACERom. V praxi si potom stiahne dáta a sprostredkuje ich zvolenému RRM, pričom bude zodpovedný aj za bezpečnosť prenosovej cesty.

OKTE mieni rozšíriť svoju pôsobnosť ako RRM aj na transakcie uzatvorené mimo ISOT. Sliva dodal, že poplatok za službu reportingu je zahrnutý v poplatkoch za činnosť organizovania a vyhodnocovania krátkodobého trhu s elektrinou, ktoré reguluje ÚRSO.

Prenos/preprava energie

„Kde tečie elektrina, tečú aj peniaze a je aj pokušenie,“ poznamenal Jozef Dovala zo spoločnosti SEPS, ktorý na SPX načrtol proces zhromažďovania a zverejňovania technických údajov o výrobe, prenose a spotrebe elektriny poskytovaných v zmysle nariadenia EÚ 543/2013. To sa s REMITom dopĺňa. SEPS poskytuje údaje do databázy prevádzkovanej združením ENTSO-E. Do jej časti bude mať prístup aj ACER. Agentúra si podľa Dovalu dá údaje dohromady a pomocou špeciálnych softvérov a zopár nepodplatiteľných jedincov vytipuje, kde mohlo dôjsť k manipulácii s trhom.

Povinnosti, ktoré prevádzkovateľovi prenosovej sústavy vyplývajú z REMITu, SEPS po dohode s národným regulátorom delegoval na OKTE.

Sylvia Angyalová z Eustreamu uviedla, že ich spoločnosť už je na ACERi registrovaná ako účastník trhu a zároveň je v procese registrácie ako RRM. Taktiež analyzuje možnosť poskytovať služby RRM  zákazníkom pre služby vo svojej sieti.

Výrobca elektriny

Medzi prvými registrovanými účastníkmi trhu zo Slovenska figurujú aj Slovenské elektrárne (SE). Róbert Jambrich pochválil ÚRSO za rýchly proces, ktorý v ich prípade trval dva dni. Pokiaľ ide o povinnosť zverejňovať dôverné informácie, SE už na svojej webovej stránke publikujú plánované odstávky konkrétnych elektrární. Neuvažujú o ich zverejňovaní na inej platforme.

Najintenzívnejšie sa teraz spoločnosť venuje otázke reportovania transakcií. Podľa odhadov budú SE ročne nútení odreportovať približne 25 až 30 tisíc transakcií a pokynov, bez započítania údajov z poľskej organizačnej zložky.

V súčasnosti už kontrakty obchodované na burzách firma od februára 2014 nahlasuje podľa nariadenia EMIR, ktoré sa týka finančných trhov a nástrojov. Tým, že uskutočňujú široké portfólio obchodov cez brokerské platformy, SPX, OKTE, české OTE alebo poľskú burzu, stále vyhodnocujú, ktoré RRM využijú.

Po skúsenosti s reportovaním podľa EMIRu Jambrich upozornil, že podoba nahlasovaných položiek podľa REMITu sa môže neskôr zmeniť. Rovnako môže dôjsť k modifikácii definície dôvernej informácie, kde ACER vychádza z praxe. ACER v súčasnosti konzultuje spoločnú schému pre zverejňovanie dôverných informácií.

Dodávateľ plynu

SPP sa zatiaľ neregistroval na ÚRSO/ACERi ako účastník trhu podľa REMITu. Nerozhodli sa ani pre formu RRM, avšak ako najmenej pravdepodobná sa im aktuálne javí možnosť zaregistrovať sa ako samostatné RRM. Špecifiká povinností v podmienkach najväčšieho dodávateľa plynu naznačil Alojz Jankó.

Poukázal napríklad na to, že SPP nie je spravidla primárnym nositeľom dôverných informácií. Tie sa týkajú často infraštruktúry a na úrovni spoločnosti sú striktne dodržiavané pravidlá unbundlingu. Vzhľadom na ich významné postavenie na trhu, ale k vyhodnocovaniu dôvernosti pristupujú konzervatívne, pričom opäť poukázal na hrozbu vysokých pokút. Zatiaľ žiadnu nevyhodnotili ako dôvernú podľa REMITu, pretože nespĺňala všetky štyri podmienky. Ak sa tak stane, zverejnia ju bilingválne cez platformu na vlastnej webstránke.

Pokiaľ ide o oznamovanie transakcií pri identifikácii uzatvorených zmlúv väčšinu vyhodnotili ako štandardné. Jankó podčiarkol, že účastníci trhu musia do 90 dní zaslať aj dáta o zmluvách, ktoré boli uzavreté pred dátumom začiatku platnosti oznamovacej povinnosti a u ktorých oznamovacia povinnosť k tomuto dátumu trvá (tzv. backloading).

Diskusia

V rámci diskusie prítomných zaujímalo, či prednášajúci majú vlastné skúsenosti s oznamovaním podozrivých transakcií. Uviedli, že nemajú informácie o ich oznamovaní zo Slovenska, avšak niekoľko prípadov sa objavilo vo Veľkej Británii. ACER zosumarizoval počet prípadov potenciálnych porušení REMITu, ktoré mu boli minulý rok nahlásené alebo ich zistil vlastnou činnosťou.

Zdroj: ACER REMIT Quarterly

Na záver sa ešte panelisti pokúsili odpovedať na otázku, či sú prínosy a povinnosti vyplývajúce z REMITu v rovnováhe? Blahoslav Němeček ocenil štruktúrovaný prístup k zverejňovaniu firemných dát, ktoré už nie je nutné pracne spracovávať z rôznych dokumentov, ale sú online k dispozícii všetkým. Napriek prínosom v oblasti transparentnosti považuje nariadenie náročné v časti transakčného reportingu, kde sa akumuluje veľké množstvo záznamov. Aj vzhľadom na kapacitné obmedzenia pokiaľ ide o ľudské zdroje v ACERi, pochybuje o praktických benefitoch z ich monitorovania, analýz a vyhodnocovania pre odhaľovanie zneužívania na trhu.

Viacerí panelisti sa zhodli na tom, že zámer REMITu bol ušľachtilý. Napriek počiatočným finančným, ľudským i technickým nákladom, ktoré sa v súčasnosti ukazujú skôr ako bremeno, väčšina z diskutujúcich verí, že REMIT môže prispieť k fungovaniu voľného trhu s energiami a podnikom poskytuje aj právnu istotu. Keďže ide o relatívne mladú reguláciu, prínosy ukáže čas a budú závisieť od implementácie a kontroly povinností v praxi.

Jarná konferencia SPX 2015 sa konala 11.-12.6. v Jasnej. Portál energia.sk bol mediálnym partnerom podujatia.

© energia.sk, Foto: SPX

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.