Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
11. mája 2011 Plyn a ropa od Energia.skTASR

SPP – distribúcia dosiahla v roku 2010 stabilné finančné výsledky

Spoločnosť sa uplynulý rok sústredila najmä na zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky distribučnej siete a dosiahnutie finančnej stability a ziskovosti. „Rok 2010 bol pre SPP – distribúcia obdobím stabilizácie a upevňovania nových riešení v rámci projektu NET. Spoločnosť pokračovala v úsporných a optimalizačných opatreniach. Prostriedky investované do dlhodobých aktív sme smerovali najmä do obnovy existujúcej distribučnej siete, vrátane rekonštrukcií plynárenských zariadení poškodených rozsiahlymi júnovými povodňami,” bilancoval uplynulé obdobie Jean-Pierre Béringuier, predseda predstavenstva SPP – distribúcia, a. s.

Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a. s., zdôraznil: „Povodne z leta 2010 dôkladne a zásadným spôsobom preverili pripravenosť našej spoločnosti na zvládanie havarijných situácií. Okrem neočakávaných mimoriadnych udalostí, ktoré so sebou priniesli povodne, sme v roku 2010 nezaznamenali žiadne významné prevádzkové problémy a naďalej zostávame garantom bezpečnosti a spoľahlivosti plynárenskej distribučnej siete.“

Investície do zachovania vysokej bezpečnosti distribučnej siete

SPP – distribúcia, a. s., ako vlastník a prevádzkovateľ najväčšej distribučnej siete na Slovensku systematickými opatreniami a postupmi zabezpečuje vysokú úroveň technického stavu takmer 33.000 km distribučnej siete. Za posledných päť rokov sa výška investícií pohybovala na stabilnej úrovni a v roku 2010 dosiahla úroveň 78,27 mil. eur. Jedným z hlavných nástrojov na optimalizáciu programu obnovy siete je metodika HTS (Hodnotenie technického stavu), ktorá v roku 2010 získala certifikát kvality ISO 9001:2008. Metodika slúži na systematické hodnotenie technického stavu plynárenských zariadení a tiež na plánovanie rekonštrukcií, preventívnej údržby a technickej kontroly. Vynaložené investície reflektujú skutočné potreby obnovy distribučnej siete na základe výstupov hodnotenia technického stavu uvedenou metodikou.

Stabilné ekonomické a finančné výsledky vďaka optimalizácii nákladov

Hlavným zdrojom tvorby výnosov boli tržby za poskytnutie distribučnej kapacity. Hlavné zložky prevádzkových nákladov predstavovali odpisy a amortizácia, skladovanie zemného plynu, ostatné služby a osobné náklady. Pokles prevádzkových nákladov bol spôsobený najmä znížením nákladov na nákup zemného plynu a spotreby materiálu a energie.

Na finančné výsledky spoločnosti mala dopad aj ekonomická recesia a tiež klimatické podmienky, ktoré ovplyvňujú objemy distribuovaného plynu. Priemerné teploty za celé vykurovacie obdobie roka 2010 sa totiž pohybovali pod úrovňou dlhodobého priemeru, čo pozitívne vplývalo na distribuované objemy. V roku 2010 spoločnosť distribuovala viac ako 5 miliárd kubických metrov zemného plynu.

Finančné výsledky dnes potvrdilo Valné zhromaždenie spoločnosti.

Tretí energetický balíček

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., bude aj naďalej smerovať k napĺňaniu požiadaviek vyplývajúcich z liberalizácie trhu, implementácie tretieho energetického balíčka a prípravy na nové regulačné obdobie 2012 – 2016.

V roku 2011 sa skončí aktuálne regulačné obdobie. Súčasný model cenovej regulácie neberie dostatočne do úvahy kapitálové náklady, preto SPP – distribúcia, a. s., očakáva aj v tomto smere zmenu v novom regulačnom období. Zásadným krokom pre spoločnosť preto bude aktívna a konštruktívna účasť v dialógu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví o regulačnej metóde pre nadchádzajúce obdobie. Spoločnosť v tomto kontexte za zásadné považuje zohľadňovanie potrieb zvyšovania investícií do obnovy distribučnej siete.

Zlepšovanie zákazníckeho prístupu v procese pripájania do distribučnej siete

SPP – distribúcia, a. s., zabezpečovala v roku 2010 prístup do distribučnej siete pre šiestich užívateľov, z toho piati boli dodávatelia plynu. V prvej polovici roku 2010 spoločnosť úspešne pripojila do distribučnej siete paroplynovú elektráreň pri obci Malženice v okrese Trnava s inštalovaným výkonom 430 megawattov a v druhom polroku 2010 pripojila ďalší paroplynový zdroj v Považskej Bystrici s inštalovaným výkonom 60 megawattov.

S cieľom posilniť zákaznícku orientáciu SPP – distribúcia, a. s., minulý rok úplne prepracovala celý proces pripájania. Výsledkom úsilia spoločnosti v oblasti skvalitnenia poskytovania služieb pre zákazníkov bolo sprevádzkovanie novej Zákazníckej linky pre pripájanie k distribučnej sieti a zriadenie Zákazníckych kancelárií v štyroch ťažiskových mestách Bratislave, Žiline, Nitre a Košiciach, ako aj kancelárie vo Zvolene so špecializáciou na služby pre veľkých zákazníkov. Spoločnosť ročne spracuje viac ako 10.000 žiadostí o pripojenie k distribučnej sieti.

Rok 2011 bude rokom definovania a zavedenia novej politiky pripájania v snahe zosúladiť pravidlá na pripájanie zákazníkov v kategórii domácnosti s meniacimi sa podmienkami na trhu s plynom.

Záväzky pre najbližšie obdobie

V roku 2011 SPP – distribúcia, a. s., očakáva zvýšenie konkurencie na trhu s dodávkou zemného plynu najmä v segmente domácností a vstup nových dodávateľov na tento trh. Najdôležitejšie ciele spoločnosti pramenia zo zodpovednosti za bezpečnú a spoľahlivú distribúciu plynu pre všetkých zákazníkov. Spoločnosť sa preto bude aj naďalej zameriavať na otázky zachovania súčasnej vysokej bezpečnosti a spoľahlivosti siete a zvyšovanie prevádzkovej výkonnosti.

SPP – distribúcia, a. s. (www.spp-distribucia.sk) začala činnosť 1. júla 2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív ako 100-% dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a. s.). Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre približne 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.

Zdroj: SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – www.spp-distribucia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.