Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
IT
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka
24. augusta 2015 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Spoločnosť OKTE je úspešne zaregistrovaná ako RRM

Spoločnosť OKTE, a.s. bola vo štvrtok (20.8.) zaevidovaná ako „Registrovaný oznamovací mechanizmus (RRM)“ v rámci  implementácie nariadenia REMIT. Žiadosť o registráciu podala ešte vo februári. Registrácia je platná na dobu neurčitú s tým, že každé dva roky bude zo strany ACER vyžadovaný audit súladu s technickými požiadavkami na funkciu RRM.

V zozname RRM publikovanom agentúrou ACER aktuálne figuruje len 15 subjektov z celej Európy. Tie museli splniť náročné technické, legislatívne a administratívne požiadavky na reportovanie dát v rámci projektu REMIT v oblasti kvality dát, prevádzky, riadenia a komunikácie.

„OKTE si je vedomé, že funkcia RRM znamená nepretržité dodržiavanie prísnych technických, organizačných a bezpečnostných požiadaviek zo strany ACER, preto je pripravené na pravidelnú kontrolu účinnosti a efektívnosti svojich procesov,“ uviedol Michal Cabala, predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE, a.s.

Čo a kto bude reportovať?

REMIT je nariadenie EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, ktoré ukladá účastníkom veľkoobchodného trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov informácie o kontraktoch na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie.

Firmy budú musieť oznamovať transakcie uzatvorené na organizovaných obchodných miestach, bilaterálne kontrakty na fyzickú dodávku elektriny alebo plynu a ich derivátov, poskytnutie prenosových alebo prepravných kapacít a od roku 2017 dodávku podporných alebo vyrovnávacích služieb.

Povinne reportujúcimi účastníkmi trhu sú najmä:

  • obchodníci s elektrinou a zemným plynom,
  • výrobcovia elektriny s inštalovaným výkonom 10 MW a vyšším,
  • producenti zemného plynu s výkonom 20 MW a vyšším,
  • odberatelia elektriny alebo zemného plynu s ročnou technickou kapacitou spotreby 600 GWh a vyššou,
  • prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí.

Sankcie až do výšky 10 tisíc eur

Oznamovacia povinnosť je rozdelená do dvoch časových etáp, ktoré zároveň zohľadňujú rozdelenie kontraktov na štandardné (umiestnené na organizovanom trhu) a neštandardné (mimotrhové).

Povinnosť reportovať štandardné kontrakty je od 7. októbra 2015, čiže už takmer o 1,5 mesiaca.  ACER-u musia byť oznámené nasledujúci deň po zadaní pokynu na obchodovanie alebo uzatvorenia, resp. zmene transakcie.

Neštandardné kontrakty sa budú reportovať od 7. apríla 2016, pričom musia byť oznámené najneskôr do 1 mesiaca po uzatvorení alebo zmene transakcie. Pre túto etapu ale ešte neboli vydané presné usmernenia ACER a prebiehajú diskusie, či niektoré z týchto kontraktov nebudú považované za štandardné s denným oznamovaním.

Zdroj: OKTE, a.s.

Keďže ide o nariadenie, REMIT je priamo účinný a nemusí byť dodatočne implementovaný do národnej legislatívy. Oblasť sankcií a pokút je však ponechaná na národnej úprave a je ustanovená v §36 Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, kde je stanovená výška pokuty za správne delikty v zmysle REMIT od 500 do 10 tisíc eur.

Komplexný servis od OKTE

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností bude spoločnosť OKTE ponúkať službu sprostredkovania oznamovania údajov za všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom.

Ak sa účastník krátkodobého trhu s elektrinou rozhodne reportovať transakcie cez RRM OKTE, stačí aby predtým so spoločnosťou podpísal Zmluvu o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. „Výhodou pre účastníka krátkodobého cezhraničného trhu je, že OKTE prevezme zodpovednosť za presnosť a včasné dodanie údajov, ktoré získa z vlastného systému ISOT,“ uviedol Cabala.

Zdroj: OKTE, a.s.

OKTE zároveň poskytuje účastníkovi trhu obchodujúcemu na platforme ISOT možnosť získať jeho dáta o pokynoch na obchodovanie a transakciách realizovaných na ISOT vo formáte vyžadovanom ACER. Účastník môže ich následné odoslanie ACERu realizovať prostredníctvom iného RRM. Podmienkou pre získanie dát je podpísanie Dodatku k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

V krátkom čase rozošle OKTE účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou uvedené zmluvy. V záujme bezproblémovej registrácie v systéme RRM OKTE je ich podpísanie potrebné do prvej polovice septembra 2015. OKTE zároveň 10. septembra zorganizuje v poradí už druhý workshop k implementácii REMITu a službám RRM.

Spoločnosť je tiež schopná poskytovať služby vykazovania zadaných pokynov na obchodovanie a zrealizovaných transakcií umiestnených na inom organizovanom trhovom mieste (OMP). Organizované trhové miesto podpíše s OKTE Zmluvu o poskytovaní údajov a zabezpečení vykazovania transakcií.

Pred oznamovaním neštandardných kontraktov (najmä bilaterálnych – OTC transakcií) je potrebné podpísať s OKTE „Zmluvu REMIT“. Oznamovanie bude prebiehať po nahratí dát do systému OKTE, a.s. účastníkom trhu. Ako súčasť riešenia sú pripravené web služby, pomocou ktorých bude rovnako možné stiahnuť informácie o stave reportovania transakcií, ako aj potvrdenia ACER. Zodpovednosť za samotné reportované dáta, ich úplnosť, správnosť a včasné zaslanie však naďalej zostáva na účastníkoch trhu.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.