Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
20. októbra 2014 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Slovenský trh s elektrinou sa so zahraničnými prepája obchodne i fyzicky

Už o mesiac by mal fungovať prepojený česko-slovenského-maďarsko-rumunský krátkodobý trh s elektrinou. Implementoval sa od februára 2014, ešte tento týždeň prebieha testovanie tzv. projektu 4M MC s účastníkmi trhu.

Jeho štart je naplánovaný na 19.11. s prvých obchodným dňom 20.11. Do prevádzky sa v stanovenom dátume spustí len ak budú úspešné testy , uzatvorenia sa zmluvné rámce a dôjde ku konečnému schváleniu národnými regulačnými úradmi.

Projekt na konferencii predstavil Juraj Šedivý z OKTE. Poukázal na základné procesy vrátane maximálnych časov, ktoré sa ešte môžu na základe skúseností z aktuálneho testovania zmeniť.

Zatiaľ čo v systéme OKTE sa implementovala štruktúra PCR, ktorá dopomôže v budúcich projektoch promptne rozvíjať iné platformy a pripájať ďalších market operátorov, v systémoch účastníkov krátkodobého trhu nedochádza k žiadnej výraznej zmene. Jedinou zmenou v ich prípade je minimálna cena, ktorá sa môže zadávať na dennom trhu. Harmonizovala sa s MRC a znížila z hodnoty -3000 na hodnotu -500 €/MWh.

Martin Palkovský zo spoločnosti ČEPS dodal, že projekt 4M MC „dokázal, že robiť veci v malej skupine, efektívne a bez veľkých nákladov, je možné aj v EÚ“.

Za pozitívny krok tiež považuje prebiehajúci proces zlúčenia Koordinovanej aukčnej kancelárie CAO a Servisnej aukčnej spoločnosti na prideľovanie cezhraničnej prenosovej kapacity CASC, čím sa pokryje územie takmer celej kontinentálnej Európy. Ide podľa neho o reakciu na budúci sieťový predpis pre Prideľovanie dlhodobých kapacít (NC FCA) a tiež snahu o úsporu peňazí.

„Rok 2014 evidentne nebude rokom vzniku spoločného trhu s elektrinou, hoci v integrácii denných trhov už sme ďaleko,“ poznamenal Palkovský. „Trh stále viac a viac nerešpektuje fyzikálne zákony. Máme čoraz viac problémov riadiť sústavu a snažíme sa ohýbať súčasný stav tak, aby sme boli vôbec schopní sústavu prevádzkovať.“

Prenosová sústava – pripravená?

O hlavných výzvach pre fungovanie prenosovej sústavy a schopnostiach im čeliť hovoril na Energofóre Karol Kósa zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).

V súvislosti s prijímaním ambicióznych klimaticko-energetických cieľov pre rok 2020 a 2030 upozornil, že boli postavené na predpokladoch bezpečných dodávok plynu v EÚ. „Plyn má v EÚ výrazný podiel na výrobe elektriny. Ak nedôjde k stabilizácii tohto fenoménu, ciele budú výrazne ohrozené,“ podotkol.

Budovanie vnútorného trhu s energiou v EÚ bolo podľa neho dobrou myšlienkou, avšak bez domyslených dôsledkov. „Dnes možno preukázateľne povedať, že dôsledkom tejto myšlienky je zvýšenie cezhraničných prenosov elektriny. Hlavným problémom však je, že dochádza k veľkým odchýlkam medzi skutočnými a obchodnými tokmi,“ podčiarkol.

Pokiaľ ide o rozvoj decentralizovanej výroby z obnoviteľných zdrojov, Kósa upozornil na vplyv akumulovaného počtu zdrojov s jednotlivými nízkymi inštalovanými výkonmi na distribučnú i prenosovú sústavu a tiež na riziko ich rýchleho zániku.

„Keď sa vybuduje veľká systémová elektráreň, typu jadrová, uhoľná alebo plynová, nezanikne z mesiaca na mesiac. Ak sa však vybuduje malá bioplynová stanica, nikto negarantuje, že bude fungovať aj o niekoľko rokov. Ako budú štáty postupovať pri ich zániku, keď výkupné ceny nebudú tak priaznivé?,“ uviedol. „Bez veľkých systémových zdrojov nie je možné udržať stabilitu prepojenej elektrizačnej sústavy.“

Bilancia výroby a spotreby

„Slovensko je už niekoľko rokov je de facto sebestačné vo výrobe elektriny, má vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby, čiže základné kritérium energetickej bezpečnosti ako keby bolo na Slovensku naplnené. Dovozy zo zahraničia sú marginálne a obchodného charakteru. Slovensko disponuje dostatkom kapacít na pokrytie svojej spotreby,“ uviedol Marián Nicz z Ministerstva hospodárstva SR.

Pri vývoji spotreby elektriny sa pravdepodobne pôjde po línii nízkeho uvažovaného scenára, pretože nič nenasvedčuje tomu, že by spotreba mala rapídne rásť.

Naopak na strane výroby sa prenosová sústava pripravuje na pripojenie dvoch nových blokov elektrárne Mochovce. „Ak by sa dokončili dva bloky v Mochovciach v dlhodobom horizonte sa dostaneme k historicky rekordnému exportu,“ uviedol Kósa s tým, že pri prevádzke 6 jadrových blokov existoval v minulosti mierny export na úrovni 33 TW.

„Hovorí sa aj o ďalších veľkých zdrojoch ako Nový jadrový zdroj. Ak by sme ho k výrobe pripočítali, dostali by sme sa k priam nepredstaviteľným úrovniam. Na druhú stranu, potrebujeme mať takýto projekt v rezerve, pretože nie je jasné, čo bude s Mochovcami 3,4 a či dôjde k odstaveniu Bohuníc V2 alebo sa ich prevádzka predĺži až za horizont roku 2028,“ dodal.

Budovanie sústavy

SEPS dnes prevádzkuje 10 cezhraničných vedení, z toho siedmimi sa počas väčšiny roka elektrina importuje a troma exportuje. Najužší profil je medzi Slovenskom a Maďarskom, jeho posilnenie sa očakáva v roku 2018.

V súvislosti s využitím tohto profilu Kósa poukázal na úseky, kedy prevádzkovatelia prenosových sústav nedokážu plniť základné kritérium spoľahlivosti n-1, a to z dôvodu vyššie spomínaných výrazných odchýlok medzi skutočnými a obchodnými tokmi.

Piliermi 10-ročného plánu rozvoja prenosovej sústavy je prechod na diaľkové riadenia, postupná riadená likvidácia 220 kV sústavy, buď nahradením za na 400 kV sústavou alebo na úrovni distribučnej sústavy. Ďalej je to posilňovanie cezhraničných prepojení predovšetkým s Maďarskom a zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti transformácií medzi prenosovou a distribučnou sústavou.

Dve prepojenia s Maďarskom sú v európskom zozname projektov spoločného záujmu, tzv. PCIs. Ich realizácii má pomôcť získavanie povolení od jedinej autority, ktorým bude ministerstvo hospodárstva. Zrýchlená bude aj samotná výstavba vedení podľa harmonogramu ministerstva.

Pri výstavbe líniových stavieb je podstatné územné plánovanie, nakoľko vyžadujú prechod cez rozsiahle územia a vysporiadavanie vlastníckych vzťahov. Práve to je v okolitých štátoch najväčšou prekážkou výstavby líniových stavieb. Kým u nás výstavba vedenia trvá od 6 do 8 rokov, v Čechách trvá 10 až 12 rokov, v Nemecku sa pohybuje medzi 12 až 16 rokmi.

Budovaniu PCIs však ešte treba prispôsobiť slovenskú legislatívu. V rámci pripravovanej veľkej novely zákona o energetike dôjde k transpozícii nariadenia o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. Ako vysvetlil Nicz, z podnetu MHSR sa navrhuje výnimka z osvedčení na výstavbu pre PCIs. Takisto navrhuje, aby sa pri týchto líniových stavbách prechádzajúcich územiami veľkého počtu obcí predložilo len stanovisko o súlade investičného zámeru s územným plánom kraja, nie obce.

Online novinky

Do programu konferencie sa tiež dostali dva projekty týkajúce sa zmien webstránok na domácej aj európskej scéne.

Mário Šotter predstavil nový portál spoločnosti Východoslovenská distribučná, tzv. eDSO, ktorý sa má stať popri súčasnom osobnom, telefonickom a písomnom kontakte plnohodnotným rozhraním na obojsmernú komunikáciu so zákazníkmi. Statické informácie i dynamické aplikácie sa usporiadajú podľa cieľových skupín – odberateľ domácnosť, odberateľ podnikateľ, výrobca, dodávateľ elektriny a projektoví partneri. Užívateľ, ktorý môže vystupovať vo viacerých rolách, pritom bude potrebovať len jedno prístupové meno a heslo.

Jednou z prvých funkcionalít pripravovaného portálu je aplikácia eŽiadosti, ktorú už dnes môžu využívať projektoví partneri. Odberateľom, ktorí budú mať inštalované inteligentné elektromery sa tiež umožní prístup k údajom, predovšetkým ku krivke priebehu spotreby na 15 minútovej úrovni či k porovnaniu spotreby na viacerých odberných miestach.

Ioannis Retsoulis z Európskeho združenia prevádzkovateľov elektrizačných prenosových sústav (ENTSO-E) zase prezentoval online centrálnu platformu ENTSO-E pre transparentnosť informácií, ktorej zriadenia vyplýva z nariadenia Komisie o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrinou (543/2013)

Bezplatne bude poskytovať informácie všetkým účastníkom trhu, čím má znížiť mieru zneužitia sily na trhu a prispieť k implementácii vnútorného trhu s energiami. Od septembra prebieha jej testovanie s cieľom spustenia pred 5. januárom 2015.

© energia.sk

Odborná konferencia Energofórum 2014 – elektrina sa konala v dňoch 16. – 17. októbra 2014 vo Vyhniach. Zorganizovala ju spoločnosť sféra, a.s. pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Partnerom bola aj spoločnosť energy analytics.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.