Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
yms_plyn
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: YMS
14. júna 2012 Ostatné od Energia.skSITA

Slovenské plynárenské systémy patria medzi špičku

Rovnaké dáta, rôzne pohľady

Manažér plánujúci opravu na akomkoľvek úseku tranzitnej sústavy pracuje s údajmi o vadách (napr.: o korózii, izolácii atď.). Musí brať do úvahy ďalšie riziká na vybranom úseku ako aj možné dôsledky na externé systémy, ako aj na prostredie ktorým potrubný systém prechádza. Technológ nahliada do technologických schém zapojenia zariadení, technik vytyčujúci miesto zásahu v teréne prezerá rovnaké zariadenia v geografickom informačnom systéme, projektant v realisticky vyzerajúcich 3D modeloch. Pracovníci v teréne technické podklady prezerajú v PDA a osobné ochranné pracovné prostriedky dostanú presne podľa rizík, ktoré im pri výkone danej úlohy hrozia. Obstarávanie zaujímajú predpokladané náklady na opravu, finančného manažéra zaujímajú celkové náklady na opravu a manažment spoločnosti efektivita ich vynaloženia a prínosy do budúcich období.

Foto: YMS

Moderný informačný systém pre prevádzku a údržbu v plynárenstve a ďalších energetických podnikoch si vyžaduje odlišné profesné pohľady na rovnaké dáta. Nestačí však „nasypať“ firemné dáta do spoločného systému. Potrebné sú nielen elektronické dokumenty ale aj digitálne technologické schémy, hĺbkové odborné moduly s vhodnými analytickými nástrojmi, ktoré sú navzájom prepojené a pravidelne aktualizované. Zjednodušene povedané – odlišné odborné pohľady na rovnaké dáta, kde rôzne profesie pracujú iba s tými informáciami, ktoré práve potrebujú s vedomím, že práca kolegov je v nich zohľadnená. A to vrátané tých, ktorí sú v teréne a s pomocou mobilných zariadení menia „obraz“ v skutočnom čase.

Riadenie v priestore aj v 3D

Styčným bodom pre väčšinu odborných modulov je geografický informačný systém (GIS) s mapovými podkladmi, informáciami o prostredí a situačnými mapami. Na rozdiel od bežného GIS systému, ten energetický obsahuje aj 3D modely. 3D modelovanie totiž významne spresňuje informácie, realisticky zobrazuje zariadenia uložené nad zemou aj pod ňou a vizualizuje zložité, voľným okom neviditeľné technologické celky.

3D model spresňuje napríklad aj skutočnú dĺžku prepravných potrubí, pretože nedôjde skresleniu pri priemete priestoru do plochy, ako je to v dvojdimenzionálnom zobrazení. A presné údaje o dĺžke plynovodu nemajú len informačný charakter. Spoločnostiam spresnia aj ďalšie úkony, napríklad prepočet ceny za prepravu plynu a eliminovanie straty, ktorá by nastali pri nesprávnom výpočte.

3D model by však neplnil svoj účel, keby dáta vo všetkých systémoch neboli v 3D aj spracované. Takto sa dáta následne využívajú na rôzne ďalšie, viac či menej náročné analýzy a simulácie, ktoré sú dôležité pre spoľahlivé fungovanie celej tranzitnej sústavy. Napríklad trasuje pohyb plynu v potrubiach, berúc do úvahy armatúry resp. iné technológie na potrubiach, ktoré nie je možné voľným okom pozorovať. Pomáha aj prepočítavať objem plynu uzavretého v rôznych častiach komplikovanej potrubnej siete, čo je pri bežných metódach prakticky nemožné.

Bezpečnosť s digitálnou simuláciou

Kľúčovou požiadavkou energetických spoločností je poznanie a práca s rizikom, tzv. modelovanie potrubných rizík (MPR). Týka sa rizík na potrubiach, ktoré sú zakopané hlboko v zemi a vystavené vplyvom prostredia, tlakom, korózii, záplavám, zosuvom pôdy, ľudským zásahom, krížením sa inými sieťami a ďalším. Aj rizík na zariadeniach, ktorých skutočný stav nie je možné bežnými metódami skontrolovať, pretože sa nachádzajú v spletitých zapojeniach na nedosiahnuteľných miestach.  MPR využíva veľké množstvo skutočných aj predpokladaných dát a modeluje pravdepodobnosť výskytu rizikovej udalosti. Nasimuluje, ako sa riziková situácia zmení ak spoločnosť podnikne zamýšľané nápravné opatrenie, koľko ju bude opatrenie stáť a o koľko sa zníži skutočné riziko.

Modely potrubných rizík takto plnia dvojakú úlohu. Pomáhajú spoločnostiam včas odhaľovať potenciálne nebezpečenstvo. A manažérom ponúkajú možnosť detailne naplánovať varianty jeho odstránenia tak, aby sa riziko znížilo čo možno najviac pri vynaložení čo možno najnižších nákladov. Toto modelovanie spoločnostiam ročne ušetrí rádovo stotisíce EUR na údržbe, prípadne na následných nápravných opatreniach, ktoré by mohli vzniknúť pri havarijných resp. poruchových stavoch. Všetky opravy sa vykonávajú s istotou a s presnosťou na centimetre. (Predstavte si rozdiel už len v nákladoch na výkop potrubia, pokiaľ ste si na centimetre istí, kde presne sa nachádza chyba, ktorú plánujete opraviť).

Nižšie náklady, vyššia dostupnosť

Znižovanie nákladov, lepšie využívanie firemných zdrojov a zrýchlenie komunikácie sú dôvodmi, pre ktoré energetické spoločnosti zavádzajú tzv. „mobilné“ systémy. Ide o online komunikáciu medzi posádkami vykonávajúcimi prácu v teréne a ich riadiacimi strediskami. Plánovanie a zadávanie úloh, nahlasovanie splnených úloh a zaznamenávanie nových zistených nedostatkov sa s ich pomocou vykonáva online, teda v skutočnom čase.

Vyčíslenie prínosov a úspor je spravidla jednoduchšie ako pri iných, komplikovanejších odborných systémoch. Predovšetkým sa zefektívňuje práca dispečerov, ktorí majú okamžitý prehľad o skutočnom stave úloh všetkých posádok, môžu operatívne zasahovať a lepšie plánovať čas. Úspory sú skryté v hodinách, ktoré technické posádky ročne ušetria, keď sa presúvajú priamo k miestam pracovných úloh, prípadne nemusia po pracovné príkazy dochádzať na dispečerské stredisko. Aj počet najazdených kilometrov sa ročne značne zníži, pretože komunikácia prebieha priamo v teréne a v skutočnom čase.

BOZP bez rizika

Mozaiku práce s rizikom uzatvára spracovanie agendy BOZP. Bezpečnosť zamestnancov pri práci sa v plynárenských systémoch hodnotí z pohľadu skutočných rizík, ktoré im hrozia pri vykonávaní konkrétnych činností, pri manipulácii s nebezpečnými látkami alebo vyhradenými technickými zariadeniami. Podľa konkrétnych činností a im prináležiacich rizík sa prideľujú aj osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

Na rozdiel od bežných BOZP systémov, ten plynárenský navyše prepája BOZP agendu s  agendou obstarávania. Systém automaticky predpovedá potreby OOPP do budúcnosti a zároveň zohľadňuje skutočné pracovné opotrebenie, nezávislé od dĺžky životnosti uvádzanej dodávateľom. Zjednodušuje tak náročnú logistiku a administratívu spojenú s BOZP agendou, minimalizuje skladové zásoby OOPP a podporuje optimalizáciu personálnych kapacít.

Obchod online

Liberalizácia trhu s plynom a regulácia EÚ si vyžiadala aj flexibilné reakcie na potreby trhu a lepšie narábanie s vlastnými zdrojmi. Toto umožňuje moderný elektronický obchodný dispečing, ktorý spája dve dôležité funkcie: externý zákaznícky informačný systém a interný obchodný dispečing. Dispečeri online a skoro automaticky spracúvajú kompletnú obchodnú agendu pre veľké množstvo zákazníkov, sledujú skutočné prietoky plynu a voľné prepravné a skladovacie kapacity.

Zákazníci z elektronického dispečingu benefitujú snáď ešte viac. Cez webový portál sledujú prietoky plynu a kapacity, rovnako ako dispečeri. Navyše majú online k dispozícii všetky zmluvné podmienky vrátane cenovej kalkulačky, ktorá im vyráta okamžitú cenu zamýšľaného obchodu. Ak sa rozhodnú obchodovať, získajú vlastný zákaznícky účet, na ktorom každý deň sledujú vývoj svojich obchodov a môžu uzatvárať nové zmluvy. To všetko z pohodlia vlastnej kancelárie, teda moderne a online.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.