Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
24. apríla 2012 Plyn a ropa od Energia.skTASR

Skupina SPP dosiahla v roku 2011 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške….

Skupina SPP dosiahla v roku 2011 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 564 mil. eur, čo je približne na úrovni roka 2010 (561 mil. eur). Na kladnom hospodárskom výsledku skupiny SPP sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch podieľali najmä príjmy z činností súvisiacich s medzinárodnou prepravou zemného plynu. Konsolidované výsledky skupiny SPP zahŕňajú výsledky hospodárenia SPP, dcérskych spoločností Eustream, SPP – distribúcia, NAFTA, SPP CZ, SPP Bohemia, ako aj ďalších spoločností s majetkovou účasťou SPP.

„Vďaka dosiahnutým výsledkom v roku 2011 odvedú spoločnosti skupiny SPP spomedzi všetkých firiem na Slovensku jeden z najväčších príspevkov do štátneho rozpočtu, a to najmä vo forme dividend z 51 % podielu štátu a daní. V čase potreby konsolidácie verejných financií sú pozitívne hospodárske výsledky a daňová disciplína, ktorú skupina SPP dlhodobo preukazuje, jedným z dôležitých pilierov pre udržanie príjmovej strany štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,“ uviedol predseda predstavenstva SPP Jean-Jacques Ciazynski.

Okrem dividend vzťahujúcich sa k 51-% podielu štátu v SPP, ktoré v roku 2011 predstavovali sumu 280,5 mil. eur, sa SPP na príjmoch do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podieľa aj formou odvodov za zamestnancov a daní, z ktorých najväčší podiel tvoria daň z príjmu a DPH. V roku 2011 odviedli spoločnosti skupiny SPP (plne konsolidované) do štátneho rozpočtu vo forme DPH a dane z príjmu celkovú sumu 492,5 mil. eur, čo predstavovalo 17-% podiel na príjmoch štátneho rozpočtu za tieto druhy daní (DPH, daň z príjmu). Celkovo odviedli spoločnosti skupiny SPP do štátneho rozpočtu v roku 2011 v podobe dane z príjmu, DPH a dividend sumu viac ako 773 miliónov eur, čo predstavovalo takmer 6,5 % z celkových príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku.

Individuálne výsledky SPP negatívne ovplyvnila strata v segmente Domácností

Individuálny zisk SPP po zdanení dosiahol za rok 2011 výšku 747 mil. eur. Tento účtovný hospodársky výsledok SPP v uplynulom roku vznikol najmä v dôsledku mimoriadneho vyplatenia nerozdeleného zisku z minulých období v dcérskej spoločnosti SPP Bohemia vo výške 388 mil. eur. Tento ukazovateľ pozitívne ovplyvnil aj príjem za prenájom prepravnej infraštruktúry spoločnosti Eustream vo výške 341 mil. eur a dividendy z dcérskych spoločností za rok 2010, konkrétne vo výške 188 mil. eur zo spoločnosti Eustream a 107 mil. eur v prípade SPP – distribúcia. Pod mierny nárast prevádzkového zisku SPP sa podpísala aj priebežná optimalizácia procesov, ktorá v SPP prebieha kontinuálne už niekoľko rokov a bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Negatívny dopad na hospodárske výsledky SPP mal predaj plynu zákazníkom zo stále regulovaného segmentu Domácností, v ktorom spoločnosť vytvorila za minulý rok stratu vo výške takmer 50 miliónov eur. Dôvodom je, že v súčasnosti platná regulačná metóda neodráža ekonomickú realitu a nezohľadňuje princípy spravodlivej cenovej regulácie, v dôsledku čoho SPP nemôže pokryť všetky oprávnené náklady potrebné pre dodávku plynu a obsluhu viac ako 1,3 milióna odberateľov zo segmentu Domácností. Podpis dodatku k dlhodobému kontraktu so spoločnosťou Gazprom export síce pomohol medziročne stratu SPP za rok 2011 zmierniť, ale vzhľadom na negatívny vývoj kľúčových faktorov na globálnych trhoch a zle nastavenú reguláciu pretrvávajúci negatívny stav nerieši.

Na druhej strane, výsledky za rok 2011 ukazujú, že SPP je v neregulovanom segmente predaja plynu plne konkurencieschopný, keďže v oblasti dodávky plynu komerčným odberateľom spoločnosť dosiahla zisk. Z dôvodu straty v regulovanom segmente však skončil celkový predaj plynu SPP v strate takmer 24 mil. eur.

Súčasťou Výročnej správy SPP za rok 2011 je aj výkaz ziskov a strát obchodu s plynom, ktorý potvrdil nezávislý audítor vo svojej správe. Výkaz potvrdzuje stratu v regulovanom segmente Domácností nielen za rok 2011 vo výške 50 mil. eur, ale aj za rok 2010, a to vo výške viac ako 73 mil. eur.

SPP zostal lídrom v oblasti filantropie a spoločenskej zodpovednosti a opäť obhájil titul „TOP firemný filantrop“

S cieľom podporovať myšlienku trvalo udržateľného rozvoja SPP aj v roku 2011 realizoval a podporoval projekty na ochranu životného prostredia, poskytoval poradenstvo v oblasti znižovania spotreby energií a zvyšovaniu energetickej efektívnosti. SPP v spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP, a Nadáciou SPP realizoval viacero sponzoringových a verejnoprospešných aktivít a filantropických programov. Svoju filozofiu byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou naplnil SPP tiež prostredníctvom Nadácie SPP, ktorá v roku 2011 podporila 438 verejnoprospešných subjektov sumou viac ako 2,2 mil. eur. Len v minulom roku SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vložil do verejnoprospešných projektov viac ako 4,2 mil. eur. 

SPP sa v roku 2011 už po šiestykrát stal „TOP firemným filantropom“ a podarilo sa mu tak obhájiť prvenstvo v rebríčku, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. Ocenenie TOP firemný filantrop získal SPP najmä vďaka mnohým aktivitám EkoFondu a kľúčovému darcovskému programu na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva na Slovensku Obnovme si svoj dom, ktorý SPP realizuje v spolupráci s Nadáciou SPP a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V rámci tohto programu prispel SPP v roku 2011 na obnovu, rekonštrukciu či celkovú záchranu mnohých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku sumou 400 tis. eur a Nadácia SPP sumou 400 tis. eur.

Hospodárske výsledky SPP za rok 2011 dnes schválilo Valné zhromaždenie spoločnosti. SPP zároveň na svojej webovej stránke www.spp.sk zverejnil Výročnú správu.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a konzorcium Slovak Gas Holding pozostávajúce zo spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %). 

Zdroj: SPP, a.s.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.