Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
23. januára 2013 Jadrová energia od Energia.skSITA

Rosatom: Inovácia ako akcelerátor obchodu

Zdroj: Rosatom

Údaje hovoria jasne

Rosatom je silná skupina skladajúca sa z viac ako 250 subjektov – vrátane popredných výskumných ústavov, stavebných a projektových centier, ktoré vytvárajú dizajn jadrového zariadenia, navrhujú ich budovanie a využívajú technicky výkonné zariadenia. Do skupiny sa tiež zaraďujú spoločnosti produkujúce elektrickú energiu, tiež spoločnosti poskytujúce služby pre prevádzku jadrových zariadení a ich modernizáciu, nukleárnu medicínu a kompozitné materiály a ďalšie obchodné spoločnosti.

Rosatom zastáva vo svete 2. miesto v oblasti uránových zdrojov a 5. miesto v jeho ťažbe. Vo svetovej produkcii elektrickej energie zastáva 4. Miesto, pričom kontroluje 40 % trhu s obohacovaním uránu a 17 % trhu s jadrovým palivom. Rosatom prevádzkuje svoje aktivity vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch a pokračuje v rozširovaní svojich obchodných aktivít.

V celej skupine pracuje 270 tis. zamestnancov. Skupina Rosatom je tiež lídrom v mnohých ďalších oblastiach – napríklad prevádzkuje jedinú flotilu jadrových ľadoborcov na svete, je číslom jeden vo vývoji 4. generácie jadrových reaktorov, čo je technológia budúcnosti, je svetovým lídrom v oblasti obohacovania uránu a výstavbe nových jadrových elektrární a navyše je jedinou spoločnosťou na svete, ktorá pokrýva kompletný výrobný cyklus jadrových zariadení.

Dlhotrvajúce partnerstvo

Na Slovensku sa zariadenia, ktoré dodal Rosatom, neustále obnovujú. Tradícia spolupráce siaha do doby, odkedy sú v prevádzke štyri ruské jednotky s dizajnom IPA, ktoré produkujú 55 % elektrickej energie. Ide o dve jednotky VVER-440 v Jaslovských Bohuniciach, uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985, a dve jednotky VVER-440 v Jadrovej elektrárni v Mochovciach, ktoré sa spustili v rokoch 1998 a 1999. Tieto zariadenia boli postavené spoločnosťami Atomenergoexport z Ruska a Škoda z Českej republiky. Všetky štyri jednotky navrhla ruská spoločnosť Atomenergoprojekt zo Sankt Petersburgu.

Úspešné partnerstvo stále pokračuje – Rosatom sa zúčastňuje na stavbe jednotiek 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Zdroj: Rosatom

Navyše všetky slovenské jednotky vždy využívali iba ruské jadrové palivo. Dnes dodáva palivo divízia Rosatomu TVEL, ktorá vyhrala verejnú súťaž na dodávky v roku 2003. TVEL nestále rozvíja spoluprácu so slovenským prevádzkovateľom jadrových elektrární – spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., ktorá patrí do talianskej skupiny Enel. V roku 2010 obe spoločnosti podpísali dohodu o dodávkach jadrového paliva pre budúce jednotky 3. a 4. bloku v jadrovej elektrárni Mochovce.

Zdroj: Rosatom

Smerom k úspechu

Dodávateľský reťazec Rosatomu predstavuje pre európske spoločnosti možnosť spolupráce, najmä pre slovenské a české firmy – tie môžu prepojiť svoje obrovské skúsenosti s ruskou jadrovou technológiou. Rosatom sa v súčasnosti podieľa na výstavbe 28 reaktorov po celom svete a v súlade s firemným strategickým výhľadom plánuje do roku 2030 nákup vybavenia a služieb pre jadrové zariadenia v celkovej hodnote okolo 300 mld. amerických dolárov.

Rosatom už vybudoval elektrárne v Európe a Ázii a má záujem aj o projekty na iných kontinentoch. Preto potrebuje diverzifikovať svoje výrobné zariadenia pre existujúce a plánované programy výstavby. Spoločnosť vo svojich strategických plánoch počíta až s 80 blokmi s rôznou fázou realizácie v horizonte do roku 2030. Slovenské a české firmy majú vďaka svojej profesionalite a vysokej kvalite produktov príležitosť získať podiel z plánovaných investícií, čím by došlo i k teritoriálnej diverzifikácii ich vývozu.

Spoločne silnejší

Spoločnosti skupiny Rosatom nachádzajúce sa v zahraničí sú neoddeliteľnou súčasťou celkového úspechu. Atomenergomaš, divízia Rosatomu v jadrovom inžinierstve, má medzi svojimi aktívami dve české firmy – výrobcu priemyselných armatúr pre jadrovú energetiku ARAKO a spoločnosť Chladíci věže Praha, ktorá vyrába chladiace komponenty. Okrem toho palivová spoločnosť TVEL spoločne s českou inžinierskou spoločnosťou Alta prevádzkuje spoločný podnik Alvel, ktorý poskytuje služby spojené so zásobovaním českých jadrových elektrární jadrovým palivom.

Pripojenie sa k Rosatomu prináša zvýšenie ekonomickej výkonnosti každej partnerskej spoločnosti. Napríklad firme ARAKO sa podarilo takmer strojnásobiť svoje produktové portfólio po tom, čo do nej v roku 2007 vstúpila ruská firma Atomenergomaš. Chladíci věže Praha, pripojené do skupiny v roku 2011, v tomto roku už zvýšili svoje príjmy o 10 %.

Výskum posúva inovácie vpred

Ruský jadrový priemysel má svoje korene v tzv. základnom výskume. Rok 1918 možno označiť ako počiatok, kedy vznikol Štátny röntgenologický a rádiologický inštitút v Petrohrade. V roku 1954 sa jadrové laboratórium pretransformovalo do prvej jadrovej elektrárne na svete v Obninsku, ktorý sa často nazýva „mestom jadrových fyzikov“.

Od tej doby, už viac ako šesť desaťročí, prebieha rozsiahly výskum v takých oblastiach, akými sú atómová a jadrová fyzika, fyzika plazmy, kvantová optika, fyzika plynu, fyzika tekutín  a termodynamika, rádiochémia, akustika a mnoho ďalších. V tom čase vznikla v Rusku impozantná sieť vedeckých a inžinierskych organizácií s cieľom realizácie vedeckých myšlienok. Tieto aktivity začínajú základným výskumom a končia až reprodukciou modelov. Rosatom v súčasnosti zamestnáva celkovo 25 tis. vedeckých, výskumných a vývojárskych pracovníkov.

Okrem nich dcérska spoločnosť Atomenergoprom združuje viac ako 20 vedeckých a inžinierskych spoločností. Rosatom sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných výskumných programoch, medzi nimi i tých, ktoré sa zameriavajú na vývoj a výstavbu termonukleárneho experimentálneho reaktora, jadrových reaktorov 4. generácie (Gen IV) alebo jadrových reaktorov s uzavretým palivovým cyklom a minimálnym vznikom rádioaktívnych odpadov.

Rosatom má ako jediná spoločnosť na svete funkčný malý komerčný reaktor na Čukotke (4 bloky s inštalovaným tepelným výkonom po 12 MWt). Je to súčasne jediná jadrová elektráreň, ktorá sa nachádza na území tzv. permafrostu. Vytvorenie technologického konceptu pre novú jadrovú elektráreň s rýchlymi reaktormi a uzavretým palivovým cyklom predstavuje základ, ktorý by mal znamenať príchod nových budúcich generácií jadrových energetických zariadení.

Primárny výskum je základom pre nové aplikované jadrové technológie. Rosatom získal v roku 2012 ocenenie ako najinovatívnejšia štátna spoločnosti Ruskej federácie. Najväčšie úsilie venovala firma trom oblastiam: inovatívne technológie na na úpravu vody (Water Technologies company), vývoj nových izotopov pre využitie v medicíne a supravodiče.

Jadrová energia pomáha liečiť a odhaľuje viac

Nukleárna medicína (rádioterapia používaná na liečbu rakoviny) je jednou z oblastí činnosti Rosatomu, ktorý začal s obnovou zariadení ruského nukleárneho zdravotníckeho komplexu na produkciu medicínskych izotopov. V oblasti nukleárnej medicíny je Rosatom aktívny vo výrobe skenerov CT a terapeutických urýchľovačov. Firma plánuje čoskoro vstúpiť so svojimi biomedicínskymi produktmi na svetový trh.

Zdroj: Rosatom

Rosatom oznámil, že odvetvie nukleárnej medicíny v Rusku buduje v spolupráci so spoločnosťou Philips. Obe firmy majú záujem spolupracovať v štyroch oblastiach, vrátane výroby diagnostických zariadení s vysokým rozlíšením. Okrem výskumu a vývoja sa tiež chcú spolupodieľať na klinických štúdiách, budovaní lokálnej infraštruktúry, modernizácii spoločných produktov, na licencovaní, výrobe a údržbe zdravotných pomôcok založených na unikátnom technologickom know-how. Obe firmy chcú spoločne založiť prvého výrobcu a dodávateľa centier PET pre domáci ruský i svetový trh.

Ďalším zaujímavým segmentom je doprava. Vývoj dopravných modulov, ktoré by získavali svoju energiu z jadra, patrí tiež medzi aktivity Rosatomu. Uvažuje sa o kozmickej lodi s jadrovým pohonom, ktorý ma mal výkon rádovo v MW. Takýto vesmírny modul by bol 30-násobne bezpečnejší z hľadiska zabezpečenia energií a 10-násobne ekonomicky efektívnejší, pokiaľ ide o náklady na spotrebované palivo. Technické riešenia umožnia vybudovať kozmickú loď schopnú vykonávať množstvo vesmírnych operácií 21. storočia – doprava nákladu na obežnú dráhu, odstránenie odpadu z orbitálneho priestoru, ochrana Zeme pred asteroidmi a kométami, budovanie systémov dodávky energií z vesmíru na Zem, vykonávanie prieskumných programov zameraných na Mesiac a planéty slnečnej sústavy.

Nové materiály znamenajú uplatnenie nových výziev do praxe

Jednou z aktivít Rosatomu je produkcia polymérových kompozitných materiálov na báze uhlíkových vláken. Tieto materiály sa vyvinuli v prostredí jadrového priemyslu. Dnes je možné vyrábať kompozitné materiály, ktoré sú 10-krát pevnejšie a 5-krát ľahšie než tradičné kovy. Tieto materiály sú rozhodujúce pre výrobe nosných konštrukcií, kedy je nutné zvýšiť ich pevnosť a znížiť hmotnosť.

Osobitná pozornosť je venovaná nanotechnológiám. Rosatom úzko spolupracuje so štátnou spoločnosťou Rosnano. V súčasnej dobe vedci vo výskumných ústavoch, ktoré spravuje Rosatom, pracujú na demonštračných projektoch nanotechnologickej výroby funkčných látok a produktov, ktoré sa využívajú pre potreby jadrovej energetiky, jadrovej fúzie, využitie vodíka, ale tiež i v konvenčnej energetike a pri výrobe liekov, materiálov a iných produktov.

Globálny pokrok

V súlade so svojím programom globalizácie založil Rosatom dcérsku spoločnosť Rusatom Overseas. Jej cieľom je propagovať ruské technológie na svetovom trhu. Rusatom Overseas pôsobí ako integrátor komplexných riešení skupiny Rosatom v oblasti jadrovej energetiky, poskytuje podporu integrovaným ponukám, zúčastňuje sa na podpore podnikania skupiny v zahraničí a vytvára celosvetovú sieť pobočiek. V období 2012 – 2015 plánuje spoločnosť otvoriť po celom svete približne 20 nových pobočiek.

Pred niekoľkými týždňami prebehla registrácia pobočky v Bratislave. Slovenská republika sa tak stala po Ukrajine, Singapure a Juhoafrickej republike ďalšou krajinou so zastúpením Rosatomu. Piatou pobočkou sa stala Praha v susednej Českej republike.

Úlohou nových pobočiek na Slovensku a v Českej republike je v súlade s dlhodobými obchodnými plánmi  Rosatomu podporovať bilaterálnu spoluprácu s lokálnym jadrovým a strojárskym priemyslom. Lokálne firmy tak majú príležitosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca Rosatomu pri realizácii budúcich projektov v Českej republike a v zahraničí. Príkladom budúcej spolupráce je i projekt malého reaktoru IV. generácie SVBR-100, ktorý otvorí novú éru vo využívaní jadrovej energie a skúsené lokálne spoločnosti nebudú pri projekte chýbať.

Zdroj: Rusatom Overseas

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.