Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
plynovy horak - SITA
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Plynový horák - ilustračná foto. Zdroj: (c) SITA / Nina Bednáriková
22. mája 2012 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Prvé plynárenské spory prehral zatiaľ regulátor

V súčasnosti sa na súde nachádza okolo 20 podaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, v ktorých firma žaluje štát v súvislosti s regulovanými cenami zemného plynu. V uplynulých dňoch Krajský súd v Bratislave rozhodol o dvoch z nich, oba sa týkajú rozhodnutí regulátora z roku 2010 o návrhoch na zmenu cien plynu pre výrobu tepla pre domácnosti. Podľa útržkových informácií sa netýkajú cenového stropu ako takého, ale otázky, ktorý orgán mal rozhodovať v odvolacom konaní.

Z verdiktu súdu vyplýva, že vo veci dvoch predmetných odvolaní SPP to nemala byť Rada pre reguláciu, ale predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kto mal rozhodnúť o odvolaniach.

Orgánom, ktorý rozhoduje v cenovom konaní, je podľa § 5 zákona o regulácii (zákon č. 276/2001 v znení neskorších predpisov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Rada pre reguláciu sa definuje v § 8 zákona. Priamo v paragrafe sa vymenúva osem prípadov, v ktorých je Rada odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaným v prvom stupni. Týchto osem oblastí sa týka: prístupu do sústav, výnimiek z prístupu do sústav, sporov o prístup do sústav, vyňatí činností alebo subjektov z regulácie, spojovacích vedení, prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a zásobníkov plynu, regulácie iných tovarov a služieb v prípade mimoriadnych trhových situácií a napokon i schválených cenových návrhov, ktoré predkladajú na ÚRSO regulované subjekty a o ktorých ÚRSO v prvom stupni rozhoduje.

Súčasne § 14 zákona o regulácii konštatuje, že cenové konanie má charakter správneho konania a teda sa riadi podľa ustanovení zákona o správnom konaní (zákon č. 71/1967 v znení neskorších predpisov), s výnimkou jeho niektorých častí. Okrem iného správny zákon o odvolacom konaní konštatuje (všetky paragrafy sa vzťahujú i na cenové konanie podľa zákona o regulácii):

  • § 57, ods. 1: „Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.”
  • § 57, ods. 2: „Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.”
  • § 58, ods. 1: „Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.”
  • § 59, ods. 2: „Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“
  • § 59, ods. 3: „Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.“

O rozhodnutí Krajského súdu je známych málo informácií; rozsudok bude písomne vyhotovený až v priebehu mesiaca. Dovtedy sa dá na základe verejne známych útržkov povedať snáď iba toľko, že súd rozhodoval o procesnej záležitosti, teda interpretoval ustanovenia zákona. Interpretácia súdu dala za pravdu interpretácii SPP a nie interpretácii regulačných orgánov.

Ak sa pozrieme na vyššie citované paragrafy zákonov, z laického pohľadu sa zdá, že priestor pre viacero interpretácii naozaj existuje. Pokiaľ však súd nevyhotoví písomnú podobu rozsudku, nie je možné povedať, na základe akých argumentov rozhodol.

Na otázku, či štát (alebo SPP) súdny spor o ceny plynu vyhral alebo prehral, sa preto dnes nedá odpovedať, ak pod sporom o cenu rozumieme určenie cenových stropov, uznanie alebo neuznanie konkrétnych nákladov a podobných otázok, na ktoré majú firma a regulátor rozdielne pohľady. Súd minulý týždeň rozhodol v procesnej veci, obsah a správnosť cenových konaní ako takých bude posudzovať neskôr, v iných súdnych sporoch.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.