Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Branislav Susila
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Branislav Sušila
23. decembra 2014 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Povinnosti výrobcov nie sú žiadnou novinkou

Uplynulý týždeň sa objavila informácia, že VSD (a ostatní PDS) informujú veľkú časť prevádzkovateľov podporovaných zdrojov elektriny z OZE a KVET o strate nároku na podporu pre rok 2015. Zhrnuté, čo je príčinou?

Veľká časť je relatívny pojem, ale PDS informujú všetkých tých výrobcov OZE a VÚ KVET, ktorí si nesplnili zákonnom stanovené povinnosti. Zákon 309/2009 definuje v §4 výrobcom povinnosti, ktoré súvisia s ich zaradením do systému podpory na nasledujúci rok. Pritom je potrebné zdôrazniť, že tieto povinnosti sú v zákone definované už od roku 2009 a teda nejedná sa o žiadnu novinku. Nakoľko však dochádzalo k tomu, že značný počet výrobcov si tieto povinnosti neplnili včas, resp. vôbec, tak zákon zaviedol aj sankčný mechanizmus v prípade nesplnenia týchto povinností.

Niektorí výrobcovia tieto zákonom stanovené povinnosti marginalizujú, avšak je potrebné zdôrazniť, že požadované údaje sú kľúčové pre správne nastavenie systému podpory (tarifa TPS). V prípade plnenia si oznamovacej povinnosti na PDS a zároveň na ÚRSO ide o 1 úkon za rok, no je veľmi dôležitý pri cenovom konaní na nastavenie tarify TPS na ďalší rok. PDS sú povinní predložiť Úradu relevantné informácie o plánovaných nákladoch na podporu a zároveň je splnený predpoklad účinnej krížovej kontroly poskytnutých dát zo strany Úradu.

Okrem oznamovacej povinnosti k 15.8. každého roka popísanej vyššie ide aj o ďalšiu povinnosť týkajúcu sa len skupiny výrobcov VÚ KVET, a to k 15.4. vrátiť (pripísať na účet) PDS finančné prostriedky, ktoré im v rámci podpory boli vyplatené v prípade, že nevyrábali vysoko účinnou KVET. Tiež je treba zdôrazniť, že PDS v systéme podpory sú v polohe „vyplácateľov“ doplatku a zabezpečenia povinného výkupu vyrobenej elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorá je viazaná sa konkrétny výrobný zdroj  a samotné finančné zdroje na krytie nákladov súvisiacich s doplatkom sú súčasťou koncovej ceny elektriny. Čiže pokiaľ systém podpory (tarifa TPS) nie je Úradom nastavená korektne, dochádza k tom, že systém ako taký nie je vybalancovaný.

Fotovoltická asociácia SAPI v piatok v tlačovej správe označila zákonnú povinnosť za „jeden hárok papiera“, pre ktorý hrozia prevádzkovateľom existenčné problémy. Akú dôležitosť má reálne pre PDS nahlasovanie predpokladanej spotreby?

Dôležitosť údajov som spomenul už v predchádzajúcej odpovedi. Ak zoberieme do úvahy, pod akým tlakom je v súčasnosti koncová cena elektriny, je zrejmé, že Úrad pri každej regulovanej zložke ceny postupuje s maximálnou obozretnosťou. Nakoľko Úrad zodpovedá za objektívne nastavenie regulovaných poplatkov, vrátane TPS, tak je absolútne legitímne žiadať od výrobcov nahlasovanie plánovaných hodnôt, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na optimálne nastavenie tarify TPS a tým aj koncovej ceny.

Vo všeobecnosti, ste k dnešnému dňu v rokovaniach so SAPI alebo inými asociáciami v tejto veci?

Nie, zákon takúto kompetenciu PDS ani nedáva. PDS sú povinné postupovať v súlade so zákonom o podpore.

Po prvé, PDS nevytvárajú legislatívu, sú účastníkmi jej tvorby tak isto ako aj ostatné subjekty a asociácie v dobe pripomienkovania. Spomínaný sankčný mechanizmus nebol zavedený na podnet PDS. V pripomienkovom konaní sa k nemu mohol ktokoľvek vyjadriť. PDS sa musia riadiť platnou legislatívou a tá hovorí, že tí výrobcovia, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť, nemajú nárok nasledujúci rok na povinný výkup a doplatok.

Po druhé, PDS nemajú povinnosť informovať o zmene legislatívy, pokiaľ im tak zákon neukladá. O legislatívnej zmene bolo možné dozvedieť sa pri prijatí príslušnej novely a aj Úrad o tejto povinnosti informoval na svojej stránke s dostatočným predstihom.

Po tretie, ostávam zaskočený nad postojom asociácie ako je SAPI, ale aj inými, prípadne niektorými jednotlivými výrobcami. Ako je možné, že záujmové združenie neinformuje svojich členov o zmene legislatívy a ich nadchádzajúcich povinnostiach? Je to jeden zo základných pilierov, prečo byť členom takýchto združení.

Na margo výrobcov, je potrebné zdôrazniť, že by sa mali zaujímať o vývoj prostredia, v ktorom podnikajú. Nikto ma nepresvedčí, že takýto subjekt si nevie nájsť hodinu (a to som prehnal) času na to, aby sa raz za dva týždne pozrel na oznámenia Úradu, oznámenia PDS, prípadne stránku ministerstva hospodárstva.

Advokátska kancelária CLG pre energia.sk poskytla stanovisko, v ktorom označila prístup k prevádzkovateľom zdrojov za „nie ústavne korektný“. Aký právny názor máte vy?

Ak som správne pochopil tvrdenie kancelárie CLG, tak argument o protiústavnosti vychádza z toho, že oznamovacia povinnosť nie je upravená zákonom, ale iba v Prevádzkovom poriadku VSD. Premisa tohto tvrdenia teda nie je správna – záväzný termín, v rámci ktorého si musia výrobcovia elektriny splniť svoje povinnosti, je jednoznačne a explicitne stanovený zákonom číslo 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkrétne v § 4 odsek 2 písmeno c), resp. v § 4 odsek 4- preto si myslím, že nesprávne je aj tvrdenie o protiústavnosti ako také.

V zmysle legislatívy sa možnosť vylúčenia zo systému podpory na 1 kalendárny rok v prípade nesplnenia zákonných povinností v predošlom roku vzťahuje na zdroje uvedené do prevádzky od 1.1.2014. Vykladáte si zákon taktiež takto alebo je podpora pre rok 2015 odobratá aj zdrojom uvedeným do prevádzky v skoršom dátume?

Prechodné ustanovenia zákona spoločnosť VSD zvážila. Podľa právneho stanoviska VSD nemá predmetný paragraf vplyv na povinnosť plnenia zákonných povinností zo strany výrobcov uvedených v § 4 zákona. V zmysle § 18e Zákona o podpore platí, že „Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov“. Podmienky podpory ako také sú stanovené v § 3 predmetného zákona (ako už vyplýva aj zo samotného názvu paragrafu), a nemožno ich stotožňovať s ďalšími povinnosťami výrobcov elektriny upravenými v Zákone o podpore (napríklad v § 4).

Možno k dnešnému dňu poodhaliť, o aký počet výrobcov (pomerne k celkovému počtu) pripojených do sústavy VSD ide, resp. o aký celkový inštalovaný výkon sa jedná?

Všeobecne sa k týmto číslam nebudeme vyjadrovať. Kým nie sú ukončené všetky cenové konania (mám hlavne na mysli TPS), ale aj po nich, nakoľko ide často o obchodné údaje.

Môžem však potvrdiť, že sa jedná o mix všetkých typov výrobcov, druhov palív, inštalovaných výkonov atď., čo len potvrdzuje fakt, že sa nejedná o cielenú aktivitu voči vybraným zdrojom a pod., ako sa niektorí snažia podsúvať.

Na záver a v záujme predchádzania nedorozumeniam v budúcnosti – je niečo, na čo by ste chceli upozorniť prevádzkovateľov podporovaných zdrojov z pozície PDS ako ich partnera?

Môžem len zopakovať to, čo už som spomínal. VSD vždy postupovala a postupovať bude v zmysle platnej legislatívy. Je potrebné si uvedomiť, že VSD ako subjekt, ktorý je zo zákona povinný poskytovať podporu, nemá záujem a ani motiváciu akýmkoľvek spôsobom výrobcov poškodzovať.

Výrobcom by som odporúčal byť viac aktívnymi v zmysle sledovania prostredia, v ktorom podnikajú. V prípade, že vzniknú nejaké pochybnosti alebo otázniky, tak sa môžu s dôverou obrátiť na VSD a budeme sa snažiť im danú vec objasniť. Treba však zdôrazniť, že komunikovať je potrebné včas a nenechávať si veci na poslednú chvíľu.

Branislav Sušila je vedúci úseku Regulačný manažment v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. Prepis rozhovoru autorizoval. Nadpis a perex: energia.sk

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.