Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
stary_novy energeticky stitok
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Starý a nový energetický štítok spotrebičov. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher
13. októbra 2011 Ostatné od Energia.skSITA

Nový energetický štítok spotrebičov

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Bežní spotrebitelia a ľudia zvažujúci kúpu nových elektrospotrebičov.
Čo by ste mali vedieť

Zavádzanie nových energetických štítkov sa v súčasnosti týka predovšetkým chladničiek a mrazničiek, vinoték, práčok, umývačiek riadu a televízorov.

Na energetických štítkoch zostáva:

 • vlajka únie
 • jazyk štítka je univerzálny
 • názov značky a produktu
 • čierna šípka znázorňuje kategóriu, do ktorej daný spotrebič patrí podľa energetickej účinnosti

Pribudla ročná spotreba elektriny v kWh.

Vo všeobecnosti je energetický štítok koncipovaný tak, aby poskytoval spotrebiteľom informácie o spotrebe elektrickej energie, energetickej triede a mnohých ďalších parametroch, ktoré zákazníkovi umožnia zistiť, akú má spotrebič energetickú účinnosť. Na základe týchto informácií si dokáže porovnať niekoľko spotrebičov naraz a potom sa môže rozhodnúť pre optimálny, ktorý má vyšší potenciál z dlhodobého hľadiska znižovania nákladov.

Dôvody revízie štítkov

Informácia z legislatívnej oblasti
Európsku legislatívu, ktorá sa týka energetických štítkov, tvorí rámcová smernica. Určuje všeobecné zásady a povinnosti a dopĺňa ju množstvo vykonávacích predpisov, ktoré poskytujú špecifické informácie pre jednotlivé kategórie spotrebičov. Každé z nariadení zodpovedá kategórii výrobku, ktorú pokrýva európska legislatíva.

Podľa Andreja Hrdličku zo Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov – CECED Slovakia bolo na renováciu legislatívy rovno niekoľko dôvodov. Pôvodná legislatíva bola tvorená koncom 90-tych rokov 20. storočia. V roku 2001 a 2002 platila legislatíva na národnej úrovni pod národnými Nariadeniami vlády o energetickom štítkovaní, ktoré stanovovali maximálnu energetickú triedu A. Za posledných 10 rokov však technicky pokrok natoľko postúpil, že energetická trieda A sa musela  zvýšiť na energetickú triedu A++. Pôvodná legislatíva už nepokrývala potreby spotrebiteľov a neumožňovala výrobcom ukázať pokroky na spotrebičoch. Aj preto došlo k jej úprave.  Zároveň od roku 2010 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá zaväzuje vykonať všetky podmienky tak, aby sa do roku 2020 dosiahli úspory všetkých energií vo výške 20% (t.j. úsporu nielen elektrickej energie, ale aj spotrebu vody, plynu, tepelnej energie a iných). Tým sa vytvorila aj legislatíva v oblasti Ekodizajnu (Smernica o ekodizajne), ktorá stanovuje minimálne technické požiadavky týkajúce sa uvedenia výrobkov na trh. Stanovuje napríklad už minimálne limity efektivity účinnosti prania pri práčkach, resp. minimálnu účinnosť umytia pri umývačkách riadu.

Uskutočnené prieskumy potvrdili, že spotrebitelia venujú energetickým štítkom značnú pozornosť a ich úspešnosť v rozlišovaní energetickej kvality je až 90%. EÚ sa preto aj na základe uspokojivých výsledkov rozhodla prijať nové smernice pre používanie štítkov pri jednotlivých spotrebičoch.

Významným dôvodom modernizácie energetických štítkov je teda zaistenie transparentnosti a zrozumiteľnosti informácií poskytovaných zákazníkom. Technický pokrok ide totiž neustále smerom vpred, a to vyvíja tlak aj na ich zdokonaľovanie, aby zostali relevantné a zachovali si svoju informačnú hodnotu.

Európska únia schválila novelizáciu legislatívy v oblasti energetického štítkovania spotrebičov v priebehu minulého roka. Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch. Cieľom je predovšetkým sprehľadniť základné informácie a uľahčiť porovnávanie jednotlivých modelov. Smernica má zabezpečiť presné, odborné a porovnateľné informácie o špecifickej energetickej spotrebe energeticky významných výrobkov. Tie by mali ovplyvniť koncového užívateľa, aby pri výbere uprednostňoval také výrobky, ktoré spotrebujú menej energie. Nová koncepcia energetických štítkov má zachovať jednotné zobrazenie a jednoduchý informatívny charakter pre rôzne kategórie elektrospotrebičov.

Na rozdiel od súčasných, nové štítky poskytnú informácie o ročnej spotrebe elektrickej energie a iných zdrojoch (napr. vody). Samozrejmosťou je, že nové štítky budú jednotné pre všetky členské krajiny.

Zavádzanie nových energetických štítkov sa v súčasnosti týka predovšetkým chladničiek a mrazničiek, vinoték, práčok, umývačiek riadu a televízorov. Ostatné spotrebiče budú nasledovať neskôr.

Harmonogram zavádzania nových energetických štítkov

Druh spotrebiča Dobrovoľné zavedenie nových štítkov výrobcami Povinné zavedenie nových štítkov výrobcami
Chladnička 20. december 2010 30. november 2011
Vinotéka 20. december 2010 30. november 2011
Práčka 20. december 2010 20. december 2011
Umývačka riadu 20. december 2010 20. december 2011
Televízor 20. december 2010 30. november 2011

Zákon však nevyžaduje výmenu štítkov pri starých výrobkoch. Pôvodný štítok sa môže stále oficiálne vystavovať a predávať, teda aj po lehotách povinného zavedenia nových štítkov.

Nové štítky pre chladničky, mrazničky, umývačky riadov a práčky už nadobudli platnosť minulý rok 30.11. 2010 a na TV a vinotéky od 20.12.2010. Zároveň sú v platnosti „staré“ štítky.  Ukončenie platnosti starých štítkov bude 20.12.2011, ale len na uvedenie na trh. Výrobky ktoré sú uvedené  na európsky trh prvýkrát  so „starým “ štítkom pred týmto termínom – platia naďalej, informuje Andrej Hrdlička z CECED Slovakia.

S pôvodnými štítkami sú naďalej platné výrobky: kombinované práčky so sušičkou, elektrické rúry, sušičky bielizne.

V roku 2012 však plánuje EK zaviesť a už aj schváliť nové štítky v oblasti domácich spotrebičov ako sú vysávače, kombinované  práčky so sušičkou, sušičky bielizne a odsávače pár. V ďalších rokoch by mali nasledovať kávovary, elektrické rúry, elektrické grily, mirkrovlnné rúry. Termíny schválenia závisia od postupu schvaľovacieho procesu v Európskej Komisii a Rade.

Zaujímalo nás (na otázky odpovedá Andrej Hrdlička zo Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov – CECED Slovakia)

Je nutné nahradiť starý štítok na vystavovanom výrobku za nový?

Nie, predajca nemôže svojvoľne odstrániť starý štítok ani po 20.12.2011, pokiaľ výrobca neuvádza daný model výrobku s novým štítkom. Predajca môže naďalej používať starý štítok , ale jeho povinnosťou pred trhovým dohľadom je preukázať, že výrobok bol uvedený prvýkrát na európsky  trh pred týmto termínom.  Predajca musí uviesť v predajni nový štítok len v prípade, že ho výrobca priloží k spotrebičom. Z pohľadu výrobcu je výhodnejšie už uviesť nový energetický štítok, v inom prípade  je v obchodnej nevýhode oproti iným výrobcom.

Budú nové energetické štítky platiť vo všetkých krajinách EÚ, alebo budú určité výnimky?

Na nové štítky platia nové delegované nariadenia Komisie, ktoré sú ihneď platné v každom členskom štáte v rovnakom čase a nie je nutná žiadna implementácia do národnej legislatívy, pokiaľ to nevyžadujú niektoré národné rozdiely a podmienky. SR nevykonávala žiadnu národnú úpravu delegovaných nariadení komisie, a preto sú účinné od 30.11.2010 a 20.12.2010. To znamená, že v celej EÚ platia delegované nariadenia Komisie rovnako a sú platné v rovnaký čas.

Starý štítok vs. Nový štítok

Zdroj: www.eppingforestdc.gov.uk

Čo sa nemení

Medzi základné parametre na starých štítkoch v prvom rade patrili spotreba energie, príkon a ďalšie základné údaje pre ten-ktorý spotrebič (viac informácií sa o starých energetických štítkoch dozviete tu). Čo sa však na štítku nezmení a zostane zachované na novom je:

 • klasifikácia od A po G;
 • sedem tried energetickej účinnosti;
 • farebné rozlíšenie určujúce vysokú až najnižšiu energetickú hospodárnosť.

Nové prvky na energetických štítkoch

 • Pribudnú nové energetické triedy: pôvodný štítok zatrieďoval spotrebiče do tried od A po G, kde označenie A predstavovalo triedu najvyššej a trieda G zas najnižšej energetickej hospodárnosti. Novou revíziou európskej legislatívy sa zavádzajú nové kategórie od A až po A+++ tak, aby sa prispôsobili technickému vývoju a umožňovali naďalej odlišovať výrobky z hľadiska ich energetickej hospodárnosti.
 • Jazyková neutrálnosť: text nahradia piktogramy, ktoré budú zrozumiteľné vo všetkých členských krajinách EÚ. Budú informovať o charakteristikách a vlastnostiach výrobku.
 • Povinnosť uvádzať údaje o hlučnosti: najmä pri tých spotrebičoch, kde je hluk rozhodujúcim parametrom.
 • Každý spotrebič bude mať vlastný kompletný energetický štítok. Nakoľko bude nový štítok jazykovo neutrálny a zrozumiteľnejší, nebude sa vyžadovať oddelenie základného štítku a cenovky.

Chladničky a mrazničky

So zavedením nového štítku budú opticky rozlíšené aj triedy A+ až A+++, aby bol zreteľný rozdiel oproti triede A. Rozdelenie do tried sa uskutoční prostredníctvom indexu energetickej účinnosti, ktorý sa vypočítava na základe vzorca – ročná spotreba energie v pomere k referenčnej hodnote. Nové úspornejšie triedy A+, A++ a A+++ prinesú oproti triede A 20–, 40– a dokonca až 60–percentnú úsporu.

Dôležitou hodnotou pre index energetickej účinnosti je najmä objem prístroja. Klasifikácia do tried je založená na indexe energetickej účinnosti (EEI), ktorý berie do úvahy ročnú spotrebu energie, objem, najnižšiu teplotu v rôznych oddeleniach spotrebiča.  Ďalšie faktory, ktoré  ovplyvňujú index sú typ konštrukcie (zabudovaná alebo voľne stojaca chladnička) a automatická eliminácia námrazy.

Obr. Energetický štítok chladničky (Zdroj: www.newenergylabel.com)

Maximálne 7 tried od A+++ po D alebo 10 tried od A+++ po G

Na novom energetickom štítku nájdete formou symbolov uvedené nasledujúce údaje:

 • Ročná spotreba energie v kWh
 • Obsah chladiacej časti v litroch: zahŕňa všetky priehradky, ktoré nemajú žiadne hviezdičkové označenie (tzn. teplota > -6 stupňov Celzia).
 • Obsah mraziacej časti v litroch: zahŕňa všetky priehradky s hviezdičkovým označením (tzn. teplota od -6o C).
 • Hlučnosť v decibeloch: uvádzajú ako akustický výkon v decibeloch (dB (A) re 1 pW).

Práčky

Pri energeticky úsporných práčkach môžu spotrebitelia ušetriť 13, 24 až 32 %, samozrejme v závislosti od triedy.

Obr. Energetický štítok práčky (Zdroj: www.newenergylabel.com)

 • Maximálne 7 tried od A+++ po D
 • Nový štítok pre práčky už neobsahuje triedu pracej účinnosti, pretože je trieda pracej účinnosti A povinná pre všetky práčky s nominálnou kapacitou väčšou než 3 kg

Na novom energetickom štítku nájdete formou symbolov uvedené nasledujúce údaje:

 • Ročná spotreba energie v kWh (už nie spotreba na jeden cyklus): pre zistenie hodnôt na štítku už nebude základom len jeden program, ale mix rôznych programov prania. Napríklad pranie bavlny pri plnom a polovičnom naplnení pri 60 a 40 stupňoch Celzia ako aj spotreba pri Standby mode.
 • Ročná spotreba vody v litroch: vypočítava sa podobne ako spotreba energie
 • Kapacita v kilogramoch: označuje výrobcom deklarované maximálne možné naplnenie v kilogramoch
 • Hlučnosť v decibeloch: údaje sa zisťujú pri úplnom naplnení pri praní a odstreďovaní.
 • Trieda účinnosti odstreďovania: udáva, aký objem vody sa z textílií odstredí.

Umývačky riadu

Úspora pri umývačkách riadu v úspornejších energetických triedach môže dosiahnuť 11, 21 až 30 %.

Obr. Energetický štítok umývačky riadu (Zdroj: www.newenergylabel.com)

 • Maximálne 7 tried od A+++ po D
 • Všetky umývačky musia teraz mať triedu výkon umývania v triede A, preto sa už na štítku neuvádza.

Na novom energetickom štítku nájdete formou symbolov uvedené nasledujúce údaje:

 • Ročná spotreba energie v kWh (už nie na jeden cyklus): základom pre výpočet je 280 cyklov normovaného programu a ročná spotreba energie v Standby stave. Pre výpočet ročnej spotreby energie sa zohľadnia aj časy trvania programov. Informácie o cykloch uvedené na štítku vychádzajú zo štandardného programu, ktorý je vhodný na umývanie normálne znečisteného riadu a najúčinnejší v zmysle kombinovanej spotreby energie a vody
 • Ročná spotreba vody v litroch: Ako pri spotrebe energie, tak aj pri spotrebe vody, sa uvádza ročná spotreba (l/rok) vychádzajúca z 280 cyklov v normovanom programe.,
 • Výkon sušenia: udáva stupeň sušenia 30 minút po ukončení programu umývania.
 • Hlučnosť v decibeloch: uvádzajú sa ako akustický výkon v decibeloch (dB (A) re 1 pW).
 • Kapacita vyjadrená počtom štandardných súprav: udáva maximálny počet medzinárodných jedálenských súprav podľa normy EN 50242, ktoré je možné do umývačky naložiť. Táto hodnota sa zároveň premieta aj do výpočtu výkonu umývania a sušenia a v energetickej triede.

Televízory

Obr. Energetický štítok televízora (Zdroj: www.newenergylabel.com)

7 tried: A+++ až D

Na novom energetickom štítku nájdete formou symbolov uvedené nasledujúce údaje:

 • Ročná spotreba energie v kWh
 • Príkon v zapnutom stave vo Wattoch
 • Veľkosť uhlopriečky viditeľnej zobrazovacej plochy v palcoch a centimetroch
 • Dostupnosť vypínača

Nový energetický štítok umožní jednoduchší výpočet spotreby

Keďže na novom energetickom štítku nájdete údaj o ročnej spotrebe energie, náklady za energie si môžete vypočítať oveľa jednoduchšie:

spotreba energie x aktuálna cena energie

* Viac informácií o priemernej cene energií: www.cenaenergie.sk

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.