Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
VE Gabčíkovo - Vodohospodárska výstavba
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Vodná elektráreň Gabčíkovo
27. augusta 2014 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Nezhody medzi štátom a Slovenskými elektrárňami sa vyhrocujú

Minister životného prostredia na dnešné rokovanie vlády z vlastnej iniciatívy predložil správu o aktuálnych prevádzkových vzťahoch na Vodnej elektrárni Gabčíkovo (VEG). Rozoberá právny základ prevádzky elektrárne Gabčíkovo, súdne spory medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba (VV), ktorý spadá pod enviro-rezort, a spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) a tiež problémy s prevádzkou.

Zmluvy, ktoré sú dôvodom spolu až 12 súdnych sporov, boli uzavreté v marci 2006, čiže pred vstupom talianskej spoločnosti Enel do Slovenských elektrární. Pri moci bola vtedy pravicová vláda. Vlastníkom vodného diela je podľa nich štátny podnik, Slovenské elektrárne majú právo Gabčíkovo prevádzkovať po dobu 30 rokov.

Vodohospodárska výstavba vo svojich žalobách žiada súdy o vyslovenie neplatnosti zmluvy o prevádzke VEG, zmluvy o odškodnení a Dohody o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov. Keďže zmluvu o prevádzke VEG považuje štátny podnik za neplatnú, Slovenské elektrárne obviňuje aj z bezdôvodného obohatenia v rokoch 2006 – 2013. Spolu má ísť o sumu takmer 320 miliónov eur.

Ne/plnenie povinností

Vo vládnom materiáli sa ďalej uvádza, že ak by aj zmluva o prevádzke VEG bola platná, Slovenské elektrárne si podľa názoru Vodohospodárskej výstavby neplnia povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. Na základe toho sa v správe identifikujú 3 základné problémy spojené s prevádzkou VEG, a to:

  • Ohrozenie bezpečnej a efektívnej prevádzky VEG z dôvodu nevykonania generálnych opráv turbín;
  • Spor ohľadne výšky ročného poplatku;
  • Platby s výhradou.

„Slovenské elektrárne si plnia všetky záväzky vyplývajúce zo zmlúv a dohôd upravujúcich prevádzku a majetko-právne vzťahy na Vodnom diele Gabčíkovo,“ uviedli Slovenské elektrárne vo svojom stanovisku pre portál energia.sk.

Prevádzka a generálna oprava

V správe, ktorú minister predložil sa uvádza, že zo strany štatutárnych orgánov SE nebol do dnešného dňa záväzným spôsobom odsúhlasený časový harmonogram realizácie generálnych opráv turbín. Elektrárne ich majú odsúvať „z ekonomických dôvodov“ tak, aby ich počas trvania Zmluvy o prevádzke VEG vykonali iba raz, pričom ďalšie generálne opravy turbín by sa následne realizovali až v období po ukončení zmluvy, a to už na náklady VV.

„SE odmietajú tvrdenia o ohrození bezpečnej a efektívnej prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo z dôvodu nevykonania generálnych opráv turbín,“ reagovala spoločnosť. „Počas celej doterajšej prevádzky VEG zo strany SE nedošlo k žiadnym závažným poruchám alebo iným rizikovým udalostiam.“

SE vysvetlili, že príprava generálnej opravy prebieha od roku 2009 v rámci Spoločnej prevádzkovo-technickej komisie medzi SE a VV, kde sa dohodol harmonogram generálnej opravy a spoločne sa odsúhlasuje aj jej vecná náplň.

„Keďže súčasné vedenie VV odmietlo koncepciu generálnej opravy odsúhlasenú predchádzajúcim vedením VV, pripravujú SE generálnu opravu od roku 2012 podľa nových požiadaviek VV. Napriek tejto koncepčnej zmene potvrdili SE harmonogram aj rozsah generálnej opravy listom generálnemu riaditeľovi VV zo dňa 25.7.2013 a v súlade s obsahom listu prebieha príprava generálnej opravy. Zástupcovia VV nepredložili v komisii pre prípravu generálnej opravy žiadne výhrady voči tomuto postupu,“ uviedli Slovenské elektrárne.

Technický stav Gabčíkova je podľa SE „neustále kontrolovaný tímom expertov a zodpovedá náročným medzinárodným štandardom, ktoré sú uplatňované pri riadení a prevádzke vodných elektrární skupiny Enel po celom svete“.

„Dôkazom vynikajúceho stavu technologických zariadení boli aj povodne minulý rok, keď všetky gabčíkovské turbíny boli v prevádzke a prevádzali povodňové prietoky. Vďaka manažovaniu vodného diela zo strany pracovníkov SE sa vtedy podarilo zvládnuť extrémnu situáciu a prakticky tak ochrániť Bratislavu pred prívalovou vlnou,“ dodali SE vo svojom stanovisku.

Ročný poplatok

Podľa zmluvy o prevádzke Gabčíkova majú SE povinnosť platiť VV ročný poplatok, ktorý sa vypočítava zo všetkých výnosov za predaj elektriny vygenerovanej VEG a realizovaných Slovenskými elektrárňami ako dodávateľom na trhu. Stanovuje sa na základe údajov, ktorými disponujú Slovenské elektrárne. Od roku 2010 prebieha spor o jeho výške. VV argumentuje tým, že nedostal potrebné údaje pre účely overenia si správnosti výpočtov fakturácie zo strany SE, pričom poukazuje aj na vznik vznik dcérskej spoločnosti SE Predaj v roku 2009.

„Napríklad iba za rok 2010 predstavoval rozdiel medzi sumou tržieb pôvodne vypočítanou Slovenskými elektrárňami, a.s. a sumou vypočítanou nezávislým audítorom vybraným Slovenskými elektrárňami, a.s. sumu vo výške 797.606,68 eur,“ uvádza sa v správe, ktorú predložilo ministerstvo.

„Slovenské elektrárne odvádzajú Vodohospodárskej výstavbe 65 % výnosov z predaja elektriny vyrobenej na Vodnom diele Gabčíkovo. SE uhrádzajú aj prevádzkové náklady. Len za údržbu zaplatili počas doterajšej prevádzky približne 14 mil. eur,“ uviedla spoločnosť s tým, že „naďalej investujú do projektov na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti technologického zariadenia VEG“.

Platby s výhradou

SE uhrádzajú od septembra 2013 štátnemu podniku pravidelnú platbu s výhradou jej jednoznačnej neoprávnenosti, nakoľko spochybňujú zmluvný vzťah medzi VV a Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý tiež spadá pod MŽP. „Možnosť platiť s výhradou pritom Zmluva o prevádzke VEG nestanovuje a od uzavretia Zmluvy o prevádzke VEG do septembra 2013 predmetnú platbu Slovenské elektrárne, a.s. platili bez výhrad,“ uvádza sa vo vládnom materiáli.

Listom zo 16.9.2013 vyzvali Slovenské elektrárne Vodohospodársku výstavbu na vrátenie sumy vo výške prekračujúcej 43 miliónov eur. Ide o sumu zaplatenú štátnemu podniku na základe článku 10 zmluvy o prevádzke VEG odo dňa jej uzavretia do septembra 2013.

Náprava alebo ďalšie kroky

Podľa ministerstva VV vyzvala SE na nápravu aktuálneho nežiaduceho stavu spojeného s prevádzkou VEG, v dôsledku ktorého vzniká štátnemu podniku škoda.

„Ak ani na základe výzvy uvedenej v predchádzajúcej vete nedôjde zo strany Slovenských elektrární, a.s. k zjednaniu nápravy, Vodohospodárska výstavba, štátny podnik uplatní všetky nároky a podnikne ďalšie kroky, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,“ uvádza sa v správe, ktorú MŽP predložilo.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.