Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
lany solarnych panelov
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Flickr.com/ steel & silicon (licencia Creative Commons)
19. decembra 2014 Ostatné od Energia.skSITA

Mnohé zdroje v roku 2015 nedostanú podporu

„Spoločnosť VSD je v zmysle platnej legislatívy povinná každoročne pripraviť podklady pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví za účelom stanovenia predikcie týkajúcej sa množstva vyrobenej elektriny, ktorá spadá podľa Zákona o podpore do systému podpory na najbližší kalendárny rok. Pri príprave takýchto podkladov v relevancii pre rok 2015 bolo zistené, že vo vzťahu k Vami prevádzkovanému zdroju nedošlo v roku 2014 k splneniu všetkých zákonných náležitostí, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na to, aby Vami prevádzkovaný zdroj požíval podporu vyrobenej a dodanej elektriny v kalendárnom roku 2015, konkrétne neboli naplnené podmienky upravené v § 4 Zákona o podpore.

Vzhľadom na vyššie uvedené je zo zákona vylúčená možnosť zaradiť Vami prevádzkovaný zdroj v roku 2015 do systému podpory, a teda elektrina vyrobená v tomto zdroji sa bude považovať za vyrobenú elektrinu, na ktorú nie je možnosť uplatniť si právo na podporu podľa § 3 odsek 1 písmeno b) a c) Zákona o podpore,“ píše sa v liste, ktorý Východoslovenská distribučná zaslala tento týždeň viacerým prevádzkovateľom zdrojov.

Prílohou listu je tiež „Výpoveď zmluvy o dodávke elektriny, prevzatí zodpovednosti za odchýlku a doplatku“. V zmysle Občianskeho zákonníka má výpoveď nadobudnúť účinnosť 31. marca.

VSD: Zákonné povinnosti nie sú novinkou

Na otázku portálu energia.sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová uviedla, že prevádzkovateľ konkrétneho zdroja, ktorý je definovaný kódom EIC, si musí v zmysle § 4 zákona č. 309/2009 plniť najmä nasledovné dve povinnosti:

  • „povinnosť výrobcov z VÚ KVET (pozn. red.: vysoko účinnej kombinovanej výroby) vrátiť (pripísať na účet) prevádzkovateľa distribučnej sústavy do 15. apríla finančné prostriedky, ktoré im v rámci podpory boli vyplatené v prípade, že nevyrábali vysoko účinnou KVET,
  • povinnosť výrobcov z OZE a VÚ KVET informovať prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zároveň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví do 15. augusta o plánovanom objeme výroby na nasledujúci rok a informovať ich, či si uplatnia v nasledujúcom roku podporu na takto vyrobenú elektrinu.“

„Tieto legislatívno-administratívne povinnosti výrobcov sú nevyhnutným predpokladom pre správne nastavenie a následné fungovanie systému podpory a výpočet regulovaných položiek,“ zdôraznila hovorkyňa a doplnila, že „povinnosti nie sú nové a výrobcovia mali povinnosť ich dodržiavať aj v minulosti.“

Advokát Rastislav Hanulák (CLG) však nesúhlasí a je presvedčený, že VSD opiera svoju argumentáciu o termíny, ktoré „nevyplývajú zo zákona, ale len zo svojvoľne meniteľného (a meneného) prevádzkového poriadku“.

Podľa VSD, „medzi výrobcov, ktorí si uvedenú povinnosť nesplnili, patria všetky druhy palív, typy zdrojov, inštalované výkon a podobne“. Danihelová však pre stále prebiehajúce cenové konanie vo veci určenia výšky tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá je jednou zo zložiek koncovej ceny elektriny a cez ktorú sa financuje systém podpory takýchto zdrojov, neuviedla konkrétnejšie informácie, o aký počet prevádzkovateľov zdrojov s akým celkovým inštalovaným výkonom má ísť. K otázke celkových nákladov PDS hovorkyňa dodala, že „sú predmetom obchodného tajomstva VSD“.

Situácia na strednom a západnom Slovensku

Oficiálne oznámenia najkôr dostali iba prevádzkovateľov zdrojov v sústave VSD. Podľa našich informácií to môže súvisieť aj so skutočnosťou, že spomedzi prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, ktorí sú povinnými výkupcami podporovanej elektriny z OZE a KVET, iba VSD uzatvára explicitne zmluvu o doplatku, ktorú v prílohe oznámenia vypovedala.

Vo všeobecnosti však platí, že nárok na doplatok vzniká automaticky v zmysle legislatívy a príslušného právoplatne vydaného cenového rozhodnutia ÚRSO pre daný zdroj.

Vylúčenie zo systému podpory na rok 2015 sa však dotkne aj prevádzkovateľov zdrojov pripojených aj do sústav spoločností Západoslovenká distribučná, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ak si v roku 2014 povinnosti nesplnili. ÚRSO ešte 8. decembra na svojom webe uviedol: „Ak oznámenie nebolo úradu v zákonom stanovenej lehote k 15. augustu doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu, výrobcovi elektriny zo zákona zaniká právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2009 Z. z. (nemôže si toto právo uplatniť) pre nasledujúci kalendárny rok. Právo na podporu výrobcov elektriny na ďalšie roky pri splnení zákonom stanovených podmienok týmto nie je dotknuté.“ Obdobne sa podľa ÚRSO postupuje i v prípade nevrátenia doplatku v určenom termíne.

Z dobre informovaného zdroja sme sa dozvedeli, že oznámenia o odobratí podpory pre rok 2015 by mali v blízkych dňoch obdržať aj prevádzkovatelia zdrojov na strednom a západnom Slovensku, ktorí si povinnosti nesplnili. Minimálne jeden prevádzkovateľ distribučnej sústavy má však v týchto dňoch ešte finalizovať vyhodnotenie dodržiavania legislatívnych povinností zo strany prevádzkovateľov podporovaných zdrojov.

Pozn. red.: O reakciu sme požiadali aj spoločnosti ZSDis a SSE-D, do času uzávierky stanovisko nezaslali. Text budeme aktualizovať po jeho doručení.

Doplnenie: Stanovisko ZSDis

„Západoslovenská distribučná preverila, či si výrobcovia elektriny s právom na podporu splnili všetky zákonné povinnosti. Komunikovali sme v tejto veci aj s ÚRSO a v súčasnosti informujeme dotknutých výrobcov. Všetky podklady nevyhnutné pre výpočet tarify za prevádzkovanie systému, v ktorej je reflektovaná aj podpora OZE a VÚ KVET, na rok 2015 (vrátane výrobcov s právom na podporu, ktorí majú nárok na podporu na rok 2015 a ktorí stratili nárok na podporu na rok 2015), sme predložili na ÚRSO a vydanie rozhodnutia o určení tarify za prevádzkovanie systému na rok 2015 je v kompetencii ÚRSO,“ uviedla hovorkyňa Michaela Dobošová.

Doplnenie: Stanovisko SSE-D

„Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D) je povinná postupovať voči výrobcom elektriny výlučne podľa zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov,“ uviedla pre energia.sk hovorkyňa spoločnosti Jana Bolibruchová. „Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosti podľa tohto zákona a tieto znamenajú stratu nároku na podporu, SSE-D nemôže takýmto výrobcom podporu vyplatiť. Naviac, výrobca elektriny je povinný  podporu vyplatenú v rozpore s týmto  zákonom vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy,“ doplnila. 

„SSE-D pristupuje k výrobcom elektriny individuálne, v závislosti od toho kedy a v akom rozsahu si výrobca  právo na podporu podľa  zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov, uplatní,“ uzavrela hovorkyňa.

ÚRSO: Zbierame informácie

Konkrétnejšie sa k číslam zatiaľ odmietol vyjadriť aj regulátor: „Čo sa týka počtov a nákladov, je to stále ešte predmetom zberu informácií,“ uviedol pre energia.sk hovorca ÚRSO Miroslav Lupták. Na okraj predmetnej povinnosti prevádzkovateľov zdrojov uviedol, že „je zo zákona, nie z iniciatívy úradu“.

Informačnú povinnosť majú voči ÚRSO i samotní prevádzkovatelia zdrojov, ale zoznam „previnilcov“ si regulátor pýta aj od prevádzkovateľov sústav: „ÚRSO v rámci cenového konania k TPS štandardne každoročne vyzýva PDS predložiť vstupy pre potreby výpočtu nákladov systému podpory pre nasledujúci rok. Ako súčasť týchto vstupov boli vyžiadané zoznamy výrobcov, ktorí si v zmysle zákona splnili/nesplnili všetky svoje povinnosti podľa §4 predmetného zákona o podpore,“ uviedla Andrea Danihelová z VSD.

Advokát: Rozhodnutie nie je ústavne korektné

O stanovisko sme požiadali Rastislava Hanuláka z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group: „Východoslovenská distribučná opiera svoje tvrdenie o zániku podpory o údajné nedodržanie neurčito a nejasne nastavenej zákonnej povinnosti, ktorej termín navyše nevyplýva zo zákona ale len zo svojvoľne meniteľného (a meneného) prevádzkového poriadku, čo rozhodne nie je ústavne korektné. Oznamovacie povinnosti si pritom väčšina výrobcov splnila už len tým, že požiadala úrad o určenie ceny elektriny minimálne na tri roky (2014 až 2016), v rámci čoho si logicky uplatnila podporu na dané obdobia a oznámila aj predpokladané ročné množstvo elektriny s nárokom na podporu (cenovými rozhodnutiami musia pritom disponovať aj príslušní prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav).“

„Odhliadnuc od týchto skutočností, kompetentní z VSD však zrejme prehliadli fakt, že nesplnenie predmetných oznamovacích povinností má za následok stratu podpory na jeden rok len u výrobcov, ktorí prevádzkujú zdroje uvedené do prevádzky od 1. januára 2014. Podmienky podpory pre staršie zdroje sa totiž riadia legislatívou účinnou do konca minulého roka, a tá následok v podobe straty podpory na jeden rok nepoznala (viď § 18e ods. 1 zákona o podpore). Dá sa pritom predpokladať, že pri dôslednom uplatňovaní stop-stavu, o ktorého legálnosti možno mať takisto oprávnené pochybnosti, nebolo v čase od začiatku roka uvedené do prevádzky žiadne nové zariadenie výrobcu elektriny,“ uzavrel Hanulák.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.