Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
1. augusta 2011 Elektrina a elektrická energia od Energia.skTASR

MH SR: Dotácie pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach

Dotácie sú určené výhradne na podporu zavádzania kotlov na biomasu a slnečných kolektorov pre domácnosti. Dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy môže predstavovať najviac 8 m2 a výška dotácie ostáva nezmenená a predstavuje 200 € na 1 m2. Celkovo tak žiadatelia môžu získať maximálne 1600,- € na slnečné kolektory. V prípade bytových domov je dotácia 100 € na 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov, pričom najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt.

Dotácie sa budú určovať na tzv. plochu apertúry, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark. Všetky bližšie informácie žiadatelia nájdu na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk alebo na stránkach Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre www.siea.sk

Výšku dotácie určenej na využívanie biomasy možno poskytnúť maximálne do výšky 30 % z kúpnej ceny jedného kotla nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však do výšky 1000,- €. Dotácie určené pre kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Cieľom podpory slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre domácnosti je zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (2007) ako aj v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (2010). Podporou zariadení na využívanie slnečnej energie a biomasy sa prispeje aj k vytvoreniu, resp. udržaniu pracovných miest v oblasti výroby a montáže zariadení na využívanie obnoviteľnej energie.

Kristián Takáč, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri tejto príležitosti uviedol: „Takto vyzerá reálna podpora obnoviteľných zdrojov energie v praxi. Pri využívaní slnečnej energie chceme podporovať v prvom rade domácnosti, a nie špekulantov, ako tomu bolo v minulosti, keď niekoľko vybraných ľudí využíva štedro nastavené výkupné ceny elektrickej energie zo slnka a predražujú tak náklady na energie všetkým domácnostiam na Slovensku. Verím, že týmto opatrením prinesieme reálne zníženie nákladov na energie maximálnemu počtu domácností na Slovensku.“

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu sú udeľované v súlade s platnou legislatívou, a to na základe § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Keďže sa očakávalo schválenie nového zákona, a tým aj vyhlásenie novej výzvy na predkladanie žiadostí o túto dotáciu, budú všetky žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku posudzované už podľa nových kritérií. Žiadatelia, ktorí svoje žiadosti podali ešte pred 1. 7. 2011 a ktorých žiadosti ešte neboli vybavené, nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Všetci títo žiadatelia dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované novelizovaným zákonom. Zoznam všetkých príloh je špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí. Žiadatelia, ktorí podali žiadosť po 1. júli do dnes, budú musieť podať novú žiadosť v zmysle podmienok určených vo výzve. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú, ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť. Všetky potrebné informácie, ktoré pomôžu žiadateľom pri získaní potrebných potvrdení, sú dostupné na stránke www.siea.sk a www.mhsr.sk.

Záujemcovia o inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. K dispozícii je aj bezplatná poradenská linka 0800-199-399.

Prehľad čerpania dotácií

Do konca roku 2010 poskytovala SIEA dotácie v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo celkove 4115 príspevkov v súhrnnej hodnote vyše 3,9 milióna €. Do konca júna 2011 zaregistrovala SIEA 1434 nových žiadostí o dotácie v celkovej požadovanej sume vyše 1,38 milióna €.

Podrobnejšie informácie: Katarína Antalová, 0905 253 629, katarina.antalova@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, ktorá administruje viacero podporných programov. Medzi jej úlohy patrí napríklad monitorovanie a vyhodnocovanie energetickej efektívnosti a poskytovanie bezplatného energetického poradenstva v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Projekt ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informáciu TASR poskytlo komunikačné oddelenie MH SR.

Copyright © TASR 2011

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.