Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Pekaren pecenie SITA
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Pekáreň. Foto: (c) SITA/Michal Burza.
31. augusta 2011 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Malé a stredné firmy: Zmena dodávateľa plynu

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Malé a stredné firmy odoberajúce zemný plyn.
Miera úspory V závislosti od časovej viazanosti odberu a konkrétnej odberovej tarify. Napr. pri dlhodobých viazanostiach a optimalizácii podmienok služby môže finančná úspora presiahnuť i 10 %.
Na čo si dať pozor?

Oboznámte sa najmä s:

 • dobou viazanosti novej zmluvy, pokutami a zmluvnými sankciami,
 • zmluvnými podmienkami (vrátane podmienok písaných malým písmom)
 • celkovým portfóliom služieb a výhod, ktoré daný dodávateľ poskytuje k dodávkam zemného plynu.
Mali by ste vedieť
 • Zmena dodávateľa je zo zákona bezplatná, pokiaľ nie ste viazaný na určitú dobu.
 • Zmena dodávateľa je pomerne jednoduchá, stačí keď podpíšete Zmluvu o združenej dodávke a plynu a Splnomocnenie na výpoveď zmluvy o dodávke.
 • Pri zmene dodávateľa sa plynomer, potrubie, kvalita a ani bezpečnosť dodávok sa nemenia, ide iba o administratívny úkon.

Zákon č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v § 18 ods. 13 určuje právo výberu dodávateľa zemného plynu každému odberateľovi, vrátane malých a stredných firiem (maloodber). Na rozdiel od domácností, malé a stredné firmy mohli meniť dodávateľa skôr. Jednak pre ustanovenia zákona, ale najmä pre zameranie dodávateľov zemného plynu. Tí sa začali špecializovať najskôr na segment malých a stredných firiem, až s odstupom dlhšieho času (na začiatku roka 2011) na domácnosti.

Situácia na trhu

Malé a stredné podniky si môžu vybrať spomedzi niekoľkých dodávateľov zemného plynu. Dominantné postavenie s najväčším podielom má na trhu spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). V zmysle platnej legislatívny, najmä Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, funkciu dodávateľa poslednej inštancie zastáva SPP a zodpovedá za nahradenie výpadkov dodávok v prípade zlyhania iných dodávateľov (krach spoločnosti alebo nedodávanie plynu pre iné dôvody).

Tradičnému dodávateľovi konkurujú tieto spoločnosti: RWE Gas Slovensko, ČEZ Slovensko, Shell Slovakia, VNG Slovakia, Lumius Slovakia, Elgas, Business Commercial Finance, GasTrading, Vaša energia, Magna E.A., Lama Investments, Energie2 a Energetické centrum.

Pokiaľ sa rozhodnete v ďalšom období odoberať plyn či už od tradičného alebo niektorého z alternatívnych dodávateľov, kvalita dodávok sa nezmení. Zákon totiž garantuje dodávky plynu s rovnakou stabilitou a požadovanou kvalitou, ktorú musí zabezpečiť každý dodávateľ zemného plynu.

Tradičný dodávateľ i jeho konkurenti ponúkajú na trhu špeciálnu kategóriu produktov pre malé a stredné firmy, ktoré sa od seba odlišujú najmä cenou a toleranciou odchýlky v odbere. Ak sa firma rozhodne dodávateľa zemného plynu zmeniť, cieľom takéhoto kroku by malo byť zníženie účtu za plyn a pokles spotreby energií optimalizáciou výroby a prevádzky.

Kedy zmeniť dodávateľa?

Tak, ako v prípade domácností, ani maloodberatelia nemôžu zmeniť dodávateľa zemného plynu kedykoľvek. V prípade, že ste sa nezaviazali zmluvou na určité časové obdobie, dodávateľa plynu môžete zmeniť raz za štvrťrok. Pokiaľ ste viazanosť podpísali, odporúčame vyčkať do jej uplynutia a o zmenu dodávateľa uvažovať až potom, prípadne si prepočítať, či zmenou dodávateľa dosiahnete pri svojom odbere úsporu aj po započítaní zmluvnej sankcie. V prípade, že zmenu dodávateľa plánujete počas trvania zmluvy o odbere, mali by ste si mal v prvom rade poriadne preštudovať podmienky odstúpenia od kontraktu.

Vzhľadom na súčasné pravidlá a výpovedné lehoty, zmluvy a splnomocnenia pre nového dodávateľa odporúčame podpísať minimálne 3 mesiace pred zmenou dodávok, teda:

 • v prípade zmeny k 1. januáru: pred koncom septembra (20.9.)
 • v prípade zmeny k 1. aprílu: pred koncom decembra (20.12.)
 • v prípade zmeny k 1. júlu: pred koncom marca (20.3.)
 • v prípade zmeny k 1. októbru: pred koncom júna (20.6.)

Zmena dodávateľa nie je administratívne náročná. Povinnosti sa končia podpisom zmluvy a všetkých potrebných dokumentov s novým dodávateľom elektrickej energie. Ostatné úkony vykoná nový dodávateľ v mene odberateľa na základe splnomocnenia. Najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom zmeny dodávateľa musí účastník trhu s plynom doručiť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete.  V Slovenskej republike ním je SPP distribúcia. Distribučná sieť je pre všetkých dodávateľov rovnaká, keďže funguje ako tzv. „prirodzený monopol“. Služby distribučnej spoločnosti (plynomer, potrubie, odpočet stavu plynomera a pod.) sa preto nemenia, mení sa iba dodávateľ komodity – zemného plynu.

Priebeh zmeny dodávateľa zemného plynu

 • v súlade so zákonom o energetike, pravidlami trhu a prevádzkovým poriadkom má každý maloodberateľ možnosť zmeniť svojho dodávateľa zemného plynu prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • s dodávateľom zemného plynu podpíšete Zmluvu o združenej dodávke plynu.
 • nezabudnite podať výpoveď zmluvy o dodávke uzatvorenej s doterajším dodávateľom najneskôr ku dňu vykonania zmeny. Na základe písomného splnomocnenia ju zvyčajne realizuje nový dodávateľ.
 • zmluva o dodávke zemného plynu s novým dodávateľom musí nadobúdať účinnosť ku dňu vykonania zmeny,
 • dodávateľa plynu možno zmeniť raz za štvrťrok.

Keď ste splnili všetky požiadavky na vykonanie zmeny dodávateľa, informáciu o zmene vám potvrdí prevádzkovateľ distribučnej sústavy doporučene poštou alebo vopred zvoleným spôsobom komunikácie. Ku dňu zmeny dodávateľa vykoná distribútor mimoriadny odpočet stavu meradla – a to bezplatne. V prípade, že nie je vykonaný presne v deň zmeny dodávateľa, odporúčame, aby ste stav meradla nahlásili spoločnosti „SPP distribúcia“ ku dňu zmeny dodávateľa. Pri fakturácii ide o dôležitú informáciu, pretože odobratý zemný plyn do vykonania zmeny vyfakturuje pôvodný dodávateľ, od zmeny bude fakturovať plyn nový dodávateľ.

Cena plynu

Výslednú cenu plynu dodávateľa tvorí fixná mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn, ktorého množstvo sa vyjadruje v kWh energie. Treba však zdôrazniť, že sadzba za 1 kWh odobratého plynu môže byť buď fixná alebo variabilná. To v praxi znamená, že v závislosti od zvoleného dodávateľa a produktu sa môže firemný maloodberateľ rozhodnúť, či bude nakupovať v danom roku záväzne podľa nemennej cenníkovej ceny, alebo sa rozhodne nakupovať za cenu definovanú vzorcom, ktorý reflektuje najmä vývoj na trhu, ale v rámci možnosti i iné dohodnuté parametre. Tarifa sa určuje automaticky, podľa 12-mesačného odobratého množstva plynu.

Druh tarify Odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
M1 0 do 2.110 kWh vrátane, približne od 0 do 200 m3 vrátane,
M2 nad 2.110 kWh do 17.935 kWh vrátane, približne od 200 do 1.700 m3 vrátane
M3 nad 17.935 kWh do 68.575 kWh vrátane, približne od 1.700 do 6.500 m3 vrátane
M4 nad 68.575 kWh, približne nad 6.500 m3

V prípade, že odberateľ svojím skutočným ročným odberom na príslušnom odbernom mieste prekročí hranicu 633 tis. kWh (približne 60 tis. m3), celý odber plynu, vrátane odberu nad uvedenú hranicu, sa oceňuje podľa dohodnutého druhu tarify.

Maloodberateľ plynu si s dodávateľom dohodne pre svoje odberné miesto druh tarify podľa príslušných odberových pomerov.

V prípade, že zvažujete zmeniť dodávateľa a zaujíma vás úspora, ktorú by ste dosiahli za rok, postup je jednoduchý. Stačí, keď si v poslednej faktúre nájdete hodnotu reálnej spotreby zemného plynu, vynásobíte ju cenou z cenníkov jednotlivých dodávateľov a pripočítate za príslušné mesiace fixnú sadzbu. Cenníky sú k dispozícii na webových stránkach jednotlivých dodávateľov.

Zodpovednosť za odchýlku v odbere

Veľkí firemní odberatelia si s dodávateľom zemného plynu dohodnú, aký veľký objem a podľa akej odberovej krivky zemný plyn odoberú. Malé a stredné firmy majú v tomto smere podmienky zjednodušené, jednotliví dodávatelia buď sankcie za odchýlku neúčtujú alebo si ich uplatňujú len pri niektorých cenovo zvýhodnených typoch produktov:

 • Napríklad tradičný dodávateľ, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel – SPP, princíp zodpovednosti za odchýlku pre malé a stredné firmy spravidla neuplatňuje. Výnimkou sú len časovo viazané produkty, kedy musí každá malá a stredná firma (sama alebo s asistenciou energetika) deklarovať svoj ročný odber. Hovorca SPP Ondrej Šebesta však dopĺňa, že pri takýchto produktoch dodávateľ toleruje odchýlku v rozpätí 20 – 50 percent, v závislosti od iných parametrov produktu. Dopĺňa, že SPP má podľa zmluvy právo, ale nie povinnosť sankciu odberateľovi vyúčtovať.
 • ČEZ Slovensko preberá zodpovednosť za odchýlku za všetkých svojich zákazníkov v rámci bilančnej skupiny malých a stredných firiem, ktoré majú podpísanú Zmluvu o združenej dodávke plynu. Od zákazníkov ale spoločnosť tiež vyžaduje odhad ročnej spotreby, jednak pre nastavenie produktu a tarify, ako aj  pre potreby optimalizácie nákupu komodity na strane dodávateľa. V zmysle obchodných podmienok ale zákazníci neplatia sankcie za nedodržanie odhadovanej ročnej spotreby, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
 • RWE Gas Slovensko na seba preberá riziko odchýlky zákazníkov maloodberu v rámci koncových cien bez ďalších doplatkov. Zákazník má v zmluve uvedenú plánovanú ročnú spotrebu a deklarácia ročného odberu sa používa na správne objednanie distribučnej kapacity, resp. pre zaradenie zákazníka do obchodnej a distribučnej sadzby. V prípade, že zákazník v segmente maloodber prekročí, alebo nedočerpá predpokladaný ročný odber, nehrozia mu sankcie.

Malé firmy, ak sa rozhodnete dodávateľa plynu zmeniť, dajte pozor na nasledovné veci:

 • Zmluvu si poriadne prečítajte.
 • Dajte si pozor na položky písané drobným písmom a aj na drobné vety uvedené v zmluve pod čiarou.
 • Pokiaľ niečomu nerozumiete, predajca by vám mal vedieť ustanovenie zmluvy vysvetliť.
 • Cenovú ponuku si prečítajte a na základe svojej reálnej spotreby (nájdete ju na svojej poslednej faktúre) zistite, či vám zmena dodávateľa prinesie ponúkanú úsporu.
 • Preverte si priamo v texte zmluvy, či nie sú v nej definované akékoľvek poplatky za uzatvorenie zmluvy, vypovedanie zmluvy, prípadne iné zmluvné pokuty.
 • Poriadne si preštudujte podmienky odstúpenia od kontraktu, prípadne sa oboznámite s výškou sankčných poplatkov.

Významným faktorom pri rozhodovaní o zmene dodávateľa býva v prvom rade cena. Dajte si však pozor i na to, aký má predajca plynu vzťah k svojim zákazníkom – podstatné sú i jeho referencie, schopnosť pomôcť v prípade vzniku akýchkoľvek problémov a v neposlednom rade i celkový komfort služieb, ktoré k dodávkam ponúka. Neváhajte sa preto poradiť s inými malými a strednými firmami, ktoré podnikajú vo vašom okolí a využívajú vo svojich prevádzkach zemný plyn.

Základné porovnanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre dodávky plynu pre odberateľov v segmente malé a stredné firmy. Uvádzame porovnanie 3 najväčších dodávateľov na trhu:

SPP ČEZ Slovensko RWE Gas Slovensko
Uzatvorenie zmluvy Uzavriete zmluvu s SPP (Zmluvu o združenej dodávke a plynu) a podpíšete Splnomocnenie na výpoveď zmluvy o dodávke plynu). Uzavriete zmluvu s  ČEZ Slovensko (Zmluvu o združenej dodávke a plynu) a podpíšete Splnomocnenie na výpoveď zmluvy o dodávke plynu). Uzavriete zmluvu s RWE Gas Slovensko (Zmluvu o združenej dodávke a plynu) a podpíšete Splnomocnenie na výpoveď zmluvy o dodávke plynu.
Doba trvania a viazanosti Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú bez povinnej minimálnej časovej viazanosti alebo na dobu určitú, kde sa za časovú viazanosť ponúka percentuálna zľava z maximálnych cien. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 24 mesiacov s automatickým predĺžením o 12 mesiacov. Dodávateľ ponúka časovú viazanosť výmenou za percentuálnu zľavu z maximálnych cien. Zmluvu je možné uzavrieť bez viazanosti alebo na obdobie 12 mesiacov alebo 24 mesiacov. Dodávateľ ponúka pri časovej viazanosti percentuálnu zľavu z maximálnych cien.
Reklamácie

Právo reklamovať vzniknuté chyby pri vyfakturovaní odberu plynu z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej sadzby, z dôvodu nesprávneho výpočtu a pod. Odberateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to:

 • písomne: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 • e-mailom na e-mailovú adresu: biznislinka@spp.sk
 • telefonicky na Biznis linke 850 111 565
 • faxom na tel. čísle: 02/5869 9010
 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa (ich lokalizáciu nájdete na našej Energetickej mape – pozn. red.)

Právo reklamovať chyby alebo omyly pri fakturácii platieb, vzniknuté nesprávnou činnosťou určeného meradla, nesprávnym odpočtom určeného meradla, použitím nesprávnej konštanty určeného meradla, použitím nesprávnej ceny za dodávku plynu alebo za distribučné služby, chybou v písaní alebo počítaní vo fakturácii, nevrátením nezapočítaných zaplatených preplatkov a pod.,

Odberateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne

 • písomne: na adrese sídla Dodávateľa: ČEZ Slovensko, s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
 • telefonicky na tel. číslo 0850-888-444,
 • elektronickou poštou na e-mailovú adresu cez@cez.sk

Právo reklamovať chyby pri fakturácii a aj iné chyby, ku ktorým došlo počas plnenia zmluvy.

Odberateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to:

 • písomne na adrese: RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice
 • telefonicky: Biznis linka 0850-123-999faxom: +421 55-610-2965
 • e-mailom: info@rwegas.sk
 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa (ich lokalizáciu nájdete na našej Energetickej mape – pozn. red.)
Zmluvné pokuty Nie sú stanovené vo VOP, môžu byť definované v prípade časovo viazaných produktov priamo v zmluve o dodávkach zemného plynu. ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky, je povinný zaplatiť dodávateľovi zákonný úrok z omeškania vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Zákazník  je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:

 • vo výške 10 EUR, ak poruší svoju povinnosť a neuhradí akúkoľvek splatnú pohľadávku riadne a včas a dodávateľ zaslal upomienku na úhradu splatnej pohľadávky
 • vo výške 200,- EUR za porušenie povinnosti nebyť po dobu účinnosti v zmluvnom vzťahu s iným dodávateľom
 • príp. dohodnutú v Zmluve
 • ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky, úrok z omeškania je stanovený vo výške 0,04% dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou takejto platby
 • poplatok za zaslanú upomienku vo výške 1,66 EUR
 • v prípade omeškania úhrady záväzku požaduje zloženie primeranej zábezpeky
 • ukončenie zmluvy pred začatím dodávky vo výške 200 EUR
Ukončenie a zánik zmluvy

Zmluvu je možné meniť alebo ukončiť dohodou zmluvných strán v písomnej forme, ak nie je ustanovené inak.

Pri ukončení zmluvy, ak zároveň dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy s novým dodávateľom, môže pôvodný odberateľ písomne splnomocniť na ukončenie zmluvy inú osobu.

Zmluva zaniká aj jednostrannou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je 3 mesiace, a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odoslaní výpovede druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu.

Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou Účastníkov, ktorá musí obsahovať úpravu vzájomného finančného vysporiadania účastníkov Zmluvy.

Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou Účastníkov, ktorá musí obsahovať úpravu vzájomného finančného vysporiadania účastníkov Zmluvy.

Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán k určitému dátumu alebo uzatvorením novej Zmluvy, predmetom ktorej je združená dodávka plynu do odberného miesta.

Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota tri mesiace začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Zákaznícka linka 0850-111-565 0850-888-444 0850-123-999

Stanoviská 3 najväčších

hráčov na trhu

Čím Vaša spoločnosť motivuje zákazníkov k odberu plynu práve od Vás?

SPP (odpovedá Ondrej Šebesta, hovorca):

„Pri tvorbe ponuky máme v rukách štyri nástroje, ktorými vieme pre našich zákazníkov zabezpečiť plynulé dodávky plynu za stabilné ceny: dlhodobý kontrakt na dodávky plynu od spoločnosti Gazprom Export, ktorý nám dáva potrebnú istotu a bezpečnosť, ďalej diverzifikačné kontrakty s našimi zahraničnými akcionármi na dodávky plynu zo západu, zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, a tiež možnosť nákupu plynu na spotových trhoch, tzv. plynárenských „huboch“. SPP sa priebežne snaží optimalizovať svoju vlastnú prevádzku, aby sme fungovali efektívnejšie. Zároveň poskytujeme energetické poradenstvo, ktorého rozsah je na našom trhu bezkonkurenčné a spoločne so zákazníkmi realizujeme projekty zamerané na optimalizáciu ich spotreby plynu.

Zákazníci z radov malých a stredných podnikateľov a organizácií, u ktorých do veľkej miery záleží na tom, na aký účel plyn využívajú, potrebujú dodávku prispôsobiť potrebám svojho podnikania. Preto sme v SPP pre nich pripravili niekoľko produktov, a to či už produkty s časovou viazanosťou alebo fixovaním ceny na dané časové obdobie. Pri správne zvolenom produkte môžu podnikatelia ušetriť až 10 % oproti cenníkovej cene.“

RWE Gas Slovensko (odpovedá Andrea Danihelová, hovorkyňa):

„Zákazník prechodom od svojho súčasného dodávateľa zemného plynu k našej spoločnosti RWE Gas Slovensko získa predovšetkým nižšiu cenu (vrátane nízkych poplatkov), zmluvné podmienky zohľadňujúce jeho špecifické požiadavky a garanciu stability a spoľahlivosti dodávky. Na všetkých zákazníkov čaká úspora nákladov na dodávku plynu do výšky 10 %.

Nemáme žiadne vstupné alebo aktivačné poplatky, ani skryté poplatky. Zmena dodávateľa je bezplatná. Pri zmene dodávateľa nehrozí riziko zhoršenia kvality plynu či obmedzenie jeho dodávky. Nemení sa ani spôsob dopravy plynu do ich odberných miest a nie je potrebné budovať nové prípojky či iné zariadenia.“

ČEZ Slovensko (odpovedá Igor Nagy, konateľ):

„V segmente malých a stredných podnikov s ročným odberom v plyne do 633 MWh (633 tis. kWh – pozn. red.) a s ročným odberom elektrickej energie do 30 MWh (30 tis. kWh – pozn. red.) stále garantujeme nižšie ceny oproti tradičnému dodávateľovi, ako v plyne tak aj v elektrickej energii. Zámerom je zachovať lacnejšiu ponuku aj v budúcnosti.“

Platia vo vašej spoločnosti doby viazanosti v prípade podpísania nového kontraktu? Ak áno, aké?

RWE Gas Slovensko:

„Zákazník si môže vybrať produkt, ktorý mu vyhovuje. Z časového hľadiska ponúkame, resp. uzatvárame krátkodobé zmluvy, ročné i viacročné kontrakty. Cena sa potom odvíja od dĺžky kontraktu, ale aj od typu produktu či výšky spotreby zákazníka.“

ČEZ Slovensko:

„Áno, v prípade ak klient z  podpíše zmluvu so spoločnosťou ČEZ Slovensko je touto zmluvou zaviazaný na 24 mesiacov. V prípade individuálnej ponuky je viazanosť dohodnutá individuálne.“

SPP:

„Zákazníkom zo segmentu MPO ponúka produkty s rôznou dobou viazanosti. Logicky čím vyššia viazanosť tým vyššia úspora, ktorá môže dosiahnuť až 10 % oproti cenníkovej sadzbe. Cenové zvýhodnenie je určené pre všetkých zákazníkov zo segmentu malé podnikanie a organizácie, ktorí si dohodnú odber zemného plynu na 12, prípadne 24 mesiacov. Miera cenového zvýhodnenia závisí od vybraného produktu a od schopnosti zákazníka predpokladať svoju spotrebu. Celková úspora závisí od množstva spotrebovaného plynu, tarify a od dohodnutého obdobia na odber zemného plynu. Produkty poskytujú zákazníkovi garanciu zníženej sadzby za odobratý plyn podľa vybraného typu na 12 alebo 24 mesiacov. Tolerancia na odobratie zmluvne dohodnutého množstva zemného plynu je na úrovni 20 – 50 %.

Fixovanie cien je zaujímavé najmä pre spoločnosti, ktoré si potrebujú presne naplánovať svoje náklady na energie, napríklad organizácie financované zo štátneho rozpočtu. Fixovanie ceny na obdobie 12 mesiacov znamená, že berieme na seba riziko za prípadné výkyv cien na trhu. Taktiež spoločnosti, ktoré ponúkajú rovnaké ceny počas celého roka, potrebujú ročnú fixáciu cien – ide napr. o subjekty, ktoré plynom vykurujú svoje prevádzkové haly. Pre iné firmy je dôležité, aby ich ceny zohľadňovali aktuálny vývoj na trhu – najmä ak takýmto spôsobom nakupuje aj ich konkurencia a nechcú špekulovať s fixnými cenami. Príkladom môžu byť napríklad elektrárne, alebo chemický priemysel.“

Aké sú ďalšie výhody Vašej spoločnosti, ktoré konkurencia neponúka?

ČEZ Slovensko:

„Okrem 10 % zľavy/individuálnej ponuky ceny za komoditu poskytujeme klientom aj svetovo ocenený koncept obsluhy zákazníkov a najmä možnosť riešiť všetky aktivity spojené s dodávkou plynu s jedným dodávateľom. Všetky úkony spojené s prechodom k Skupine ČEZ vybavia bezplatne jej pracovníci. Samozrejmosťou je, že od zákazníkov nevyberáme žiadne skryté poplatky, ako je, žiaľ, zvykom u niektorých iných alternatívnych dodávateľov.“

SPP:

„SPP je jednoznačným lídrom v aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti, poradenstva a nadštandardnej obsluhy zákazníkov. Pre našich zákazníkov aj zo segmentu MPO máme k dispozícii 19 zákazníckych centier a samostatnú biznis linku pre podnikateľov, kde získajú informácie o všetkom, čo súvisí s odberom zemného plynu.  Poradíme im v oblasti výberu optimálneho  produktu, optimalizácie tarify podľa histórie spotreby, optimalizácii nastavenia zálohových platieb, preventívnych prehliadok plynových spotrebičov a výhodných ponúk našich Aliančných partnerov, využívania CNG ako ekonomického a ekologického paliva, orientačných výpočtov tepelných strát domov a bytov a výhodách prechodu na zemný plyn.

Zároveň poskytuje poradenstvo pri financovaní v oblasti plynu s orientáciou v programoch pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, prípadne z iných zdrojov v rámci aktuálnych schválených schém na podporu úspor energie. Technické poradenstvo smeruje do oblasti spotreby energie, od posúdenia energetickej náročnosti cez identifikáciu možných úspor až po odporúčania v návrhoch využitia efektívnejších technológií. Forma poskytovanej služby vychádza z osobných konzultácií so zákazníkom a môže vyústiť do spracovania stručnej technickej správy, ktorej obsahom je analýza zákazníkom popísaného problému, odporúčaný návrh riešenia s predbežným odhadom investičnej náročnosti navrhnutého riešenia.

Príspevkom SPP v oblasti podpory energetickej efektívnosti  je zriadenie neinvestičného fondu EkoFond (www.ekofond.sk), ktorý poskytuje podporu najmä subjektom financovaným z verejných zdrojov a subjektom zaoberajúcim sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. Tie majú s EkoFond-om možnosť získať finančnú podporu na inštaláciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu – kogeneračné a trigeneračné jednotky, ďalej na zateplenie budov, výmenu okien a vyregulovanie tepelného systému verejných budov, či možnosť získať finančný príspevok až 7.000€ na zakúpenie automobilu na palivo CNG.“

RWE Gas Slovensko:

„K výhodám našich produktov patria: zľava, zázemie, žiadne vstupné alebo aktivačné poplatky, ani skryté poplatky. Garancia dodávky zemného plynu aj v prípade krízovej situácie, čo sme potvrdili už v roku 2009, keď naša materská spoločnosť RWE Transgas dokázala, že je schopná zabezpečiť reverzný tok z Česka. Zároveň sa v zásobníkoch nachádza rezerva na viac ako 30 dní, čím RWE Gas Slovensko spĺňa štandardy bezpečnosti nad rámec stanovený zákonom.

Svojich zákazníkov v spotrebe neobmedzujeme. V rámci skupiny RWE vieme zabezpečiť slovenským zákazníkom dodávku elektriny i plynu. Ponúkame možnosť osobného vybavovania požiadaviek v priestoroch sesterskej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a to v zákazníckych kanceláriách. Zákazníci môžu tiež využiť naše poradenstvo, riešime i špecifické požiadavky zákazníkov, ako otázky energetickej efektívnosti či využitia CNG v doprave.“

Čo by ste odporučili malým a stredným firmám, ktoré uvažujú o zmene dodávateľa zemného plynu?

SPP:

„V prípade, ak má zákazník (malí a strední podnikatelia, organizácie) záujem o ponuku na dodávku zemného plynu od SPP, môže sa obrátiť na našu Biznis Linku, kde sa dozvie všetky potrebné informácie. Na prípravu ponuky potrebujeme najmä informácie o jeho odberných miestach a predpokladanej spotrebe, potrebujeme vedieť o aký produkt by mal záujem. Ponuku vieme pripraviť vo veľmi krátkom čase. Všetko je možné riešiť na diaľku, ale aj osobným stretnutím.

Pri zvažovaní ponúk by zákazníci zo segmentu MPO mali vziať do úvahy, že cena nie jediným dôležitým parametrom, ale je potrebné sa pozrieť na ponuku komplexne. Do takejto ponuky patria aj služby, rozsah starostlivosti a poradenstvo, ktoré im dodávateľ vie poskytnúť. A práve v aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti, poradenstva a nadštandardnej úrovne obsluhy (prítomnosť v regiónoch, call centrum, 19 zákazníckych centier) je SPP jednoznačným lídrom.

Našim zákazníkom ešte pred podpisom akejkoľvek zmluvy vždy odporúčame, aby si podrobne preštudovali jej obsah, prípadne kontaktovali pracovníkov SPP, ktorí ochotne pomôžu s porovnaním ponuky a vysvetlením rozdielov. Aj keď ponuka každého dodávateľa môže byť postavená inak, pri každej by si mal zákazník nechať vysvetliť niekoľko vecí. Prezentované zľavy z ceny sa spravidla týkajú iba ceny komodity, teda nie sú poskytované z celej ceny za dodávku zemného plynu (v ktorej sú zahrnuté aj poplatky za distribúciu a prepravu), a teda výsledná výška zľavy môže byť nižšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Zároveň je dôležité, aby sa odberateľ okrem samotnej cenovej ponuky informoval aj o nákladoch spojených s prechodom k inému dodávateľovi a mal tiež prehľad o spoplatnených službách súvisiacich s obsluhou zákazníka, ktorých cena môže v niektorých prípadoch prevyšovať aj dosiahnutú úsporu. Všeobecne možno povedať, že zákazníci by sa mali o prípadnej zmene dodávateľa plynu rozhodnúť informovaní, teda mali by poznať všetky výhody aj povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.“

RWE Gas Slovensko:

„Ak sa zákazník rozhodne pre RWE Gas Slovensko, prechod k nám je pre neho jednoduchý. Každý firemný zákazník sa môže obrátiť na našu Biznis linku. Zákazníkom radíme, aby venovali dostatočnú pozornosť celej zmluve, i tým najmenším detailom a písmenkám. Rovnako by si zákazníci mali preštudovať aj obchodné podmienky. Firemní zákazníci by zvlášť mali venovali pozornosť cene a poplatkom. Naša spoločnosť neúčtuje novým zákazníkom žiadne vstupné alebo aktivačné poplatky, ani skryté poplatky.“

ČEZ Slovensko:

„V prípade, ak má klient záujem o zmenu dodávateľa môže si na našej webovej stránke www.cez.sk vypočítať úsporu, ktorú môže získať podpísaním zmluvy so spoločnosťou ČEZ Slovensko. Nájde tu všetky zmluvné dokumenty, ktoré potrebuje vyplniť pre zmenu dodávateľa plynu alebo elektrickej energie. Zákazník na našom webe zároveň môže požiadať o nezáväznú cenovú kalkuláciu. Prípadne môže zákazník zavolať na našu zákaznícku linku, kde s ním kolegovia spíšu zmluvu telefonicky. Všetky ďalšie úkony spojené so zmenou dodávateľa zabezpečia pracovníci  ČEZ Slovensko bezplatne. Je to výlučne administratívna zmena, nie je potrebné meniť plynomer, elektromer ani žiadne iné zariadenie.“

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.