Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
jirina repaska-SPP
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Jiřina Repaská. Zdroj: SPP
30. októbra 2012 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Liberalizácia prináša možnosť výberu

Zdroj: SPP

SPP je tradičným dodávateľom zemného plynu na Slovensku. Aké je postavenie spoločnosti na trhu, kde v súčasnosti pôsobí už viacero dodávateľov tejto komodity?

Pre rok 2012 si SPP z pohľadu uzatvorených kontraktov udržal pozíciu kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom trhu s očakávaným podielom 70 % a takmer 1,4 mil. zákazníkmi. O kvalite našej ponuky pre komerčných zákazníkov hovorí skutočnosť, že sa nám podarilo získať späť viacero veľkých klientov, ale  rovnako dôležité je pre nás to, že niektorí zákazníci sú u nás dlhodobo a udržali sme si ich dôveru. Vo svetle súčasnej situácie na trhu a mimoriadne konkurenčného prostredia a výrazných aktivít ostatných hráčov to považujeme za výborný výsledok.

Na trhu so zemným plynom dochádza k liberalizácii. Čo liberalizácia ako taká znamená pre podnikanie takejto firmy? Ako ju vnímate?

SPP na situáciu na trhu a aktuálny vývoj, ktorý sa na trhu deje, neustále reaguje s cieľom osloviť zákazníkov zaujímavou ponukou. Na trhu dodávky zemného plynu je našou konkurenčnou výhodou jednoznačne variabilita, komplexnosť ponuky a doplnkové služby, rozvinutá zákaznícka starostlivosť, férový prístupu a vysoký štandard obsluhy, ktorý poskytujeme zákazníkom.

Otvorenie trhu, alebo liberalizácia s energiami, prispelo aj k tomu, že sme vstúpili do novej oblasti podnikania, a to do dodávok elektrickej energie. V elektrine prinášame atraktívnu cenovú ponuku spojenú s klasickým spotrebiteľským komfortom, ktorý vie poskytnúť veľký hráč s celoslovenskou pôsobnosťou. Vďaka takto nastavenej ponuke a aj napriek konkurenčnému boju na energetickom trhu stále jednotkou.

Ako vnímate postavenie zákazníka na liberalizovanom trhu? Má pre neho cenový prínos?

Samotná legislatíva týkajúca sa liberalizácie trhu nerieši priamo otázku cien. Ceny energií od jednotlivých dodávateľov sa odvíjajú od ich obchodných stratégií a politík, na ktoré má okrem iného značný vplyv tiež regulačný rámec. Súčasné nastavenie regulácie znižuje atraktivitu trhu pre dodávateľov, a tým následne aj variabilitu ponúk pre konečných spotrebiteľov. Skutočný cenový prínos by priniesla otvorená hospodárska súťaž medzi hráčmi na trhu.

Čo môže zákazník od liberalizácie očakávať?

Liberalizácia prináša zákazníkovi možnosť vybrať si spomedzi viacerých ponúk, s tým je však spojená istá zodpovednosť. Spotrebiteľ by si mal v prvom rade vyberať dodávateľa po preštudovaní  všetkých dostupných informácií, ktoré má od jednotlivých dodávateľov. Dnes na trhu pôsobí 25 hráčov, z toho 10 v segmente domácností, preto je dôležité zistiť si nielen parametre ponuky, ale tiež vziať do úvahy dôveryhodnosť a stabilitu dodávateľa ako takého. Otvorenie trhu však prinieslo súťaž, z ktorej profituje zákazník v podobe lepších produktov a služieb, ktoré má na trhu k dispozícii.

Všetci dodávatelia zemného plynu pre domácnosti sa zhodujú, že tento segment treba deregulovať. Ako v praxi funguje deregulovaný trh?

Jedinou garanciou spravodlivých a udržateľných cien a zároveň odzrkadlením skutočnej hodnoty komodity pre spotrebiteľa je voľný trh, nie regulácia, ktorá znižuje atraktivitu trhu pre dodávateľov, a tým automaticky zmenšuje priestor na odlíšenie ponúk pre zákazníkov. Súťaž na trhu s energiami môže priniesť kvalitnejšie služby odberateľom a prispievať k opatreniam na zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnemu využívaniu energií práve prostredníctvom voľnej súťaže.

Aká je súčasná situácia v segmente domácností pri dodávkach plynu?

V roku 2011 došlo k intenzívnemu vstupu konkurencie aj do stále regulovaného segmentu domácností. To je dôkazom, že na  slovenskom trhu s plynom je na trhu 10 hráčov a reálne vládne konkurencia.

Vládne podobná situácia aj v segmente firemných zákazníkov?

Tento segment trhu bol donedávna úplne deregulovaný, čoho dôkazom je fakt, že tu pôsobí 25 hráčov, preto celkom nerozumieme dôvodom, prečo nový zákon o regulácii zavádza od roku 2013 opäť reguláciu časti segmentu maloodberu, teda pre zákazníkov s ročnou spotrebou plynu do 100.000 kWh. Myslíme si, že ide o krok späť, ktorý nepomôže rozhýbaniu trhu z hľadiska konkurencie.

Zákazník sa môže rozhodnúť, že zmení svojho dodávateľa zemného plynu. Koľko domácností zmenilo svojho dodávateľa a prešlo od tradičnému k alternatívnemu dodávateľovi?

V roku 2011 zmenilo dodávateľa približne 100.000 spotrebiteľov; zároveň sa 20.000 zákazníkov rozhodlo obnoviť pôvodnú zmluvu na dodávku plynu.

Riaditeľ divízie obchodu s plynom Dušan Randuška (vpravo) a  riaditeľka sekcie marketingu a retailu  Jiřina Repaská  (vľavo). Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Na čo by si mal podľa vás dať odberateľ pri zmene pozor?

Je dôležité, aby si zákazník porovnal všetky ponuky, pretože dôležitá je nielen otázka porovnávania cien, a mal by si porovnať všetky zmluvné podmienky. Pred podpisom akejkoľvek zmluvy zákazníkom odporúčame, aby si podrobne preštudovali jej obsah. Ponuka každého dodávateľa je iná a zákazník by si mal nechať pri každej vysvetliť niekoľko vecí. Prezentované zľavy z ceny sa spravidla týkajú iba ceny komodity, teda nie sú poskytované z celej ceny za dodávku zemného plynu, a preto výsledná výška zľavy môže byť nižšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Zároveň je dôležité, aby sa odberateľ okrem samotnej cenovej ponuky informoval aj o prípadných ďalších nákladoch, ktoré sú spojené s danou zmluvou a mal by mať tiež prehľad o spoplatnených službách súvisiacich s obsluhou zákazníka, ktoré dodávatelia poskytujú, pretože tieto môžu v niektorých prípadoch prevyšovať aj dosiahnutú úsporu. Všeobecne možno povedať, že zákazníci by sa mali o prípadnej zmene dodávateľa plynu rozhodnúť plne informovaní a mali by poznať všetky výhody a nevýhody vyplývajúce zo zmluvy.

Ktoré domácnosti menia dodávateľov viac z hľadiska odberovej tarify?

Zmenu dodávateľa využívajú zákazníci z každej odberovej tarify, či už ide o D1 alebo D4, preto neexistuje jednoznačne prevládajúci typ zákazníkov.

Každý dodávateľ zemného plynu ponúka domácnostiam iné ceny, služby a prísľuby úspor. Je možné ponuky medzi sebou hodnoverne porovnávať?

Otázka cenového porovnania je pomerne zložitá. Touto témou sa zoširoka zaoberala inštitúcia Citizens Energy Forum, na základe ktorej výstupov vytvorilo združenie národných regulátorov CEER až 16 odporúčaní pre správne porovnávanie ponúk. Túto oblasť tiež podrobne sleduje Európska komisia. Nejde teda o jednoduchú tému.

Na Slovensku sa zmena dodávateľa uskutočňuje aj podomovým predajom. Deje sa podľa vás tento predaj korektne alebo nekorektne?

Problém nie je v samotnom podomovom predaji, ktorý je jedným z legitímnych spôsobov oslovenia zákazníka. Tiež túto formu používame, ale na základe viacerých negatívnych skúseností z trhu, ktorých sme boli svedkom v minulom období, nám záleží, aby aj táto forma predaja prebiehala korektne a aby aby aj spôsob komunikácie a predkladania ponuky zákazníkom bol v súlade s naším hlavným princípom, ktorým je férovosť.

Okrem dodávok zemného plynu poskytujú dodávatelia zemného plynu aj služby nad rámec samotnej dodávky. O aké služby ide?

Môže ísť o viacero služieb. SPP napríklad ponúka domácnostiam nad rámec dodávky plynu viacero služieb a možností zameraných na zvýšenie energetickej účinnosti, a to najmä vo forme bezplatného poradenstva či projektov, ktorými vieme u zákazníka dosiahnuť úspory a nakoniec na faktúre môžu dosiahnuť konečnú úsporu. Ďalším benefitom je možnosť využiť služby našich Aliančných partnerov pri činnostiach spojených s dodávkou plynu. Zákazníkom v segmente domácností ponúkame rôzne možnosti ako šetriť energiu, peniaze, ale aj čas. V rámci energetického poradenstva vznikla poradenská webová stránka, kde sa zákazníci môžu obrátiť na odborníka, ktorý im odpovie na ich otázky týkajúce sa najmä možností úspor energie. Prostredníctvom neinvestičného EkoFondu ponúkame zákazníkom akcie a projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

V tomto roku sme pre spotrebiteľov, a to nielen z radov našich zákazníkov, pripravil službu preventívna prehliadka plynového spotrebiča, ktorá pomáha zákazníkovi optimalizovať rozpočet na kúrenie a je základným predpokladom bezpečného prevádzkovania plynového zariadenia, ktorým zákazník disponuje. Vďaka preventívnej prehliadke spotrebiče pracujú úspornejšie, ekologickejšie a zároveň sa predlžuje ich životnosť.

Svoje aktivity ste nedávno rozšírili aj na trh s elektrickou energiou. Na základe čoho sa tak spoločnosť SPP rozhodla?

Nášmu rozhodnutiu vstúpiť na trh s elektrickou energiou predchádzala dôsledná analýza trhu. Tá ukázala, že na trhu s elektrickou energiou existuje priestor pre vstup ďalších firiem a že tento biznis umožňuje aj napriek rozvinutej konkurencii stále primeranú návratnosť investícií. Predpokladali sme, že súčasťou tejto zmeny môže byť akási počiatočná nedôvera zákazníkov, že budú dostávať elektrickú energiu od SPP, sme však presvedčení, že dôvera zákazníkov v komodite zemného plynu sa prenesie aj na spotrebiteľov elektriny.

Aké to je, keď sa z tradičného dodávateľa v jednej komodite stane zrazu alternatívny dodávateľ v tej druhej?

Aj keď pri plyne a elektrine nejde celkom o rovnaké komodity, pri predaji elektrickej energie môžeme veľmi dobre využiť dlhoročné skúsenosti, ktoré máme z obchodu s plynom. Je to najmä v rovine vybudovaných obslužných kanálov, vďaka ktorým sme schopní obslúžiť aj veľký počet zákazníkov. Na vstup do nového segmentu sme sa zodpovedne pripravovali, a sme presvedčení, že ponuka dvoch komodít od jedného spoľahlivého dodávateľa zákazníkom môže priniesť zvýšenie komfortu pri zabezpečení všetkých svojich energetických potrieb, ktoré majú.

S Jiřinou Repaskou sa zhovárala Lenka Preisingerová (energia.sk). Jiřina Repaská pracuje ako riaditeľka sekcie marketingu a retailu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Prepis rozhovoru autorizovala. Nadpis a perex: energia.sk Ilustračné snímky: archív SPP

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.