Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
plynovy kondenzacny kotol
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
plynový kondenzačný kotol (ilustračný záber) Foto: SPP
5. októbra 2011 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Je kondenzačný kotol správnou voľbou?

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Predovšetkým majitelia rodinných domov
Vstupná investícia V závislosti od základných parametrov a požiadaviek. Zvyčajne od 1.000 EUR a viac.
Doba návratnosti V priemere 5 – 7 rokov, pri súčasnej celosvetovej tendencii sa môže skracovať.
Miera úspory

Až 16. 859 kWh/rok, t. j. 777 EUR/rok

Kotol predstavuje základnú jednotku v celom vykurovacom systéme. Najdôležitejšími faktormi, ktoré musí spĺňať pri zásobovaní domácností teplom a pri ohreve teple vody je spoľahlivosť, efektívna prevádzka a komfort.

Klasické zdroje tepla prenášajú tepelnú energiu zo spalín do vykurovacej vody v primárnom výmenníku, kde dochádza k ich ochladeniu na určitú teplotu (v priemere cca. 120°C). Takto získané teplo je označované ako citeľné teplo. Okrem toho obsahujú spaliny obsahujú určitú časť tepelnej energie – tzv. latentné – kondenzačné teplo. Ide o teplo spojené s vodnou parou, ktorá vzniká pri spaľovaní plynu. U konvenčných kotlov sú spaliny odvádzané do komína bez ďalšieho využitia.

Princíp fungovania kondenzačného kotla

Konštrukcia kondenzačných kotlov vďaka veľkej ploche výmenníka umožňuje využiť kondenzačné teplo. Ako uvádza Tibor Jedlička, manažér pre vzťahy s trhovými partnermi, z SPP, kondenzačný kotol oproti bežnému atmosférickému využíva teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. To následne spôsobuje, že spaliny odchádzajú z kondenzačného kotla chladnejšie ako pri bežnom kotle. Pri ich používaní sa uvoľňuje tzv.  kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Vďaka tomu môže stúpnuť normovaný stupeň využitia kotla o 11 % a v určitých prípadoch dosiahnuť hodnotu až 108 % (98% zo spaľovacieho tepla). Ide o dodatočné využitie tepelnej energie, ktorá pri bežných atmosférických kotloch odíde komínom do ovzdušia, to znamená, že spaliny z atmosférického kotla sú oveľa teplejšie ako z kondenzačného kotla.

Niečo o teórii spaľovania

Pri spaľovaní sa rozlišujú dve hodnoty tepelnej energie – spaľovacie teplo (horná výhrevnosť) a výhrevnosť (dolná výhrevnosť).

Spaľovacie teplo Qv – predstavuje množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spaľovaní, za predpokladu, že sa spaliny ochladia na 0°C a všetka vzniknutá para sa skondenzuje. Ide tak o celkové množstvo tepelnej energie vrátane kondenzačného tepla, ktoré sa využije pri spaľovaní.

Pre výpočet účinnosti sa berie ako základná veličina výhrevnosť.

Dolná výhrevnosť Qi je teplo uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva plynu pri konštantnom tlaku a teplote. Všetky produkty spaľovania ochladené na východiskovú teplotu sú v plynnom stave.

Pre vykurovacie plyny sa obvykle teplo a výhrevnosť vyjadrujú v kWh.m-3 resp. v MJ.m-3 , kde objemová jednotka je vyjadrená za normálnych podmienok, t.j. pri teplote 15°C a tlaku 101,325 kPa.

Prečo kondenzačný kotol dosahuje účinnosť nad 100%?

Vyžarovaním tepla do okolia a prevádzkovými stratami sa nikdy nemôže preniesť celá tepelná energia (stiahnutá na výhrevnosť) do vykurovacej vody. Preto účinnosť súčasných konvenčných kotlov musí ležať pod hranicou 100 %.

Aby mohlo dôjsť k porovnaniu konvenčných a kondenzačných kotlov, stanovuje sa účinnosť kondenzačných kotlov vo vzťahu k výhrevnosti. Preto je účinnosť kondenzačných kotlov vyššia ako 100 %.

Kondenzačné kotly sú teda efektívnejšia ako klasické. To prináša výraznú úsporu zemného plynu, čím sa znížia predovšetkým náklady na vykurovanie.

Zdroj: Steam Boiles. Org / adaptácia energia.sk

Výmenou starého kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu minimálne 10% ročnej spotreby paliva. Kondenzačný kotol  poskytuje svojim užívateľom vyššiu prevádzkovú efektívnosť, ktorá sa premietne do dlhodobých úspor za energie. V nasledujúcej tabuľke nájdete porovnanie nákladov staršieho a nového kondenzačného kotla:

Byt Rodinný dom

Ročná spotreba tepla

(GJ/rok)

40 50 60 100 120 150 200

Približný výkon kotla

(kW)

5 6,5 7,5 12 15 19 25

Spaľovacie teplo ZP

(kWh/m3)

10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55 10,55

Účinnosť kotla

Klasického (%)

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Účinnosť kotla

Kondenzačného (%)

97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

Spotreba ZP – klasický kotol

(kWh/rok)

14.815 18.533 22.240 37.067 44.480 55.600 74.133

Spotreba ZP – kondenzačný kotol

(kWh/rok)

11.455 14.319 17.182 28.637 34.365 42.956 57.274
Úspora ZP (kWh/rok) 3.360 4.215 5.058 8.430 10.115 12.644 16.859

Náklady na ZP – klasický kotol

(EUR/rok)

771 949 1.118 1.802 2.144 2.656 3.511

Náklady na ZP – kondenzačný kotol

(EUR/rok)

610 747 885 1.413 1.677 2.073 2.733

Úspora nákladov za ZP

(EUR/rok)

161 202 233 389 466 583 777

Cena kondenzačného kotla

(EUR)

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Návratnosť

(rok)

15,5 12,4 10,7 6,4 5,4 4,3 3,2

* Zdroj: Prepočty Slovenského plynárenského priemyslu, a. s.

Dokonca oproti štandardným plynovým kotlom má správne zvolený a zapojený kondenzačný kotol predpoklad znížiť ročnú spotrebu zemného plynu o 15%.

Výhody a nevýhody kondenzačného kotla

Vo všeobecnosti má každé zariadenie, kotol nevynímajúc svoje výhody a nevýhody. Pri kondenzačných kotloch ide o nasledujúce plusy a mínusy:

Výhody Nevýhody
 • zvýšenie energetickej efektivity prevádzky
 • zníženie spotreby zemného plynu pri zachovaní požadovaného výkonu sústavy
 • zvýšenie úspory finančných prostriedkov vynakladaných na energie
 • pomerne rýchla návratnosť investície (približne 5 rokov pri bežnom rodinnom dome)
 • zvýšenie bezpečnosti prevádzky plynového spotrebiča
 • prijateľná cena niektorých modelov kondenzačných kotlov
 • zvýšenie komfortu obsluhy spotrebiča
 • potreba mať odvodové potrubie/ odpadový systém pre odvod kondenzátu (skondenzovaná vodná para zo spalín)
 • vyžaduje sa odolnosť voči agresívnym látkam (najvhodnejšie na báze tvrdeného plastu určeného pre tento účel), pretože kondenzát obsahuje látky, ktoré môžu staré liatinové, prípadne hliníkové odpadové potrubia poškodiť
 • realizácia pravidelných prehliadok na ročnej báze. Vyžaduje sa aj v rámci záruky, zabezpečuje sa tým chod kotla v optimálnom režime, predlžuje sa jeho životnosť, predchádza sa poruchovým stavom (viac o pravidelných kontrolách kotlov)
 • nízka účinnosť pri nesprávne naprojektovanom výkone. Kotol musí pracovať v požadovaných teplotných režimoch, aby bolo zabezpečené spätné získavanie tepla z vodnej pary spalín, inak bude jeho výkonový priebeh rovnaký, ako pri bežných atmosférických kotloch
 • pri rekonštrukcii potreba prevložkovania komína vhodného pre kondenzačnú  techniku

Na čo sa zamerať pri kúpe kondenzačného kotla?

Odpovedá Tibor Jedlička, manažér pre vzťahy s trhovými partnermi, z SPP:

Pri kúpe kondenzačného kotla je nevyhnutné zohľadniť nasledujúce parametre:

 • požadovanú funkcionalitu, či kotol spĺňa všetky funkcie požadované zákazníkom ako ohrev vody (prietokový alebo zásobníkový), existencia zásobníka na teplú vodu, či už externého alebo integrovaného v telese kotla,
 • výkon kotla (požadovaný výkon je uvedený v projekte, resp. sa ho dozviete od projektanta, príp. v rámci technického poradenstva od technického špecialistu)
 • reguláciu (priestorový interiérový termostat s káblovým prepojením alebo bezdrôtový, ekvitermický senzor a regulácia, a pod.)
 • príslušenstvo kotla zahrnuté v cene výrobku (prepojovacie sady, regulátory, komínové potrubie, príp. servis kotla na nejaké obdobie zahrnutý v cene kotla)
 • rozmery kotla
 • kompatibilitu kotla s pôvodným vykurovacím systémom (v prípade rekonštrukcie je potrebné osloviť odborníka projektanta – kúrenára, ktorý prepočtami overí vhodnosť použitia kondenzačného kotla pre pôvodný systém kúrenia)
 • dĺžku a podmienky záruky (mnohí výrobcovia sa snažia predlžovať záruku, dnes už aj na 5 ročné obdobie)
 • polohu najbližšieho servisného strediska (jej vzdialenosť má vplyv na dopravné náklady účtované pri servisných zásahoch)
 • vzhľad a celkový dizajn kotla (povrchová úprava plášťa kotla ako aj zásobníka, prekrytie prepojenia medzi kotlom a zásobníkom, možnosť neprekrytej inštalácie v interiéry obytného priestoru, a pod.)

Správna voľba vykurovacieho kotla je pre každú domácnosť či už v rodinnom alebo  bytovom dome nevyhnutnosťou. Pri kotloch je dôležité prihliadať na dostatočný výkon v závislosti od veľkosti vykurovaného priestoru. Ak má kotol nižší výkon než skutočne treba, priestor sa nevykúri. Na druhej strane, naopak príliš veľký výkon bez vhodnej regulácie spôsobuje prekurovanie, a tým vznikajú hlavne finančné straty. Kotol je správne zvolený vtedy, ak sa z neho využíva takmer celý rozsah jeho výkonu. Okrem toho je potrebné pri výbere kotla treba zvážiť všetky faktory pre i proti, pretože voľbou vykurovacieho kotla predurčujete charakter a vlastnosti vykurovacieho systému, ktorý nebudete meniť každoročne. Ide totiž o investíciu na dlhšie časové obdobie, preto si ju poriadne premyslite, kým sa definitívne rozhodnete.

© energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.