Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
16. decembra 2011 Jadrová energia od Energia.skSITA

Jadrová energetika na Slovensku

Podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou MARKANT v roku 2010 (k referenčnému obdobiu 2008) si až 85 % obyvateľov SR myslí, že Slovensko by malo byť energeticky sebestačné a nemalo by elektrinu dovážať. S výstavbou nového jadrového zdroja súhlasí  62% obyvateľov, čo je o takmer 13 % viac, ako tomu bolo v roku 2008. Zo všetkých opýtaných respondentov je takmer 50 % presvedčených o tom, že pozitíva jadrovej energie prevyšujú riziká. Podľa 76 % populácie Slovenska dostavba jadrovej elektrárne zabezpečí stabilné dodávky elektrickej energie.

Po nehode vo Fukušime sa názory na jadrovú energiu zmenili. Napríklad viac ako 50 % obyvateľov Poľska je proti výstavbe atómových elektrární v ich krajine a iba 35 % respondentov súhlasí s produkciou energie z jadra. Na Slovensku nebol po tejto kľúčovej udalosti urobený žiadny reprezentatívny výskum, no z hľadiska verejenej mienky patríme k štátom, ktoré nemajú negatívny postoj k jadrovej energii.

Jaslovské Bohunice

Blok A1 Jaslovské Bohunice

V lete roku 1955 predložil Sovietsky zväz Československej republike ponuku na poskytnutie podpory pri výskume a výstavbe jadrovej elektrárne. Prvú jadrovú elektráreň A1 postavili v Jaslovských Bohuniciach, hoci spočiatku mala sídliť v Bratislave.

Výstavba začala v roku 1958, no na projektoch sa pracovalo už 2 roky predtým. Zámer vybudovať elektráreň A1 sa opieral o vyspelú základňu strojárskeho a hutného priemyslu v Československu. Dôležitú úlohu zohrala aj tá skutočnosť, že Československo disponovalo dostatočnými zásobami uránových rúd i zariadeniami na výrobu uránového koncentrátu. Po dokončení elektrárne v roku 1972 a skúškach bola 25. 12. 1972 prifázovaná k energetickej sieti. Reaktor KS-150 využíval ako palivo prírodný urán, bol chladený oxidom uhličitým a moderovaný ťažkou vodou. Jadrová elektráreň A1 mala byť jednou z najprogresívnejších a najvýkonnejších typov energetických zariadení. Jednou z výhod malo byť plnenie paliva počas prevádzky reaktora, teda bez odstávky potrebnej na výmenu. Paradoxom je, že počas prevádzky elektrárne došlo k dvom vážnym nehodám, a to pri výmene paliva.

Prvá závažná nehoda sa stala 5. januára 1976, keď v dôsledku neúplného uzamknutia tesniacej zátky palivovej kazety a čerstvý palivový komplet vystrelil z reaktora do reaktorovej sály, do ktorej začal unikať CO2. Vplyvom chyby montáže tesniacej zátky v dielni palivových článkov v elektrárni nebol možný úplný pohyb kulisového mechanizmu tesniacej zátky a nedošlo k úplnému vysunutiu zaisťovacích kameňov v technologickom kanáli reaktora. Dvaja zamestnanci, ktorí sa v tom čase nachádzali v pod reaktorovej sále nestihli vybehnúť cez únikové dvere a udusili sa.

Zaujímavosť

Na požiadavku inžiniera povereného riadením likvidácie havárie sa pracovník transportnej technologickej časti reaktora Viliam Pačes, istený dozimetristom Milanom Antolíkom, s dýchacím prístrojom a v ochrannom odeve vrátil do reaktorovej sály a problém napravil.

Milan Antolík a Viliam Pačes dostali v roku 1987 za svoju obetavosť od Lubomíra Štrougala štátne vyznamenania a 1. januára 2008 aj vysoké slovenské štátne vyznamenanie – Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy od prezidenta Ivana Gašparoviča.

Druhá nehoda sa stala pri výmene palivového článku 22. 2. 1977. Pracovníci montáže nevyčistili dôsledne palivový článok od silikagélu používaného na zabránenie prítomnosti vlhkosti v konštrukčných častiach pri ich transporte. Po zasunutí palivového článku so silikagélom do aktívnej zóny došlo vplyvom prítomnosti silikagélu k zníženiu prietoku chladiaceho plynu cez tento článok. To vyvolalo jeho prehriatie a následne poškodenie nielen daného kanálu reaktora ale i okolitých technologických kanálov reaktora, čo spôsobilo vniknutie ťažkej vody do plynového chladiaceho okruhu. Prudké zvýšenie vlhkosti v primárnom okruhu poškodilo pokrytia všetkých palivových článkov nachádzajúcich sa v aktívnej zóne. Došlo ku kontaminácii primárneho okruhu a štiepnymi produktmi následne prostredníctvom netesností parogenerátorov i niektorých častí sekundárneho okruhu.

Porovnanie
Túto nehodu vyhodnotili 4-tým stupňom na osemstupňovej medzinárodnej stupnici INES (napr. Černobyľskú haváriu vyhodnotili najťažším stupňom číslo 7).

Obr. Stupnica INES (Zdroj: Wikipedia.org)

Z dôvodu vysokých nákladov na opravu a faktu, že už boli v lokalite Jaslovské Bohunice vo výstavbe nové reaktory typu VVER, prevádzku A1 neobnovili. Uznesením federálnej vlády ČSSR č. 135/1979 bolo definitívne rozhodnuté neobnoviť prevádzku jadrovej elektrárne A1 a pripraviť jej postupné vyradenie. Jadrová elektráreň A1 bola v celkovej prevádzke 19.261 hodín, vyprodukovala 1.464 GWh a dodala do siete 916 GWh. Dosiahla maximálny výkon 127 MW.

Bloky V1 a V2 Jaslovské Bohunice

Výstavba jadrovej elektrárne V1 s dvoma blokmi VVER 440 typu V 230 v Jaslovských Bohuniciach sa začala 24. apríla 1972. Prvý blok bol uvedený do skúšobnej prevádzky v decembri 1978 a druhý v marci 1980. V priebehu výstavby V1 sa z dôvodu očakávaného deficitu v energetickej bilancii Slovenska rozhodlo o výstavbe V2 ako tretieho a štvrtého bloku elektrárne. Jadrová elektráreň V2 sa začala budovať v roku 1976 a je zdokonaleným typom VVER 440 s reaktormi V 213, ktorý pracuje na tlakovodnom systéme.

Blok V1 v Jaslovských Bohuniciach ukončil svoju prevádzku 31.decembra 2006 a druhý blok o dva roky neskôr. Odstavenie sa uskutočnilo na základe uznesenia vlády SR č. 801/1999 a prístupových zmlúv do Európskej únie. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je naplánované v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025. Celkové náklady na vyraďovanie V1 sú vyčíslené na 1,1 mld. eur.

Obr. Jaslovské Bohunice (Zdroj: SITA/Igor Svítok)

Úrad jadrového dozoru SR v júli roku 2011 vydal rozhodnutie, ktorým povolil prvú etapu. V rokoch 2011 až 2015 sú plánované demontáže neaktívnych systémov a zariadení, demolácia stavebných objektov a spracovanie rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní.  Na financovaní vyraďovania bohunických blokov sa podieľa Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá spravuje fond BIDSF. Spoločnosť JAVYS má s bankou uzavretých celkovo pätnásť grantových dohôd v celkovej hodnote približne 253 mil. eur.

Blok V2 sa využíva na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Od roku 2002 sa na blokoch V2 realizoval program modernizácie v celkovej hodnote 500 mil. EUR, ktorý bol v roku 2010 ukončený zvýšením výkonu na 505 MW/blok.

Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce ročne vyprodukuje vyše 3.000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Výstavba elektrárne sa začala už v roku 1982 pričom s uvedením do činnosti sa rátalo už koncom 80. rokov. Problémom sa však stal systém kontroly a riadenia technologických procesov, ktorý nakoniec dodala nemecká spoločnosť Siemens. Po revolúcii sa projekt stretol s nedostatkom financií. V roku 1995 vláda schválila model dofinancovania prvých dvoch blokov elektrárne, ktorý počítal so vstupom zahraničného kapitálu. Prvý blok elektrárne nakoniec uviedli do prevádzky v lete 1998, druhý blok dodáva elektrickú energiu od koncu roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z pôvodných 440 na 470 MW. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa dočasne pozastavila v roku 1992, no k opätovnému spusteniu prišlo v novembri 2008.

Obr. JE Mochovce (Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

Dostavba EMO

Dostavba 3. a 4. bloku Mochoviec (EMO) sa plánuje na rok 2012 a 2013. Pôjde o najväčšiu súkromnú investíciu v histórii Slovenskej republiky. Výkon každého bloku bude predstavovať 440 MW. Slovenské elektrárne začali s dostavbou oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

Na dostavbe jadrových blokov participujú aj nemecké, talianske, francúzske, či ruská spoločnosť. Slovenské elektrárne už uzavreli s dodávateľmi pre dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce zmluvy v celkovej hodnote 2,63 mld. eur. Uzavreté zmluvy predstavujú viac ako 94 % celkovej investície. Dostavby sa zúčastní aj firma Termostav – Mráz, s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá zabezpečí pre 3. a 4. blok činnosti pre tepelnú izoláciu.

Na začiatku decembra 2011 sa uskutočnil prevoz tlakovej nádoby reaktora budúceho 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Tlaková nádoba sa definitívne uložila do šachty reaktora, kde sa bude prevádzkovať. Ide o kľúčový komponent jadrovej elektrárne, v ktorom je umiestnená aktívna zóna reaktora, celková výška je 14,1 metra a váži viac ako 215 ton. Tlaková nádoba pre 3. blok bola osadená v roku 2010.

Význam dostavby EMO

Na otázky odpovedá Igino Chellini, riaditeľ dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce:

1. Aký hospodársky význam má dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómových elektrárne Mochovce?

Ide o jeden z najvýznamnejších projektov, súčasnosti i budúcnosti. Projekt výstavby 3. a 4. bloku Atómových elektrární Mochovce je najväčšou súkromnou investíciou v Slovenskej republike od jej vzniku. Slovenské elektrárne investujú do ukončenia výstavby blokov približne 3 mld. EUR v priebehu piatich rokov. Už dnes približne 80% kontraktov bolo podpísaných so slovenskými a českými firmami.

Popri impulze k ekonomickému rozvoju v súčasnosti, dokončenie týchto blokov výrazne prispeje k energetickej bezpečnosti Slovenska v budúcnosti. Už dnes jeden blok svojou výrobou pokrýva asi 12 % spotreby elektriny v našej krajine.

2. Čo to znamená pre hospodárstvo SR?

V čase ekonomickej recesie je táto investícia obrovským stimulom pre národné hospodárstvo. Viac ako 1,6 mld. EUR z celkového objemu investície je viazaných na Slovensku. Na výstavbe sa priamo zúčastňuje asi 3000 ľudí po dobu 3 rokov a vytvorených bolo ďalších 300 stálych pracovných miest pre prevádzku nových blokov. Okrem toho je do výstavby zapojených nepriamo niekoľko tisíc ľudí, ktorí zabezpečujú infraštruktúru pre projekt, pričom väčšina z nich je z Nitrianskeho kraja.

Jadro patrí medzi tzv. nízkouhlíkové technológie (pričom v skutočnosti emisie skleníkových plynov sú pri prevádzke takmer nulové), takže výstavba dvoch nových jadrových blokov výrazne prispeje  k splneniu záväzku Slovenska znížiť emisie CO2 do roku 2020. Každý blok VVER 440 tak ročne ušetrí asi 3,7 mil. ton CO2, ktoré by sa inak dostali do ovzdušia z elektrárne spaľujúcej uhlie.

3. Aký bude dôsledok dostavby na koncovú cenu elektriny?

Nová výrobná kapacita v Mochovciach sa stane ďalším obrovským  stabilizačným prvkom našej energetickej sústavy a zárukou stabilných a bezpečných dodávok elektriny.

Uvedenie 3. a 4. mochovského bloku do prevádzky v roku 2013 nahradí kapacity na spaľovanie fosílnych palív v regióne Central. Očakáva sa, že to prispeje k nižšej nestálosti cien pre domácnosti, ako aj pre priemysel na slovenskom trhu.

4. Aký bude technologický prínos dostavby?

Ekonomické benefity som už načrtol v predchádzajúcich odpovediach, technologické sú rovnako významné.

Naše zameranie na inovácie a aplikácie poznatkov vedecko-technického rozvoja je súčasťou každodenných aktivít. Náš prínos k technologickému rozvoju vnímam napríklad aj prostredníctvom obnovy kompetencií dodávateľov technológie a služieb pre tento projekt, ale aj cez zvýšenie záujmu mladej generácie o štúdium a prácu v jadrovej energetike.

5. Dôjde k rozvoju v mochoveckom regióne?

Významným impulzom k rozvoju  tohto regiónu bola už výstavba 1. a 2. bloku AE Mochovce, ktorá znamenala príliv nových a mladých ľudí – jadrových odborníkov – do tohto regiónu, ktorý mal pôvodne výrazne poľnohospodársky charakter. Výstavba AE Mochovce so sebou priniesla  množstvo priamo alebo nepriamo vyvolaných investícií (napr. nová nemocnica v Leviciach, výstavba nových bytov, ako aj všetky súvisiace služby a infraštruktúra). Výstavba 3. a 4. bloku takisto znamenala nové pracovné  príležitosti pre ľudí z regiónu, ako aj zo vzdialenejších kútov Slovenska i zahraničia. Aj v tomto období patríme, vďaka tomuto projektu, k zamestnávateľom, ktorí obsadzujú nové pracovné pozície, a to aj absolventmi.

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.