Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Smart meter - VSDS
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Smart meter. Foto: Východoslovenská distribučná
2. novembra 2016 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Inteligentné elektromery v domácnostiach: prínosy či starosti?

Inteligentný merací systém (IMS) slúži primárne na meranie množstva elektriny, ktorá sa spotrebuje alebo vyprodukuje v danom odbernom mieste. Na rozdiel od tradičných meračov, inteligentný elektromer prináša pre spotrebiteľa praktickú pridanú hodnotu. Odberateľ sa v elektronickej forme dozvie, koľko elektriny spotreboval v konkrétnom čase. Na základe toho môže pozmeniť svoje návyky a uľahčiť tak rodinnému rozpočtu pri nákladoch za energie.

Výhodou smart metrov je aj schopnosť obojsmernej komunikácie. Energetickú bilanciu tak má k dispozícii nielen zákazník, ale aj prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, ktorý vďaka lepšiemu prehľadu o dianí v nízkonapäťovej sústave (NN) môže skvalitňovať svoje služby.

Čo je to dynamická tarifikácia? 

Stále platí staré známe, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. Výšku účtov za energie môže každý odberateľ ovplyvňovať v prvom rade znižovaním vlastnej spotreby. Systém IMS ale vytvára aj ďalšiu možnosť – zmenu priebehu spotreby, ktorý umožňuje dynamická tarifikácia. Spotrebiteľ môže míňať elektrinu vtedy, keď je lacnejšia. V závislosti od zvolenej sadzby sa  rozhodne, kedy je preňho najvýhodnejšie zapnúť práčku alebo iný domáci spotrebič s vyšším odberom. Domácnostiam so smart zariadeniami doteraz bránila v úspore legislatíva. Zmenila to až vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá vstupuje do platnosti od 1. januára 2017.

Na túto zmenu už začali reagovať aj prví dodávatelia. Odberateľom z radov domácností i malých firiem ponúkajú nový spôsob účtovania odberu, ktorý sa vyznačuje pružnosťou – dokáže zohľadňovať aj hodinový vývoj cien na trhu. Vyhláška zavádza distribučnú tarifu pre merače s tromi pásmami, teda s tromi možnými úrovňami ceny. Zákazník tiež môže požiadať dodávateľa o neregulovanú cenu.

„V ČEZ Slovensko sa budeme snažiť ponúknuť zákazníkom také podmienky, aby tarifa bola zrozumiteľná, predvídateľná a hlavne cenovo výhodná,“ uviedol pre náš portál Stanislav Kovalík. ČEZ Slovensko už dnes ponúka cenové vzorce s naviazaním na veľkoobchodný trh. Žiadajú si ich najmä väčší klienti s expertízou v oblasti energetického trhu a vyššou spotrebou energií. „Pre malé podniky a domácnosti táto ponuka neprináša primeraný benefit.“

Nový spôsob fakturácie však môže byť nečakaným šokom pre rodinný rozpočet. Kým doteraz obdržal odberateľ údaje o svojej spotrebe raz ročne na vyúčtovacej faktúre, s nainštalovaným IMS automaticky prechádza na mesačnú fakturáciu, ktorá je výsledkom presnej spotreby elektriny za daný kalendárny mesiac. Táto zmena sa môže prejavovať kolísavou výškou účtu za elektrinu. Ak napríklad rodinný dom kúri tepelným čerpadlom na elektrinu, kvôli mesačnému cyklu môže byť v zimných mesiacoch výsledná faktúra podstatne vyššia. Sezónnym skokom sa môže zákazník vyhnúť tak, že sa s dodávateľom individuálne dohodne na platobných podmienkach s tradičnými zálohami a celoročným vyrovnaním v podobe preplatku, resp. nedoplatku.

Koho sa týka výmena elektromera?

Na výmenu elektromeru by sa mali pripraviť odberatelia s ročnou spotrebou elektriny vyššou ako 4 MWh, dotkne sa tiež všetkých výrobcov. Montáž IMS na Slovensku je v kompetencii prevádzkovateľov troch regionálnych distribučných sústav a tiež miestnych distribučných sústav. Povinnosť pre nich vznikla kvôli transpozícii európskej smernice, ktorá sa do legislatívy premietla vo vyhláške Ministerstva hospodárstva (č.358/2013).

Distribučné firmy sa pri harmonograme výmeny meračov riadia legislatívou. Inštalácia prebieha vo viacerých fázach, pričom do konca roku 2020 by malo byť vybavených smart metrami celkom 600.000 odberných miest, prevažne domácností. Typ elektromeru závisí od výšky spotreby a rezervovanej kapacity. Zariadenia so základnou funkcionalitou sú inštalované najmä do domácností, priemyselným zákazníkom sú zase určené zariadenia s pokročilou a špeciálnou funkcionalitou.

Východoslovenská distribučná (VSD) je momentálne v predstihu, keďže počty meradiel, ktoré mali byť inštalované do konca tohto roka, už stihla namontovať. „Východoslovenská distribučná sa bude v rokoch 2017 až 2020 venovať najmä inštaláciám pre odberné miesta kategórie 3, tzn. najmä v domácnostiach, kde v tomto časovom rozpätí plánuje nainštalovať približne 80 000 kusov,“ uviedla pre náš portál hovorkyňa VSD Andrea Danihelová.

Do polovice októbra 2016 Východoslovenská distribučná namontovala 19-tisíc inteligentných meradiel všetkých úrovní funkcionalít. V základnom variante určenom pre domácnosti išlo o 2,1- tisíc meradiel, v pokročilejšom, ktorý je vhodný pre podnikateľov alebo domácnosti s vyššou spotrebou bolo na východe rozmiestnených 16,6-tisíc meradiel. Ďalších 300 zariadení najvyššej funkcionality sa inštalovalo na odberné miesta, ktorú sú zdrojmi elektriny.

Koľko stojí výmena elektromera?

Výmena elektromera na odbernom mieste je bezplatná. Inštaláciu IMS zabezpečuje plne na vlastné náklady distribútor elektriny, ktorý je vlastníkom i prevádzkovateľom meracieho zariadenia. Zákazník pritom nie je vystavený žiadnemu papierovaniu navyše. Pôvodná zmluva s prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa nemení.

Ako a kedy prebehne inštalácia?

Montáž zabezpečuje vyškolený pracovník distribútora, príp. pracovník dodávateľskej firmy. Samotná inštalácia nie je časovo náročná. Podľa skúseností firiem nezaberie viac než polhodinu, počas ktorej je vo väčšine prípadov nutné prerušiť dodávku elektriny v odbernom mieste. O chystanej výmene elektromera zákazníka informuje distribučná spoločnosť vopred. Ak vám stanovený termín nevyhovuje, stretnutie si môžete dohodnúť vo vyhovujúcejšom čase. No odmietnuť inštaláciu inteligentného elektromera ako takú nemôžete, čo je definované aj v spomínanej vyhláške ministerstva. Podľa legislatívy má byť odberné miesto vybavené inteligentným elektromerom maximálne dvanásť rokov.

Ak elektromer nie je voľne prístupný, je potrebné, aby sa inštalácie zariadenia zúčastnil odberateľ osobne. Získa tak navyše jedinečnú príležitosť, aby mu odborník vysvetlil, ako urobiť odpočet nameraných dát alebo mu zodpovedal ďalšie otázky. Výhodou IMS tiež je, že vďaka diaľkovému zberu údajov sa spotrebitelia so smart metrom v budúcnosti vyhnú fyzickému odpisovaniu stavu elektromera treťou osobou. Neplatí to samozrejme vtedy, keď dôjde k poruche merača alebo potrebe jeho výmeny či kontroly. V takom prípade platí povinnosť umožniť distribučnej firme prístup k meradlu.

Kde nájdem údaje o svojej spotrebe?

Prístup k nameraným dátam poskytne koncovému odberateľovi jeho distribučná spoločnosť alebo dodávateľ elektriny. Priebeh svojej spotreby za predchádzajúci deň môže čítať a vyhodnocovať na webovej stránke, kde sa najprv bezplatne zaregistruje a vytvorí si užívateľské meno a heslo. V prípade spoločnosti Východoslovenská distribučná ide o portál eVSD www.vsds.sk. Západoslovenská distribučná využíva rozhranie web https://www.diportal.sk, zákazníci SSE-Distribúcia si môžu vyhodnocovať svoju spotrebu na https://ims.sse-d.sk.

Východoslováci práve testujú aj vlastnú mobilnú aplikáciu do smartfónov, ktorú si bude môcť zákazník stiahnuť a používať ju na analýzu vlastnej spotreby. „Je tu ale aj možnosť pripojiť svoje vlastné zariadenia priamo ku konektoru inteligentného meradla, čím dokáže zákazník sledovať svoje aktuálne dáta,” vysvetľuje ďalej Danihelová. „VSD vyvedie spod krytu elektromera, ktorý je štandardne zabezpečený ochrannou plombou, tzv. oddeľovací modul (konektor), ku ktorému sa zákazník následne vie svojím zariadením pripojiť.”

Okrem spomínanej vyhlášky zavádzanie IMS reflektoval aj zákon o energetickej efektívnosti z roku 2014, ktorý stanovil dodávateľom viacero povinností. Odberateľom s nainštalovaným inteligentným meradlom, majú poskytovať širšie spektrum informácií. V rámci informovania by mali minimálne raz ročne vo vyúčtovacej faktúre porovnať jeho spotrebu s tzv. referenčným spotrebiteľom danej kategórie.

Ako prebieha smart komunikácia?

Kľúčové z pohľadu smart meteringu je zabezpečenie spoľahlivej a efektívnej komunikácie medzi meracím zariadením a distribučnou firmou. V princípe sa využíva najčastejšie mobilná komunikácia prostredníctvom siete GSM alebo prenos informácií po elektrickom vedení (tzv. PLC – power-line carrier).

Výber prenosovej cesty závisí od lokálnych podmienok, ovplyvnený môže byť cieľovou skupinou zákazníkov. Prevažná väčšina inteligentných meradiel, ktoré sa doteraz inštalovali na Slovensku, využíva komunikáciu prostredníctvom siete GSM. Pri mobilnej komunikácii je obmedzujúca celoplošná dostupnosť. Ako upozornil Martin Kaňuk zo spoločnosti sféra na konferencii Energofórum, pri PLC zase komunikácii odpadajú poplatky u mobilného operátora. No s ďalším rozvojom internetu sa dá predpokladať, že ceny prenosu cez sieť GSM budú ďalej klesať.

Prenos cez silové distribučné vedenia (PLC) je podľa názoru Tomáša Rajčána zo spoločnosti Ipesoft ekonomickejší pri plošnej inštalácii inteligentných meračov. „Na Slovensku bol zvolený princíp postupnej, selektívnej inštalácie, pre ktorý je výhodnejšia komunikácia prostredníctvom GSM,“ dodal pre náš portál.

Ohrozuje smart meter súkromie?

Prístup k nameraným dátam, ktoré sa považujú za citlivé, má iba distribučná spoločnosť, dodávateľ elektriny a Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). V súvislosti s nasadzovaním inteligentných meradiel existujú obavy z ohrozenia súkromia spotrebiteľov. Odborníkov sme sa preto pýtali, do akej miery sú vážne. Otázka bezpečnosti dát je podľa Martina Budaja zo spoločnosti Domotron aktuálna a treba spraviť maximum preto, aby nedošlo k ohrozeniu súkromia ľudí. „Netreba ale podliehať paranoji. Dáta o spotrebe zákazníkov sa aj teraz zhromažďujú v databázach distribučných spoločností. Zmení sa akurát spôsob, akým sa dáta do databázy dostanú. Pri zachovaní štandardných požiadaviek na IT bezpečnosť sa netreba ničoho obávať,“ ubezpečil expert.

Hrozby z narušenie súkromia zákazníkov nepovažuje za reálne ani Tomáš Rajčán zo spoločnosti Ipesoft. Komunikácia so smart metrami podľa neho prebieha prostredníctvom protokolu, ktorý bol vytvorený s dôrazom na bezpečnosť a obsahuje kompletnú podporu pre kryptovanie komunikácie medzi smart metrami a riadiacou centrálou. „Ďalšia úroveň zabezpečenia je realizovaná na úrovni samotnej GSM siete prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete dostupnej len pre prevádzkovateľa distribučnej siete,“ doplnil.

Analýza zozbieraných údajov z IMS

Namerané údaje z IMS môže distribučná firma využiť na efektívnejšiu identifikáciu porúch v dodávke, presnejšie stanovenie strát a odhalenie čiernych odberov. Analýza správania odberateľov môže zase poslúžiť dodávateľom pri tvorbe produktov, ktorú sú „šité” na mieru pre vybrané skupiny zákazníkov.

IMS má aj environmentálny rozmer, keďže môže prispieť k rovnomernejšiemu využívaniu elektriny. Zmena správania spotrebiteľov vo vzťahu k vlastnej spotrebe môže pomôcť vyrovnať celkovú bilanciu v sústave. Zníži sa tak nápor na potrebu špičkovej elektriny, ktorej výroba je nákladná i menej ekologická.

Inteligentné siete ako budúcnosť energetiky

Zavádzanie IMS na Slovensku sa neprávom okliešťuje len na inštaláciu inteligentných meračov. Zavedením dynamickej tarifikácie sa podľa Stanislava Kovalíka z ČEZ Slovensko iba formálne napĺňa riešenie stavu, že sa rozhodlo o plošnej inštalácii meračov aj pre menšie odbery. Podstata IMS je ale podľa neho niekde inde. „Hlavným prínosom IMS nie je variabilná tarifikácia a nastavenie dynamických cenových mechanizmov, ale skôr príprava na nové služby v energetike spojené s decentralizáciou energetiky a zavádzaním vyspelých technológií do manažmentu energetiky aj u malých odberov v neďalekej budúcnosti,“ zdôraznil.

Energetika dnes prechádza štrukturálnymi zmenami smerom k decentralizácii výroby elektriny. Spotrebiteľ sa vďaka technologickému pokroku dostáva do centra diania a dokáže už ovplyvňovať nielen vlastnú spotrebu, ale vďaka obnoviteľným zdrojom energie aj produkciu elektriny. Inteligentná domácnosť je schopná prepojiť viaceré technológie vo vašom domove, napríklad kúrenie, osvetlenie alebo klimatizáciu, tak, aby dokázali navzájom spolupracovať a mali ste ich stále pod kontrolou. A stačí vám k tomu aplikácia vo vašom smartfóne.

© energia.sk


Fotky a obrázok: Východoslovenská distribučná, a.s.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.