Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
21. júla 2011 Elektrina a elektrická energia od Energia.skTASR

Fotovoltické elektrárne v pôsobnosti spoločnosti SSE – Distribúcia

Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. („SSE-D“), je zo zákona povinná pripojiť každý výrobný zdroj energie, ktorý o pripojenie požiada a splní všetky podmienky stanovené zákonom. V prípade, že sa jedná o výrobu z obnoviteľných zdrojov, SSE-D, a. s., je v zmysle § 3 a § 5 Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie povinná pripojiť tieto elektrárne prednostne.

V rámci svojej kompetencie sa SSE-D, a. s., pred vydaním stavebného povolenia vyjadruje k tomu, či je elektráreň v danom mieste pripojiteľná a či prevádzka takejto elektrárne nebude mať negatívny vplyv na distribučnú sieť. SSE-D, a. s., nie je subjekt, ktorý je zodpovedný za funkčnosť elektrárne ako celku a ani za jej uvedenie do prevádzky. V skutočnosti SSE-D neposudzuje solárny zdroj a projektovú dokumentáciu samotného zdroja, ale posudzuje nasledovné skutočnosti súvisiace s pripojením do distribučnej sústavy:

  • (a) projektovú dokumentáciu týkajúcu sa výhradne elektrickej prípojky do siete SSE-D (nie projektovú dokumentáciu elektrárne), tzn. pripojenie do distribučnej siete SSE-D musí spĺňať všetky podmienky z pohľadu bezpečnosti a prevádzky distribučnej siete /ovládacie prvky ochrany, meniče, výmena dát, atď./,
  • b) inštalovaný výkon elektrárne (tzn. investor nesmie prekročiť výkon elektrárne, ktorý mu bol rezervovaný zo strany SSE-D).

Zodpovednosť SSE-D vykonávať funkčné skúšky, ktoré predstavujú len jednu časť v rámci procesu, je obmedzená. Kolaudačné rozhodnutie vydáva kompetentný stavebný úrad po vykonaní funkčných skúšok. Funkčná skúška má preukázať, či je možné na distribučnú sieť bezpečne pripojiť vedenie, ktorým bude po kolaudácii do siete prenášaná vyrobená elektrina a či bola elektrická prípojka zhotovená podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Na druhej strane, kolaudačné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré ma preukázať, že príslušný zdroj bol postavený podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená stavebnému úradu, že má zhodný počet panelov, ako aj ostatnú technológiu uvedenú v projektovej dokumentácii.

SSE-D nevydáva žiadne povolenie, ktoré by mohlo investora viesť k domnienke, že môže začať prevádzku elektrárne bez vydania kolaudačného rozhodnutia, a už vôbec nemá kompetenciu dávať „zelenú“ žiadnemu solárnemu parku. (Podľa ustanovenia § 2 Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, samotné vykonanie funkčnej skúšky prípojky do distribučnej siete neoprávňuje výrobcu požiadať ÚRSO o vydanie cenového rozhodnutia. Až kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom a výsledok funkčnej skúšky umožňuje investorovi požiadať o cenové rozhodnutie na ÚRSO).

Od septembra 2009 Výkonný manažment a Predstavenstvo spoločnosti aktívne spolupracuje s ÚRSOm, SEPSom a Ministerstvom hospodárstva SR na monitorovaní rýchleho rozvoja fotovoltických zdrojov na svojom území pôsobenia. Uvedomujúc si svoju úlohu v procese pripájania a vykonávania funkčných testov, SSE-D už v minulosti implementovala interné procesy a kontroly. Na svojom zasadnutí dňa 21. júla 2011 predstavenstvo SSE-D stanovilo opatrenia na prešetrenie spôsobu pripájania fotovoltických elektrární v rámci svojej pôsobnosti, s cieľom overiť správnosť použitých postupov.

V Žiline 21. 7. 2011

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre takmer 700.000 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., je dcérskou spoločnosťou Stredoslovenskej energetiky, a. s., a je členom skupiny Electricité de France.

Kontakt: Ing. Jana Bolibruchová odbor Interná a externá komunikácia tel:041/519 2809 jana.bolibruchova@sse.sk

Zdroj: Stredoslovenská energetika

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.