Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
YMS - clanok 5 (titulka)
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Eustream už piaty rok obchoduje pomocou moderného elektronického dispečingu. Foto: YMS
2. januára 2012 Ostatné od Energia.skSITA

Eustream už piaty rok obchoduje pomocou moderného elektronického dispečingu

Obchod po starom

Pred vypuknutím liberalizácie a regulácie na trhu s plynom vyzerala preprava plynu a spracovanie  obchodnej agendy v spoločnosti Eustream úplne inak. Eustream prepravoval výhradne veľké objemy plynu zo vstupného bodu Veľké Kapušany do výstupných bodov Lanžhot a Baumgarten. Dlhodobé zmluvy na prepravu plynu sa rátali na násobky rokov, uzatvárali sa na veľké objemy plynu a s obmedzeným počtom zákazníkov. Väčšina informácií o obchodných podmienkach prepravy bola utajená a dojednávali sa počas individuálnych rokovaní so zákazníkmi prepravnej siete. S týmto postupom korešpondovalo aj vybavovanie obchodnej agendy. Nomináciu, resp. množstvo plynu požadované na prepravu prijal dispečer vo forme faxu, následne ju ručne spracoval, preniesol do elektronického tvaru a odoslal partnerskému prevádzkovateľovi prepravnej siete. Po obdržaní elektronického potvrdenia spätne faxom upovedomil zákazníka prepravnej siete o potvrdení nominácie. Merané dnešnými meradlami bola z pozície zákazníka transparentnosť takéhoto spôsobu obchodovania prakticky nulová a flexibilita veľmi obmedzená.

Obrázok 1: Mapa prepravnej siete eustream, a.s. (FOTO: YMS)

Zmenené podmienky

Udalosti, ktoré toto zmenili, sa začali diať už v roku 2003. Európske fórum pre reguláciu plynu, tzv. madridské fórum vtedy prijalo dokument s odporúčaniami pre prevádzkovateľov prepravných sietí a v rokoch 2005 a 2009 nasledovali nariadenia EÚ o prístupe do prepravných sietí. Nariadenia do veľkej úrovne detailu diktovali, aké informácie a akým spôsobom majú prevádzkovatelia prepravných sietí zákazníkom oznamovať a zadefinovali, aké elektronické systémy a komunikačné kanály majú pre tento účel vybudovať. Z dnešného pohľadu ide o bežné, legitímne požiadavky zákazníkov, v roku 2003 to však predstavovalo revolučnú zmenu v prístupe väčšiny prevádzkovateľov prepravných sietí k trhu. Navyše, Eustream bol, ako prvá spoločnosť z hlavnej skupiny SPP, a.s., vystavený reálnej a fungujúcej konkurencii v podobe plynovodu Jamal, ďalších plánovaných prepravných sietí ako aj dodávok cez LNG. Súhra týchto zmien preto Eustream donútila k promptnej zmene orientácie smerom na zákazníka.

Prvá fáza novej infoštruktúry

Nevyhnutnou podmienkou posunu k zákazníkovi bola však úplne nová informačná infraštruktúra – zákaznícky informačný systém.  Ani plnenie požiadaviek z európskych nariadení, ani súťaž v novom, konkurenčnom prostredí totiž neboli podľa starých obchodných postupov vôbec uskutočniteľné.

Prvú verziu zákazníckeho informačného systému spustil Eustream už v roku 2004 a jeho ťažiskom bolo zverejňovanie informácií pre zákazníkov. Systém v tejto fáze umožnil zavedenie spoplatnenia prepravy plynu pomocou taríf vo vstupných a výstupných bodoch prepravnej siete, tzv. entry/exit systém spoplatnenia, zverejňovanie ceny prepravy a zverejňovanie orientačnej voľnej kapacity pre všetky vstupné a výstupné body prepravnej siete. Umožnil tiež vopred zverejňovať aj plán obmedzení na kapacitách z dôvodu technických zásahov a zaviesť informačný systém pre podporu sekundárneho trhu s prepravnými kapacitami vo forme tzv. bulletin boardu.

Ďalšie liberalizačné zmeny

Liberalizovaný trh sa však aj naďalej dynamicky menil a prichádzali ďalšie požiadavky na novú informačnú infraštruktúru. Systém musel zvládnuť viacero nových okolností, predovšetkým nárast počtu zákazníkov a nárast flexibility pri uzatváraní prepravných zmlúv. Z obmedzeného počtu zákazníkov a dlhodobých zmlúv s podobnými parametrami Eustream totiž veľmi rýchlo prešiel na spoluprácu s mnohými novými zákazníkmi, ktorí mali záujem uzatvárať zmluvy na kratšie obdobie a na menšie objemy plynu. Navyše vznikal dopyt po zmluvách na prepravu na trasách v smere proti fyzickému toku plynu, napríklad po dovtedy nepredstaviteľných trasách z Lanžhotu do Baumgartenu či smerom na Ukrajinu s cieľom využiť ukrajinské podzemné zásobníky. Pri preprave v protismere sa museli obchodné toky evidovať separátne od fyzických, a teda fyzický tok plynu sa musel oddeliť od komerčného. Podobne komplexne sa muselo postupovať aj pri zavádzaní procesu „výmeny titulov“ (obchodných údajov, ktoré si overujú partnerskí prevádzkovatelia prepravných sietí) vo vstupných a výstupných bodoch prepravnej siete. Narástol totiž počet obchodníkov s plynom, ktorí po prevzatí plynu od svojho dodávateľa vo vstupnom bode prepravnej siete časť plynu posielajú ďalej na prepravu a časť predajú ďalším obchodníkom s plynom (a tí následne aj niekomu inému). Ide o čisto obchodné operácie, ktoré musí každý prevádzkovateľ prepravnej siete správne evidovať a vyhodnocovať, aby dokázal správne spracúvať nominácie a alokácie množstva plynu zákazníkom ku koncu každého plynárenského dňa.

Obrázok 2: Percento nárastu prepravných kontraktov Eustream za obdobie 4 rokov (FOTO: YMS)

Parametre pre konkurencieschopnosť

Všetky tieto procesy a služby, náročné na evidenciu, prepočty a kontroly, by bez elektronického obchodného dispečingu, neboli uskutočniteľné. Eustream za asi 5 rokov prešiel od jednoduchého, statického publikovania obchodných podmienok prepravy plynu až k automatizácii obchodných procesov a automatickú medzinárodnú komunikáciu, napríklad s Európskou centrálnou informačnou platformou www.gas-roads.eu.

Obrázok 3: Porovnanie spôsobu zverejňovania kapacít v prvej fáze projektu v roku 2003 (iba orientačné vizuálne) a dnes (presné numerické hodnoty pre tri druhy kapacity) (FOTO: YMS)

Komerčný dispečing dnes disponuje parametrami, ktoré podporujú konkurencieschopnosť Eustreamu na liberalizovanom trhu a dispečerom značne uľahčujú prácu. Každodenné obchodné procesy nominácií množstiev plynu, kontrol, renominácií, vyvažovania zákazníckych účtov a ďalšie prebiehajú vďaka zabudovaným výpočtom a databázam automaticky. Dispečeri do procesu ručne zasahujú iba vtedy, keď je potrebné odsúhlasiť automaticky navrhnuté zmeny.

Komerčný dispečing každý deň automaticky vyčísľuje a publikuje kapacity prepravnej siete na internete. Prepočet obsahuje všetky typy kapacít, teda technickú, zmluvnú, voľnú aj prerušiteľnú pre každý vstupný a výstupný bod prepravnej siete. Eustream denne aktualizuje aj dostupnosť krátkodobých služieb, a teda informáciu o tom aké je skutočné denné vyťaženie prepravnej siete a aká je miera pravdepodobnosti prerušenia prepravy pri nedostatku pevnej kapacity a existencii prerušiteľných zmlúv na prepravu. Sekundárny trh s kapacitami Eustream podporuje tzv. elektronickou nástenkou. Zákazníci prepravnej siete pomocou nej môžu ponúkať svoje voľné prepravné kapacity na predaj ďalším záujemcom alebo naopak uverejniť dopyt po prepravných kapacitách, pokiaľ nie sú k dispozícii na primárnom trhu. Najfrekventovanejšou súčasťou komerčného dispečingu je online cenová kalkulačka, ktorá umožňuje zákazníkom vypočítať si cenu zamýšľanej prepravy. Používateľ systému zadá želané trvanie zmluvy, objem prepravy a špecifikuje vstupné a výstupné body prepravnej siete. Na výber má z portfólia denných zmlúv na prepravu (deň a násobky dní), mesačných zmlúv na prepravu (mesiac a násobky mesiacov) a ročných zmlúv na prepravu (rok a násobky rokov). Systém vypočíta a publikuje jednotkovú tarifu pre príslušné vstupné a výstupné body a celkovú cenu za prepravu.

Obrázok 4: Online cenová kalkulačka (FOTO:YMS)

Virtual Trading Point

Komerčný dispečing pomohol Eustreamu zvládnuť prechod na liberalizovaný trh a svoju úlohu zohrá aj v budúcnosti, napríklad pri napájaní sa slovenského prepravcu na európske iniciatívy v oblasti integrácie trhu. Eustream v najbližšom čase spustí virtuálny obchodný bod, tzv. virtual trading point pre Slovenskú republiku, pomocou ktorého budú môcť s plynom flexibilne obchodovať všetci užívatelia prepravnej siete vrátane registrovaných obchodníkov s plynom.

Požiadavky verzus zdroje

Oblasť prepravy zemného plynu podlieha dynamickému vývoju a ide o hektický proces, ktorý na jednej strane poháňa trh a na druhej legislatíva. Prevádzkovatelia prepravných sietí dostávajú veľmi krátke lehoty na splnenie legislatívnych opatrení a náklady na správu nových procesov a  vytvorenie príslušných informačných systémov sa zvyšujú. Eustream prevádzkuje prepravnú sieť s významným podielom tranzitu, kde s ohľadom na konkurenciu nie je možné preniesť vzniknuté náklady do poplatkov za prepravu. Prenesenie nákladov na zákazníkov prepravy pre domáci trh tiež nie je priechodné. Preto hlavnou výzvou pri vývoji komerčného dispečingu do budúcnosti ostáva hľadanie efektívnych riešení ako vyhovieť trhovým a legislatívnym požiadavkám s ohľadom na finančné náklady a čas na technologický vývoj.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.