Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Energetická efektívnosť / Energetické triedy
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: istockphoto (licencia pre energy online
10. februára 2014 Efektívnosť v energetike od Energia.skSITA

Efektívnosť využívania energií zhodnotí energetický audit

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Certifikácia budov je povinná pre nehnuteľnosti, ktoré boli skolaudované po 1. januári 2008.
Vstupná investícia V závislosti od veľkosti a zložitosti budovy.
Čo by ste mali vedieť?
 • Energetická certifikácia budov je povinná pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej budovy (rekonštrukcia, zateplenie fasády, výmena okien, atď.), ale taktiež pri predaji a prenájme budovy.
 • Objednanie energetického certifikátu budovy je povinnosťou vlastníka budovy.
 • Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov.
 • Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti.
 • Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia.
 • V prípade, že nenecháte vykonať energetickú certifikáciu budovy, resp. neumiestnite energetický štítok v určenom priestore, hrozí pokuta vo výške od 166 EUR do 5.000 eur.
Miera úspory Pasívny dom (energetická trieda A) dokáže v porovnaní s domom v triede C (vyhovujúci požiadavkám energetickej hospodárnosti) ušetriť ročne viac ako 1.000 eur na výdavkoch za energie.

V súčasnosti budovy zodpovedajú za 40 % celkovej spotreby energie v EÚ. Vzhľadom na to, že nehnuteľností je čoraz viac a sú vybavené čoraz väčším počtom elektrických spotrebičov, dochádza k nárastu ich energetickej spotreby. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2011 o energetickej náročnosti budov by členské štáty Európskej únie mali od 31. decembra 2020 zabezpečiť, aby všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie. Preto dnes novú stavbu bez energetického certifikátu nie je možné ani skolaudovať. Majitelia nehnuteľností aj realitné kancelárie sú zároveň povinní uvádzať energetickú triedu v inzerátoch. Pokiaľ vám záleží na úspore nákladov v domácnosti, mali by ste si aj pri kúpe či prenájme nehnuteľnosti pýtať energetický certifikát. „Energeticky úsporným bývaním možno ušetriť veľa peňazí. Žiaľ povedomie v spoločnosti o tejto problematike je veľmi nízke a väčšina občanov sa nezaujíma o to, v akej budove pracuje či býva,“ vysvetľuje hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa.

Čo je energetický audit?

Energetický certifikát budovy klasifikuje budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Predstavuje kvalifikovanú analýzu, kedy je objekt hodnotený z hľadiska celkovej energetickej potreby. Nezávislý energetický audítor spravidla zhodnotí aktuálny stav a predloží na základe dôkladnej analýzy spotreby energie návrh súborov opatrení, ktorých realizácia môže prispieť k významným energetickým i finančným úsporám. Dôsledne vykonaná certifikácia by mala okrem toho zabezpečiť, aby mohol záujemca o prenájom alebo kúpu bytu nehnuteľnosti medzi sebou porovnávať.

Ako uviedol hovorca rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa, „osvedčením o vykonanej certifikácii je energetický certifikát budovy, ktorý obsahuje identifikačné údaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, číselné ukazovatele, výsledky výpočtu, údaj o platnosti. Platnosť certifikátu môže byť najviac 10 rokov. Jeho platnosť končí vykonaním stavebných úprav, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy“.

Energetická hospodárnosť sa je vyjadruje v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie v budove (kWh/m2.a) a primárnej energie. Metodika výpočtu je predpísaná vo vykonávacej vyhláške k uvedenému zákonu a vychádza z presne špecifikovaných technických noriem (napr. STN EN 13790, STN EN 15603, STN EN 15316 a iných).

Platí, že energetickú certifikáciu môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu v zmysle zákona – osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) podľa zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Energetickú certifikáciu môže vykonávať aj energetický audítor, ale iba v tom prípade, že je aj odborne spôsobilý vykonávať energetickú certifikáciu v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Priebeh auditu

Každý audit začína prvým stretnutím a konzultáciou s odborníkom. Ten sa vás spýta na všetky základné údaje, spoločne si prejdete objekt a nemal by vynechať ani prehliadku hlavných energetických spotrebičov. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry býva súčasťou auditu aj vypracovanie energetických dotazníkov obsahujúcich informácie o množstve spotrebovanej energie za rok, bilanciu výroby, ceny energie, fotografickú dokumentáciu a pod.

Po prvotnej obhliadke dochádza k verifikácii údajov. Odborne spôsobilá osoba detailnejšie identifikuje zariadenia, zhodnotení vhodnosť obsluhy, vyhodnotí prevádzkovú evidenciu a skontroluje rozsah a funkčnosť regulácie. Dôležitá je aj previerka stavu používaných meracích zariadení a využite hodnôt získaných z funkčných existujúcich meracích zariadení.

Zo získaní všetkých potrebných údajov nasleduje ich analýza. Cieľom audítora je spracovať energetickú bilanciu s určením všetkých energetických tokov. Vďaka nameraným hodnotám identifikuje energeticky slabé miesta a navrhne možnosti úspor. Dôležitým faktom je, že pri prepočítavaní a porovnávaní vychádza z exaktných matematických a fyzikálnych prepočtov.

Audítor môže navrhnúť opatrenia na úsporu energie. Zároveň berie ohľad na to, či realizácia opatrení bude pre objekt a jeho užívateľa rentabilná. Objekt, v ktorom dôjde k realizácii navrhnutých odporúčaní môže dosiahnuť vyššiu energetickú triedu a stať sa energeticky hospodárnejším a dosiahnuť nemalé ročné úspory energie.

Čo je výsledkom energetického auditu?

Výsledkom energetického auditu je písomná správa, ktorá by mala obsahovať zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej náročnosti a návratnosti.

Správa musí obsahovať:

 • identifikačné údaje zadávateľa a spracovateľa auditu
 • popis aktuálneho stavu
 • základné údaje
 • energetické vstupy a výstupy
 • údaje o vlastných energetických zdrojoch
 • rozvody energie
 • identifikácia rozhodujúcich spotrebičov energie
 • zhodnotenie súčasného stavu na základe energetickej bilancie
 • návrhy opatrení na zníženie spotreby energie v členení na beznákladové, nízkonákladové a investičné
 • ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení
 • environmentálne vyhodnotenie navrhovaných opatrení
 • výber optimálneho riešenia spracovaním viacerých alternatív
 • záverečné (prehľadové) hodnotenie energetického auditu
 • súčasná úroveň energetického hospodárstva
 • potenciál úspor
 • návrh optimálnej alternatívy na realizáciu

Energetický audit nie je len na Slovensku

Energetický audit poznajú aj v iných krajinách. Podľa smernice 2006/32/ES sú členské štáty povinné zaviesť systém účinných energetických auditov. U našich českých susedov tak urobili už v roku 2001. Prvé audity ukončili o rokov neskôr. Podľa štatistických údajov Eurostatu odvtedy podiel českého priemyslu na konečnej energetickej spotrebe krajiny klesal, informuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.