Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Lubomir Blasko - SPP CNG
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ľubomír Blaško
14. októbra 2014 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Dopad na cenu CNG má aj klesajúci počet autobusov na toto palivo

Spoločnosť SPP CNG je lídrom v podpore pohonu na stlačený zemný plyn na Slovensku. Prevádzkuje 8 z 10 verejných plniacich staníc. Koľko ďalších staníc plánujete otvoriť do konca tohto roka a koľko v rámci stratégie napríklad do roku 2020?

V tomto roku bol schválený projekt výstavby novej plniacej stanice CNG (PS CNG) v Kremničke – Banská Bystrica. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že projekt získa všetky potrebné povolenia očakávame, že stanica bude v prevádzke na jar budúceho roka.

V rámci nového projektu zahusťovania siete PS CNG chceme v úzkej spolupráci s prevádzkovateľmi čerpacích staníc klasických motorových palív inštalovať na týchto staniciach technológiu PS CNG a to minimálne na 10 miestach do roku 2020.

Naďalej aktívne vyhľadávame potenciálnych zákazníkov CNG medzi autobusovými a nákladnými dopravcami. Sme pripravení vybudovať v prípade záujmu plniace stanice CNG kdekoľvek na princípe „win / win“, čo znamená ekonomické benefity tak pre nášho zákazníka ako aj pre našu spoločnosť.

Ako môžu motoristi získať prístup k vašim plniacim staniciam?

V obsluhe našich zákazníkov sme sa posunuli na úroveň 21. storočia. Všetky naše PS CNG sme vybavili bankovými platobnými terminálmi, čím sme eliminovali povinnosť uzatvoriť zmluvu o dodávke CNG. Viac ako 80 % našich zákazníkov dnes plní CNG bez zmluvy s použitím vlastnej platobnej  karty.

Podľa novej smernice EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá by mali členské štáty zabezpečiť do konca roka 2025 dostatočný počet verejných plniacich staníc, predovšetkým v mestách a okolí a aj pozdĺž hlavných ciest transeurópskej siete TEN-T, indikatívne vo vzájomnej vzdialenosti do 150 km. Ako hodnotíte tento výsledný kompromis?

Vzdialenosť 150 km medzi jednotlivými PS CNG považujem iba za pomocný parameter, ktorý vychádza z obmedzeného dojazdu v minulosti prestavovaných vozidiel na CNG. V Taliansku alebo v Nemecku je už takmer 1 000 PS CNG, v Maďarsku alebo v Chorvátsku 1 – 2 stanice. Ak je cieľom Európskej únie, aby Nemci alebo Taliani nemali problém s dostupnosťou CNG pri prejazde po Európe s autami na CNG, potom je 150 km v poriadku. Ak je ale cieľom skutočný rozvoj CNG, potom je 150 km vzdialenosť medzi PS CNG nič nehovoriace číslo, podľa ktorého by sme už na Slovensku nemuseli postaviť žiadnu novú plniacu stanicu.

O prijateľnej dostupnosti CNG na Slovensku budeme môcť hovoriť ak bude mať každé mesto nad 5 000 obyvateľov aspoň 1 verejne prístupnú PS CNG. Okrem toho by mali byť verejne prístupné PS CNG pre plnenie autobusov a komunálnych vozidiel v každom meste, v ktorom sídli prevádzkovateľ mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, vykonávanej vo verejnom záujme. Ďalšie vysokokapacitné a verejne prístupné PS CNG by mali byť v miestach dôležitých diaľničných uzlov a križovatiek pre plnenie nákladných vozidiel – ťahačov s pohonom na CNG.

Schválne v každej vete zdôrazňujem, že každá PS CNG by mala byť verejne prístupná, pretože z úplne nelogických dôvodov na staniciach CNG v Prievidzi a v Trnave, ktoré boli postavené z verejných zdrojov – eurofondov, bol prístup verejnosti vylúčený na 5 rokov od ich spustenia do prevádzky.

Každá plniaca stanica CNG by mala byť otvorená non-stop, samoobslužná a vybavená bankovým terminálom.

Koľko plniacich staníc CNG je podľa Vás potrebných na pokrytie slovenského trhu?

Jednoduchá otázka, ale veľmi ťažká odpoveď. Skúsim pokračovať cez čísla. Na Slovensku jazdí takmer 2 milióny osobných áut, 290 tisíc nákladných vozidiel a okolo 9 tisíc autobusov. V roku 2013 dosiahla v SR spotreba benzínu 515 000 ton (cca 710 mil. l) a nafty 1 486 000 ton (cca 1 770 mil. l).

Ak by Slovensko prijalo cieľ nahradiť do konca dekády 10 % spotreby klasických palív spotrebou CNG, tak by v roku 2020 predstavovala spotreba CNG u nás okolo 177 mil. kg, čo predstavuje 250 mil. m3, a na cestách by jazdilo okolo 230 tisíc vozidiel s pohonom na CNG. Pre zásobovanie tohto počtu vozidiel by sme museli postaviť minimálne 240 nových PS CNG s ročnou dodávkou 1 mil. m3 CNG na stanicu alebo úmerne nižší/vyšší počet staníc z vyššou/nižšou ročnou dodávkou CNG.

V priebehu najbližších 5 rokov to určite v našich podmienkach nie je možné dosiahnuť, ale zámerom našej spoločnosti je urobiť pre to maximum.

Zdá sa, že v porovnaní so susednou Českou republikou je u nás pohon CNG menej atraktívny, a to aj napriek celoplošnej plynofikácii. V ČR je asi 60 verejných plniacich staníc a približne 7500 vozidiel na CNG, pričom ich počet rýchlo rastie. Čím to je?

Rozvoj CNG v Českej republike je ovplyvnený niekoľkými faktormi, ktoré sa na Slovensku doteraz nepodarilo presadiť. Ide predovšetkým o uznesenie Vlády ČR zo dňa 11.05.2005 k Programu podpory alternatívnych palív v doprave – zemný plyn, Dohodu medzi Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR a 9 plynárenskými spoločnosťami, smerujúcu k rozšíreniu zemného plynu ako alternatívneho paliva v doprave, a o postupné uplatňovanie spotrebnej dane na CNG v rokoch 2011 – 2020 z nulovej sadzby až na minimálnu sadzbu EÚ do roku 2020.

V Čechách je 18 prevádzkovateľov verejných PS CNG – na Slovensku sme dvaja.

V ČR je dnes spotrebná daň na CNG vo výške 0,018 EUR/kg, v SR máme od 1. januára 2011 minimálnu sadzbu EÚ vo výške 0,141 EUR/kg. Ak je CNG v ČR o 12 centov/kg lacnejšie než v SR, tak je úmerne k tomu aj ekonomicky atraktívnejšie, čo sa odráža na záujme českých motoristov o CNG. Pravidelne raz ročne sa v ČR koná seminár k vyhodnoteniu plnenia „Dohody“, v ktorej sa plynárenské spoločnosti zaviazali do roku 2020 postaviť v ČR 100 plniacich staníc CNG, a zdá sa, že sa im to podarí.

V ktorom segmente vidíte najväčší potenciál pre rozvoj CNG pohonu? Firemných flotilách, verejnej správe, verejnej doprave alebo u súkromných motoristov? Akými nástrojmi, legislatívnymi či finančnými, by sa mohli podporiť?

V rokoch 2007 – 2013 sme sa sústreďovali na mestskú a prímestskú autobusovú dopravu vykonávanú vo verejnom záujme. Postavili sme veľké PS CNG a očakávali sme podporu z fondov EÚ. V Operačnom programe Životné prostredie bolo na ekologizáciu verejnej dopravy vyčlenených 34,2 mil. EUR, z ktorých bolo nakúpených cca 110 CNG autobusov a postavené dve PS CNG v Prievidzi a v Trnave. Lenže mestských a prímestských autobusov vo verejnom záujme jazdí na Slovensku okolo 5 000. Za 7 rokov sme z tohto počtu s podporou EÚ ekologizovali 2,2 %. Napriek tomu očakávame aj v novom rozpočtovom období 2014 – 2020 podporu verejnej autobusovej dopravy na CNG v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Obrovský potenciál vidíme v nákladnej doprave. Na slovenských cestách je 26 tisíc ťahačov, ktoré prejdú ročne 100 000 a viac km. Ak by do roku 2020 aspoň 10 % z nich začalo využívať CNG, tak by spotreba tohto paliva narástla o 78 mil. kg, t.j. 111 mil. m3. K tomu by muselo pri diaľniciach a na hlavných cestných ťahoch vyrásť 15 – 20 nových vysokokapacitných PS CNG.

Potenciál je tiež vo firemných flotilách. Väčšina osobných áut v SR patrí firmám a podnikateľom, ktorí sú pri rozhodovaní motivovaní úsporou nákladov a ekonomickou efektívnosťou. Skúsenosti našich zákazníkov hovoria o úsporách 15 – 40 % nákladov na palivo pri použití CNG vozidiel.

Samozrejme, nezabúdame ani na súkromné autá v domácnostiach. Pre týchto zákazníkov budú slúžiť všetky naše PS CNG a tiež spomínaný projekt zahusťovania siete.

Podľa novely zákona o dani z motorových vozidiel sa má od budúceho roka sadzba dane pri vozidlách používaných na podnikanie znížiť a zjednotiť, najmä v prospech ekologickejších modelov. Pre hybridy, vozidlá na plyn alebo vodík sa navrhlo zníženie ročnej sadzby dane o 50 %. Je to prvý krok k podpore alternatívnych palív?

Už som hovoril o Operačnom programe Životné prostredie  2007 – 2013 a o Integrovanom operačnom programe 2014 – 2020, preto nemôžem povedať, že je to prvý krok k podpore rozvoja používania CNG v SR. Samozrejme však vítame každý takýto krok a dúfam, že nebude posledný.

Aktuálna základná predajná cena CNG platná na október 2014 je podľa webstránky SPP CNG €1,164/kg s DPH. Na plniacich staniciach hneď za hranicami s ČR sa pohybuje pod €1/kg či dokonca pod 90 centov. Neobávate sa plnenia vozidiel slovenských motoristov v zahraničí? Alebo predpokladáte postupné približovanie cien, napríklad kvôli zvyšovaniu spotrebnej dane v ČR?

Uviedol som už rozdielny prístup našich vlád k spotrebnej dani na CNG. Súčasťou kalkulácie ceny CNG je aj cena stanice – odpisy. Ak máte stanicu na 50 % alebo aj viac zaplatenú z fondov EÚ, potom je aj cena výsledného produktu – CNG – nižšia. V rokoch 2008 – 2009 bolo v Bratislave v prevádzke 192 autobusov na CNG, dnes ich je okolo 90. Ekonomický dopad na cenu CNG je asi každému jasný.

Kedysi dochádzalo hlavne k prestavbe áut z klasického pohonu na CNG. Dnes sa už konštruujú celé sériové modely áut na tento pohon. Vnímate v posledných rokoch väčší záujem samotných automobiliek o výrobu týchto modelov alebo je to skôr ich reakcia na tlak vyvíjaný zvonku?

Na Slovensku nie je žiadna firma, ktorá by sa zaoberala prestavbami vozidiel na CNG pohon. Myslím si, že súčasná ponuka sériovo vyrábaných vozidiel s pohonom na CNG je už na vyhovujúcej až dobrej úrovni.

Ekologické výhody CNG v porovnaní so spaľovaním benzínu či nafty sú značné. Ako je to ale s ekonomickou návratnosťou pri kúpe týchto vozidiel, keďže obstarávacie náklady sú stále vyššie?

Autobus na CNG je drahší oproti naftovému o cca 50 000 EUR. Za rovnaký CAPEX (investičné náklady) nakúpite 100 naftových autobusov alebo 80 autobusov na CNG. Ako sa rozhodnú poslanci mestského alebo regionálneho zastupiteľstva, keď si majú na nákup autobusov zobrať úver na 10 rokov? Rozhodnú ako jeden muž o nákupe „nafťákov“. Ale ak by dostali na CNG autobusy príspevok z EÚ aspoň 50 % z ceny autobusu, tak by všetci hlasovali za CNG autobusy, na ktoré by potrebovali nižší úver a od prvého dňa ich prevádzky by šetrili náklady na palivo.

Iná je situácia pri nákladných autách a ťahačoch. Od našich zákazníkov a partnerov máme informácie, že pri vysokých prejazdoch 100 000 km a viac ročne, dokáže CNG ťahač v priebehu životnosti vrátiť z úspory nákladov na palivo zvýšenú obstarávaciu cenu a ešte aj priniesť majiteľovi zisk.

Pri osobných autách je to veľmi rozdielne. Závisí to najmä od počtu najazdených kilometrov a konkrétnom rozdiele v cene vozidla s pohonom na CNG a jeho ekvivalentom na klasické palivá.

Návrh Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 z júna 2014 z dielne ministerstva dopravy pri podpore využívania alternatívnych palív zmieňuje hlavne výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily. Taktiež existuje nové znenie návrhu Stratégie rozvoja elektromobility v SR od ministerstva hospodárstva. Bolo by žiaduce vypracovať obdobné strategické dokumenty či legislatívne návrhy pre samostatnú podporu CNG na Slovensku? Nie je tu riziko jednostrannej preferencie jedného alternatívneho paliva?

Videl som návrh Energetickej politiky SR, kde som našiel aj state o podpore rozvoja CNG na Slovensku. Nechcem stavať proti sebe CNG a elektromobilitu, myslím si, že obe oblasti majú právo na svoje miesto pod slnkom. Páči sa mi, ako robí Slovenská asociácia pre elektromobilitu marketing a vo veľmi podobnom duchu chceme rozbehnúť aj „ofenzívu“ CNG. Pevne verím, že už to nebude dlho trvať.

Ľubomír Blaško je od 1. februára 2014 riaditeľom spoločnosti SPP CNG s.r.o., Bratislava. V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel pracoval od roku 1990. Začínal v odštepnom závode SPP v Nitre ako zástupca riaditeľa pre ekonomiku a obchod. V r. 2002 prijal pozíciu vedúceho projektu CIS na generálnom riaditeľstve SPP v Bratislave so zodpovednosťou za implementáciu zákazníckeho informačného systému SAP IS-U.  V r. 2004 – 2005 vykonával funkciu riaditeľa sekcie fakturácie. Od apríla 2005 do januára 2014 bol vedúcim útvaru predaja CNG v SPP.

Rozhovor bol autorizovaný.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.