Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Jozef Holjenčík - SITA
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: SITA / Ľudovít Vaniher
13. marca 2012 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Domácnosti skladovanie plynu nepotrebujú

Pán Holjenčík, médiá o vás zvyknú informovať ako o nominantovi strany SMER-SD. Odmietate spojitosť nedávnych regulačných rozhodnutí s politikou či marcovou predvolebnou kampaňou?

Absolútne a s plnou vážnosťou. Už piaty rok.

Ak sa vrátime späť k výmene vlády v roku 2010, približne od podobného času sa začali v médiách objavovať informácie o „sporoch“ medzi vami a manažmentom SPP. Cenové konania sú medializovanou témou už takmer dva roky. Čím si to vysvetľujete?

So spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel sme vždy komunikovali otvorene.  V čase, dokedy neodišiel predseda predstavenstva pán Bernd Wagner, sme si s SPP vedeli vždy pragmaticky vydiskutovať všetky veci. Išlo sa vždy po podstate, pán Wagner veľmi dobre chápal technicko-ekonomické súvislosti a vždy sme spolu rokovali vo vecnej rovine.

Zmena rétoriky prišla zo strany SPP v roku 2010. Firma začala hovoriť o vymyslených stratách. Takéto slovné spojenie my naďalej odmietame, pretože do dnešného dňa nám SPP nepreukázal žiadnym dokladom, a to podčiarkujem – žiadnym dokladom, že má stratu v segmente domácností. Predstavitelia SPP stále vychádzajú z alokácie nákladov, ktorá bola nastavená v roku 2005 a možno ešte skôr. S plnou vážnosťou však môžem povedať, že tá alokácia sa vytvorila zle, na základe nesprávnych predpokladov. Pod alokáciou sa myslí napríklad oddelenie balíka peňazí na obchodné činnosti, oddelenie balíka peňazí na skladovanie, balíka na distribúciu, prepravu a podobne, plus samozrejme náklady na komoditu. Tieto alokácie boli spravené zle.

Keď rozhodujeme v cenovom konaní o cene zemného plynu pre domácnosti, berieme do úvahy sieťové poplatky a cenu komodity. Cena komodity sa počíta podľa jasných pravidiel – vezmeme do úvahy cenu z kontraktu, ktorú nám SPP doloží. Máme vzorec, do ktorého vložíme i ďalšie dáta, napríklad namodelované odhady vývoja na burzách, ktoré robia i plynári, a z toho nám vyplynie cena. Za jeden rok spätne si potvrdíme, či sme sa nemýlili.

Asi pred tromi mesiacmi som zachytil stanovisko niekoho z SPP, že straty preukázala aj správa nezávislého audítora. Správa audítora však nikdy nepreukázala náklady spojené so segmentom domácností. My sme do SPP poslali kontrolu, pričom firma mala problém preukázať striktné členenie nákladov na regulované a neregulované činnosti, teda náklady na domácnosti a náklady na ostatné aktivity.

Médiá stále dokola informujú o stratách SPP, ale nikdy správu nedoplnia o našu poznámku, že firma straty nepreukázala.

V ostatnom čase ste spravili dva kroky, ktoré ste v minulosti neurobili. Vždy ste odmietali komentovať neukončené cenové konania, v januári ste však naznačili, v akom percentuálnom intervale by sa mohla pohybovať úprava cien po skončení momentálne zastaveného konania ex offo. Neskôr ste informovali na tlačovej konferencii médiá o výsledku rozhodnutia Rady pre reguláciu skôr, ako ste rozhodnutie doručili regulovanému subjektu. Prečo tieto dve výnimky?

Nie je to nič výnimočné, Úrad aj Rada konali vždy v súlade so zákonom o regulácii a v súlade so správnym poriadkom. Úrad je povinný začať cenové konanie vždy, ak sa dozvie o zásadných zmenách ekonomických parametrov. Platí to pre regulovaný subjekt, i pre nás. Dozvedeli sme sa, že 27. decembra 2011 bol podpísaný dodatok k dlhodobému kontraktu, ktorý nastavil iné pravidlá, resp. iný cenový vzorec, než je ten v dlhodobom kontrakte. Úprava vzorca hovorí, že sa znižujú odobraté objemy zemného plynu a po dosadení ostatných premenných sa znižuje i cena komodity. Úrad preto musel začať cenové konanie.

Medzi tým bežalo i odvolacie konanie proti pôvodnému rozhodnutiu z decembra 2011. Rada sa zišla a stotožnila sa so stanoviskom SPP, že na stole je ešte nevyriešené pôvodné odvolanie. Úrad prerušil konanie ex offo a Rada už mala tak či tak naplánované zasadnutie k odvolaciemu konaniu. Rada rozhodla v odvolacom konaní, v ktorom by bola bývala rozhodla i vtedy, ak by sa nové cenové konanie ex offo nezačalo.

Rada rozhodla o novej cene, pričom len pripomínam, že ja sa na jej hlasovaniach nezúčastňujem. Na pôde Rady sa diskutovalo veľmi tvrdo a toto rozhodnutie bolo jedným z jej najťažších. Z poverenia Rady som informoval o výsledku médiá. Rada následne začala vypracúvať písomnú verziu rozhodnutia. Prirovnal by som to k súdu – aj súd najskôr vynesie verejný verdikt a až následne ho vypracuje a doručí v písomnej forme. Vypracovať rozhodnutie Rady nie je jednoduché, pracovná verzia má zatiaľ 58 strán.

Pýtal som sa ale nie tak na procesné veci, ako na dôvod, prečo ste v januári spravili výnimku a naznačili ste odhad skôr, ako bolo cenové konanie ukončené. V minulosti ste tak nezvykli konať

Ja som na tlačovke doslova povedal, že podľa prvých prepočtov nám to vyšlo takto (zníženie ceny o 3 – 5 percent, pozn. redakcie). Je pravda, že dopredu nezvyknem o tom informovať, ale to ani nebolo myslené ako prejudikovanie výsledku. Povedal som, že je to len prvý odhad a výsledok môže byť aj úplne iný. Vyžiadali sme si od SPP dodatok, dosadili sme do vzorcov aktuálne hodnoty ekonomických parametrov, no a vyšlo nám to zhruba takto. Toho sa novinári chytili a už to začali zneužívať.

Vráťme sa k rozhodnutiu Rady. Čo všetko Rada brala do úvahy v odvolacom konaní? Preskúmala rozhodnutie celé nanovo, alebo sa dôraz kládol primárne na dodatok k zmluve medzi SPP a Gazprom Exportom?

Rada skúmala všetky argumenty cenového konania ex offo, ktoré sa začalo v decembri minulého roka. Rada si vyžiadala od Úradu všetky podklady, z ktorých rozhodnutie vychádzalo, či už to bola cena komodity, náklady na skladovanie, náklady na prepravu, distribúciu a tak ďalej. Rada opätovne od SPP žiadala aktualizované počty zákazníkov. Bol to skoro rovnaký proces, ako keď rozhoduje Úrad. Plus Rada tiež rozhodla, že do úvahy bude v odvolacom konaní brať i dodatok ku kontraktu, ktorý SPP podpísal koncom decembra. Upravili sme tiež odhad vývoja cien ropy a ropných produktov, aktualizovali sme predikciu vývoja kurzu eura voči doláru. Všetko toto je súčasťou dokumentácie Rady.

Rada v odvolacom konaní rozhodla o nových cenách, voči ktorým nie je možnosť sa odvolať. SPP môže už len vec nechať preskúmať súdom. Podľa legislatívy by to malo byť ale cenové konanie ex offo, ktorým by mal ÚRSO meniť cenové stropy v priebehu roka. Okrem iného i preto, aby sa bolo možné voči rozhodnutiu odvolať na Radu. Bolo určenie nových cien v rámci odvolacieho konania správne?

Samozrejme, takéto rozhodovanie je úplne legitímne a takto fungujú regulačné úrady takmer vo všetkých štátoch. Prvý stupeň rozhodol, subjekt sa odvolal, Rada rozhodla ako druhostupňový orgán a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať, je tu len právo požiadať súd o preskúmanie. Takto to je v úplnom súlade s európskym právom. Niektoré štáty Európskej únie majú regulačný mechanizmus nastavený ešte tvrdšie, čo znamená, že už voči prvostupňovému rozhodnutiu neexistuje možnosť odvolania sa, iba právo obrátiť sa s požiadavkou o preskúmanie na súd. Aj na Slovensku do roku 2005 platilo, že voči prvostupňovému rozhodnutiu sa nebolo možné odvolať, potom sa do legislatívy zaviedla i táto možnosť.

V nedávnom tlačovom stanovisku spoločnosť SPP uviedla, že ÚRSO v cenovom konaní neuznal žiadne náklady spojené so skladovaním zemného plynu pre segment domácností. Trváte na takomto postoji aj po nedávnych silných mrazoch, ktoré sa dostavili prakticky zo dňa na deň?

To s tým vôbec nesúvisí. Objem zemného plynu, ktoré odoberú domácnosti v tarifách D1 – D3, nie je z pohľadu celého trhu rozhodujúci. Tento segment zákazníkov spotrebuje pomerne malý objem komodity.

Od SPP sme si nechali predložiť informácie o charaktere odberu v jednotlivých mesiacoch, podľa jednotlivých taríf. Firma nám predložila údaje. Z nich vyplýva, že tarifa D1 má počas celého roka absolútne vyrovnaný odber. Je to konštanta. Treba tam skladovanie? Netreba.

Tarifa D2 má tiež vysoko predikovateľný odber. Zákazníci v tejto tarife používajú plyn okrem varenia aj na ohrev vody. Tam sa to dá jasne predikovať. V tarife D3 sa dá spotreba predikovať podľa bohatých historických údajov. Plynári si môžu na hraničnom vstupnom bode podľa vývoja počasia každý jeden deň nominovať objem zemného plynu, ktorý dodajú domácnostiam. Na čo tam je potrebné skladovanie? Tvrdím, že odber domácností sa dá predikovať s presnosťou na 99 percent.

Dajú sa predikovať aj výkyvy?

V prípade, že príde výkyv, a to je jedno, či v dôsledku tuhej zimy alebo pre iné dôvody, existuje tu plyn na vyvažovanie. Tým disponuje spoločnosť SPP – Distribúcia, ktorá takto vyrovnáva odchýlky v nahlásenom diagrame. Ak dôjde k skokovému zvýšeniu spotreby, distribučná sieť v rámci vyvažovania sústavy natlačí tento plyn tam, kam treba. Na takúto činnosť má priznané náklady, ktoré sa zohľadňujú domácnostiam v rámci ceny za distribúciu. Ak občania toto platia v rámci distribúcie, ja mám uznať, aby za rovnakú službu platili druhýkrát aj v cene za komoditu? Zo strany SPP je to vymyslený náklad.

Podľa vyhlášky ÚRSO č. 216/2011 sa cena zemného plynu pre domácnosti skladá aj z nákladov na skladovanie, ktoré ste ocenili hodnotou „nula“

Pokiaľ ide o tento argument, regulovaný subjekt musí jednoznačne predložiť zmluvu o skladovaní zemného plynu pre konkrétneho odberateľa. V tomto prípade sú odberateľom domácnosti. SPP ale nemá uzavretú zmluvu o skladovaní pre takéhoto odberateľa.

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. má právo uzatvoriť takúto zmluvu. Všetky domácnosti môže zlúčiť ako jedného virtuálneho zákazníka, pre ktorého uzavrie zmluvu o skladovaní. Na druhej strane však pripomínam to, čo som už povedal – domácnosti skladovať zemný plyn nepotrebujú. Charakter ich odberu je jasne predikovateľný, denné odberové maximum sa dá presne určiť a ak dôjde k výkyvu, ten rieši distribučná sieť v rámci vyvažovania.

S Jozefom Holjenčíkom sa rozprával Michal Hudec.

Jozef Holjenčík pôsobí ako predseda Rady pre reguláciu a zastupujúci predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Prepis rozhovoru autorizoval. Nadpis a perex: energia.sk

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.