Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektromer
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Flickr.com / johnwilson1969 (licencia Creative Commons)
24. augusta 2010 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Domácnosti: Ako zmeniť dodávateľa elektrickej energie?

Domácnosti môžu zmeniť dodávateľa elektrickej energie

V sektore domácností prišlo na Slovensku k plnej liberalizácii trhu s elektrickou energiou od 1. júla 2007. (zákon č. 656/2004 o energetike) V praxi to znamená, že každý odberateľ elektrickej energie má právo slobodne si zvoliť svojho dodávateľa elektriny.

Podľa štatistík Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zmenilo v roku 2008 svojho dodávateľa elektrickej energie iba 8 odberateľov z radov domácností. V roku 2009 to už bolo celkom 7.697 odberateľov – domácností, ktoré prešli od jedného dodávateľa k druhému.

Ako domácnosť zmení dodávateľa?

Domácnosti môžu zmeniť svojho dodávateľa elektrickej energie raz za štvrťrok (vždy k prvému dňu štvrťroka) – teda k:

 • 1. januáru,
 • 1. aprílu,
 • 1. júlu,
 • 1. októbru.

Podmienkou je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny s dovtedajším dodávateľom v lehote, ktorú stanovuje tzv. prevádzkový poriadok aktuálneho dodávateľa elektrickej energie (linky na prevádzkové poriadky uvádzame pod článkom). Táto lehota je spravidla cca 3 mesiace. Teda ak chce domácnosť zmeniť dodávateľa elektriny, musí zmluvu s novým dodávateľom uzavrieť v nasledovných lehotách:

 • do konca marca ak chce zmenu k 1. júlu,
 • do konca júna ak chce zmenu k 1. októbru,
 • do konca septembra ak chce zmenu k 1. januáru,
 • do konca decembra ak chce zmenu k 1. aprílu.

Podpisom zmluvy medzi domácnosťou a novým dodávateľom sa spravidla končia administratívne povinnosti domácnosti. Ostatné úkony vykoná nový dodávateľ v mene odberateľa – spravidla ide o oznámenie o zmeny v distribučnej spoločnosti. Nový dodávateľ musí nahlásiť zmenu distribučnej spoločnosti najneskôr 40 pracovných dní vopred. Pre takéto úkony je potrebné, aby odberateľ nového dodávateľa splnomocnil.

Koľko sa platí za zmenu dodávateľa?

Zmena dodávateľa je bezplatná. Je to tak od 1. júna 2010, kedy nadobudol účinnosť vládou schválený návrh ÚRSO. Zjednodušil prístup dodávateľov elektriny k novým klientom.

Do 1. júna 2010 bola problematickým bodom najmä povinnosť vykonať odpočet elektromeru, pričom náklady niesol nový dodávateľ. Ten poplatok vo faktúrach prenášal prostredníctvom vyššej ceny na domácnosť, ktorá sa pre zmenu rozhodla. Na základe novelizovanej legislatívy tieto náklady nesie prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Regulačný úrad svojím návrhom sledoval zefektívnenie procesu zmeny dodávateľa elektrickej energie v prípade, že sa tak domácnosť rozhodne.

Kto na Slovensku dodáva elektrinu pre domácnosti?

Na Slovensku pôsobia tzv. „tradiční“ a „alternatívni“ dodávatelia elektriny. Takéto označovanie však postupne zaniká, resp. ohradzujú sa proti nemu predovšetkým noví dodávatelia.

Tradiční dodávatelia

Medzi tradičných dodávateľov patria spoločnosti ZSE Energia a.s., Stredoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská energetika, a.s. Na trhu s elektrickou energiou sú stále najsilnejšími hráčmi a udržujú si dominantné postavenie. V roku 2009 bol objem dodávok elektriny všetkých troch spoločností 15.447 GWh, čo predstavuje 56,4 % z celkovej spotreby v Slovenskej republike. Tri najväčšie spoločnosti zásobovali viac ako 2,3 mil. odberných miest, z ktorých boli viac ako 2 mil. domácnosti. Objem dodávok elektriny pre domácnosti tvoril 4.897 GWh.

Alternatívni dodávatelia

Okrem troch najväčších dodávateľských subjektov majú u nás povolenie podnikať na trhu s elektrinou aj ďalší účastníci, ktorí môžu dodávať elektrinu pre domácnosti. Predstavujú alternatívu voči tradičným regionálnym dodávateľom. Ich podiel na elektroenergetickom trhu v sektore domácností je zatiaľ malý.

Na rok 2010 vydal ÚRSO platné cenové rozhodnutie na dodávku elektriny v sektore domácností pre celkovo 32 subjektov (vrátane troch tradičných dodávateľov).  Regulačný úrad pre nich zároveň schválil maximálne ceny za dodávku elektriny s platnosťou na rok.

Domácnosti môžu podľa rozhodnutia ÚRSO odoberať elektrickú energiu od nasledujúcich dodávateľov (je potrebné pripomenúť, že mnohé subjekty žiadali ÚRSO o schválenie ceny preto, lebo dodávajú elektrinu do svojich nájomných priestorov, v ktorých ubytúvajú zamestnancov, pričom na domácnosti ako také sa komerčne nešpecializujú):

 • ZSE Energia,
 • Stredoslovenská energetika,
 • Východoslovenská energetika,
 • Magna EA,
 • Slovakia Energy,
 • Energetické centrum,
 • Slovenské elektrárne,
 • GEON,
 • Bratislavská teplárenská,
 • Vaša energia,
 • Pow-en,
 • BICORN SK,
 • CI.BU.PRA,
 • DISI Pezinok,
 • Elbeva Dunajská streda,
 • Enstra,
 • Hornonitrianske bane Prievidza,
 • Istrochem Reality,
 • Komterm,
 • Komunal Topoľčany,
 • KBS Kremnica,
 • Letisko Bratislava,
 • Meoptis Bratislava,
 • PB Power Trade SH Harmanec,
 • SHP Harmanec,
 • Slovenské cukrovary Sereď,
 • Slovnaft,
 • Tatranské lanové dráhy,
 • Železiarne Podbrezová,
 • Atlas Real,
 • EurocomInvestment,
 • Železnice Slovenskej republiky.

Ako sa počíta cena za elektrinu

Dominantným kritériom pri rozhodovaní sa o zmene dodávateľa zostáva pre domácnosti ceny, sekundárne a v oveľa menšej váhe rozsah služieb, ktoré ten-ktorý dodávateľ ponúka. Každý dodávateľ má vlastný cenník pre domácnosti, ktorý schvaľuje ÚRSO. Konečná cena za elektrinu podlieha viacerým faktorom ako sú výška spotreby, tarifa, či lokalita, v ktorej sa daná domácnosť nachádza.

Maximálne ceny za dodávky elektriny pre domácnosti, ale bez poplatku za distribúciu, nájdete na stránke ÚRSO.

Alternatívni dodávatelia lákajú zákazníkov na nízke ceny. V konečnom zúčtovaní majú ušetriť až niekoľko percent ročne v porovnaní s cenami, ktoré účtujú tri veľké distribučné spoločnosti. Nižšie ceny firmy zdôvodňujú menšími prevádzkovými nákladmi, či možnosťou nákupu elektriny na spotových trhoch. Tradiční dodávatelia nakupujú komoditu skôr s výhľadom na dlhšie časové obdobie.

Štruktúra ceny elektriny bola do konca roka 2009 určovaná regulačným úradom formou integrovanej ceny. Zahŕňala dodávku elektriny, distribúciu a ďalšie regulované zložky. Od roku 2010 je tomu inak na základe zákona č.283/2008. Dnes ÚRSO schvaľuje osobitné cenové rozhodnutia za dodávku elektriny a distribúciu elektriny. Cieľom tohto kroku bola ochrana spotrebiteľov a snaha o prehľadné vymedzenie zložiek koncovej ceny za elektrinu. 

2 zložky ceny: silová elektrina a distribúcia

Cena za elektrinu je teda zložená z dvoch položiek: cena za silovú elektrinu a cena za distribúciu elektrickej energie.

Cena za silovú elektrinu je pre každého dodávateľa je odlišná. ÚRSO na každý kalendárny rok schvaľuje samostatné cenové rozhodnutia o maximálnej cene za dodávku silovej elektriny pre jednotlivých dodávateľov. Cena za dodávku silovej elektriny pozostáva z dvoch častí: mesačná platba za jedno odberné miesto a cena za elektrinu, ktorá závisí od množstva spotrebovanej elektriny na danom odbernom mieste.

Druhou položkou je cena za distribúciu elektrickej energie. Predstavuje cenu za prepravu elektriny od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. Cena za distribúciu je v plnej kompetencii regulačného úradu. Cena za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti pozostáva z dvoch zložiek: pevná zložka tarify za distribúciu elektriny a variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny.

Faktúrovaná koncová cena elektriny pre odberateľov z domácností obsahuje tiež poplatok za stratu pri distribúcii elektriny, za prevádzkovanie systému a systémové služby.

Zákazník – domácnosť má spravidla dve možnosti:

 • podpísanie zmluvy o združených službách dodávky elektrickej energie,
 • podpísania samostatnej zmluvy len o dodávke elektriny.

Združená zmluva o dodávke elektriny okrem ceny za dodanú silovú elektrinu obsahuje aj poplatky, ktoré súvisia s prenosom, stratami a ďalšími obslužnými činnosťami. Ak sa zákazník rozhodne pre druhú možnosť (iba zmluva o dodávke elektriny), musí ešte sám a samostatne uzatvoriť zmluvu o distribúcii elektriny s regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Poistka: Dodávateľ poslednej inštancie

Pojem „Dodávateľ poslednej inštancie“ priniesla európska legislatíva o liberalizácii trhu s elektrinou. Má chrániť odberateľov elektrickej energie a zabezpečiť zákazníkom stabilnú dodávku elektrickej energie. Dodávateľov poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny určuje ÚRSO.

Na Slovensku sú nimi:

 • ZSE Energia, a.s. – na území západného Slovenska,
 • Stredoslovenská energetika, a.s. – na území stredného Slovenska,
 • Východoslovenská energetika, a.s. – na území východného Slovenska.

Úlohou dodávateľa poslednej inštancie (angl. supplier of last resort) je garantovať plynulosť dodávok elektriny v prípade, že sa ten – ktorý dodávateľ v istom regióne neudrží na trhu a prestane byť schopný dodávať svoje služby. Inými slovami, ak by na slovenskom trhu niektorý z alternatívnych dodávateľov elektriny pre domácnosti skrachoval alebo by z nejakých dôvodov nemohol dodať svojim odberateľom elektrinu, jeho záväzky podľa pravidiel, ktoré určuje legislatíva a regulátor, preberá jeden z tradičných dodávateľov. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný minimalizovať obdobie výpadku dodávok tak, aby odberateľovi vznikli iba čo najmenšie škody a bol zachovaný jeho spotrebiteľský komfort.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.