Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
30. novembra 2011 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Dokážete sa vyhnúť novej kríze v podnikoch?

Nezriedka sa stáva, že jeden nezvládnutý úkon na zdanlivo nepodstatnom mieste reťazca môže spôsobiť výpadok spoločnosti a vážne ekonomické problémy. Súčasný stav v mnohom pripomína situáciu spred 3 rokov, kedy kríza výrazným spôsobom ovplyvnila chod a fungovanie drvivej väčšiny spoločností. Podniky však opäť reagujú podľa podobného scenára a veľmi často robia krátkozraké opatrenia, ktoré môžu znamenať aj ich koniec. Pritom stačí tak málo – počítať dopredu s tým, že kríza nastane, a byť na ňu  pripravený.

Do podnikového systému vstupuje materiál a energie, práca vo forme ľudských zdrojov, subdodávky atď. Zo systému potom vystupujú napríklad výrobky a odpady. Zjednodušene povedané, každý podnik má svoje vstupy a výstupy. To manažéri, samozrejme, vedia a snažia sa znižovať náklady na vstupy – preto sa prepúšťa a tlačí na dodávateľov. Výhodou tohto prístupu síce je, že odozva je takmer okamžitá, ale má aj negatíva. Problém je v tom, že sa manažéri podnikov, v snahe rýchlo dosiahnuť pozitívny efekt, pozerajú na vnútropodnikové procesy ako na čiernu skrinku a príliš do nich nevŕtajú. Pritom práve podnikové procesy v sebe skrývajú obrovské rezervy, ktoré sa stali stredobodom pozornosti spoločnosti IBM pri výskume riadenia podniku v čase krízy. Cieľom projektov IBM je dlhodobo nastaviť nižšie hladiny nákladov, a to napríklad vďaka zvýšeniu tzv. prevádzkovej efektivity, ktorá má významný vplyv na výrobné a distribučné náklady, a tiež na odpady, ktoré v dnešnej dobe zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu.

Jednou z typických oblastí s veľkým potenciálom je výroba, teda ten najdôležitejší podnikový proces, ktorý je však paradoxne najviac podceňovaný. Zatiaľ čo pre iné vedľajšie podnikové procesy, ako napríklad účtovníctvo, financie, a podobne sa používajú moderné a na to určené nástroje, výroba sa vo väčšine podnikov plánuje a riadi v exceli. V mnohých prípadoch je to spôsobené tým, že inštalované informačné systémy typu ERP výrobnú problematiku dobre nepokrývajú. Tu prichádzajú na rad riešenia z kategórie pokročilého plánovania (APS), alebo riadenia logistických reťazcov (SCM), ktorý súčasne s reinžinieringom procesov dokáže znížiť náklady aj v desiatkach percent a dosiahnuť návratnosť v rozmedzí jedného až dvoch rokov. Projekty, zamerané na optimalizáciu výroby, majú pozitívny vplyv aj na spoľahlivosť dodávok, skracujú dodacie lehoty, znižujú stavy zásob atď. Veľmi rýchly efekt majú aj projekty zamerané na optimalizáciu nákupu, a to nielen z toho pohľadu, že firma vyvinie väčší tlak na dodávateľov a zvýši ich konkurenčné prostredie, ale aj v oblasti optimalizácie nákupných procesov.

Významnou oblasťou v tomto smere je energetika, ktorá v mnohých výrobných spoločnostiach tvorí značnú časť nákladov, a prostredníctvom lepšieho hospodárenia je možné usporiť minimálne 5 % týchto nákladov ročne. Samo o sebe to prináša návratnosť v rozmedzí jedného až dvoch rokov. V tomto prípade je zdrojom úspor lepšie plánovanie spotreby, a tiež lepšie hospodárenie s energiami a médiami v celom podniku. Ďalšou oblasťou s potenciálom úspor je lepšia správa základných prostriedkov, predovšetkým tých výrobných. Vďaka lepšej údržbe, predvídaniu výpadkov a porúch, automatizácii určitých činností je možné v podniku výrazne znížiť servisné náklady. Zjednodušene povedané, niekoľko základných poznatkov o firme môže priniesť dlhodobo udržateľný rozvoj so zníženou senzitivitou na trhové výkyvy a ekonomickú recesiu.

Nároky kladené  na informačný systém pre priemyselné – výrobné podniky sú limitované špecifickými požiadavkami jednotlivých odvetví, avšak vo všeobecnosti platí, že v drvivej väčšine je 6 základných oblastí pre neustále zlepšovanie riadenia výrobných podnikov, čo má za následok zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladovosti.

1. Riešenie energetiky

V oblasti inteligentnejšieho zabezpečenia energetickej vyspelosti podniku je vhodné prostredníctvom informačných systémov odsledovať a zaistiť niekoľko dôležitých bodov k zlepšeniu prevádzky a k zníženiu spotreby energie:

 • On-line sledovanie parametrov (teplota, tlak, počty vyrobených kusov, kvalita…) technologického procesu a spotreby energií (elektriny, plynu, stlačeného vzduchu…).
 • Zníženie  nábehového času technológií, a tým aj strát na energiách.
 • Identifikovanie úspor vedúcich k znižovaniu nákladov v oblasti spotreby energií.
 • Zlepšenie podpory informačnými technológiami, skrátenie cyklu od načítania meraných údajov k spracovaniu podkladov pre správne rozhodnutie.
 • Prepojenie oblasti spotreby energií na hlavný výrobný proces.
 • On-line výpočet nákladov na jednotku produkcie, definícia KPI.
 • Vytvorenie a výpočet ukazovateľa efektívnosti výrobných zariadení OEE (Overall Equipment Efficiency  – Celková Efektivita zariadení).
 • Vytvorenie alebo zlepšenie možnosti plánovania a bilancovania spotreby energií.
 • Zabezpečenie spresnenia plánovania a riadenia odberového diagramu.
 • Prehodnotenie možnosti obchodovania s energiou (rezervovaným výkonom) na liberalizovanom trhu.

2. Správa a údržba základných prostriedkov – Asset Management

V rámci podniku je dôležité dbať na efektívne plánovanie preventívnej údržby základných prostriedkov a mať možnosť predvídať poruchy a kritické stavy základných prostriedkov prostredníctvom prediktívnej údržby. Následne presne sledovať a vyhodnocovať nákladovosť správy a údržby základných prostriedkov, čo môže viesť k úspore nákladov až o 20 %. Rovnako dôležitou oblasťou je efektívne plánovanie a riadenie využitia vstupov (ľudských a strojových) a predchádzanie prípadným kolíziám v prekrývaní požadovaných kapacít. Treťou významnou veličinou v oblasti Asset managementu je optimalizácia výšky zásob náhradných dielov a materiálu a predchádzanie zbytočným nákupom zásob príliš skoro alebo príliš neskoro, v závislosti od plánovaných údržbárskych činností.

3. Plánovanie výroby

Plánovanie výroby výrazným spôsobom ovplyvňuje chod podniku. Neefektívne plánovanie často spôsobuje zvyšovanie ceny produktov, a tým znižovanie konkurencieschopnosti na trhu. Výraznú úsporu môže podnik získať skrátením priebežnej doby výroby, dĺžka ktorej je často ovplyvnená zlou nadväznosťou jednotlivých operácií. Významnú úlohu v tomto procese zohráva aj vysoký faktor rozpracovanosti výrobkov, ktorý je zväčša spôsobený nedostatočnou koordináciou výroby, a tým stagnáciou finalizácie, čo má v konečnom dôsledku za následok ďalší nedostatok – znižovanie spoľahlivosti dodávok.

4. ERP

Mimoriadne dôležitým faktorom pri riadení podniku je sledovanie výrobného procesu v reálnom čase, čo sa dá dosiahnuť vytvorením zdroja presných informácií pre skutočné on-line riadenie. Vďaka tomu získa manažment podniku zjednotenie a rozšírenie pokrytia oblastí činnosti bez nutnosti ďalšieho spracovávania údajov mimo ERP.

5. MIS – Podpora rozhodovania

Na to, aby mohol podnik úspešne fungovať, musia mať jeho riadiaci pracovníci dostatočné a presné informácie. V tomto smere sa ako vynikajúcim zdrojom informácií javí zjednodušenie analýzy dát a flexibilná tvorba rôznych reportov. Dôležitú úlohu pri tom zohráva čas pri vytváraní finančných a operatívnych výkazov, jednoduchšia forma presnejších modelov a scenárov, či vytvorenie jednotnej bázy na reporting a monitorovanie cieľov oddelení a celej spoločnosti.

6. Zlepšovanie procesov

 • Zlepšenie efektívnosti procesov, napr. poskytovanie rýchlejšej odozvy pre zákazníkov, možnosť rýchlejšej reakcie na zmeny situácie na trhu,
 • Zvýšenie efektívnosti procesov, napr. v dodaní vyššej kvality zákazníkovi,
 • Potreba úspory nákladov v prevádzke spoločnosti,
 • Zvýšenie flexibility a schopnosti vykonať zmeny,
 • Možnosť ďalšieho rastu organizácie.

Autor: Marián Hvišč, Project Manager, IBM Slovensko

Zdroj: IBM Slovensko

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.