Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
16. mája 2017 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Distribútor plynu obchoduje s údajmi o nových odberateľoch

Spoločnosť SPP-Distribúcia je monopolným prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej siete na Slovensku, pričom pokrýva  takmer celé územie krajiny. Podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bolo vlani do jej siete pripojených 1 518 131 odberných miest. Distribuovala do nich celkovo viac ako 4,7 milióna metrov kubických plynu.

Regulátor zároveň v minulom roku evidoval 25 aktívnych dodávateľov plynu, avšak 12 z nich nedodávalo plyn odberateľom kategórie domácnosť. Sústredilo sa na dodávku pre priemyselných odberateľov, ktorí nepodliehajú cenovej regulácii dodávky zo strany úradu. V tomto roku SPP-Distribúcia očakáva 29 užívateľov svojej siete.

Podľa údajov ÚRSO vlani medziročne stúpol počet odberných miest plynu u SPP-Distribúcie o 3485. V roku 2015 pribudlo až 8386 odberných miest.

Pripojenie na plyn je pomerne zdĺhavý proces, ktorý sa začína žiadosťou o pripojenie. V priebehu procesu si budúci odberateľ vyberie svojho dodávateľa. Distribútor plynu na svojej webstránke odporúča, aby zmluvu o dodávke uzatvoril minimálne 30 dní pred plánovaným začiatkom odberu zemného plynu. Zmluva je nevyhnutnou podmienkou na montáž meradla plynu, ktorá je posledným krokom distribútora v procese pripojenia.

Príležitosť pre výber aj marketing

Už od 1. júna 2016 môžu dodávatelia využiť službu poskytovania údajov o novo pripojených odberateľoch plynu. Podľa hovorcu SPP-Distribúcie Milana Vangu sa jej zavedením firma „rozhodla prispieť k väčšej liberalizácii trhu so zemným plynom“.

„Týmto krokom vzniká pre odberateľa zemného plynu možnosť zvoliť si dodávateľa, ktorý bude pre neho z hľadiska ceny a služieb najvýhodnejší. Zároveň otvára možnosť každému dodávateľovi, ktorý o túto službu prejaví záujem, priamo predložiť ponuku potenciálnemu zákazníkovi a na jej základe získať nového odberateľa,“ uviedol Vanga.

Niektorí dodávatelia predmetnú službu využívajú. V predchádzajúcom období sa mal počet poskytnutých údajov pohybovať mesačne v priemere od 53 do 591, v závislosti od počtu tarifných skupín zvolených jednotlivými dodávateľmi plynu. 

Všetko má svoju cenu

SPP-Distribúcia nedávno opätovne oslovila dodávateľov s ponukou poskytovania údajov o koncových odberateľoch, ktorí v danom mesiaci uzatvorili zmluvu o pripojení do distribučnej siete.

Dodávateľ, ktorý chce službu využiť, musí s SPP-Distribúcia uzavrieť špecifickú zmluvu, v ktorej uvedie o aké informácie má záujem a zaviaže sa k ich ochrane. Ide pritom o komerčnú službu, ktorá je spoplatnená. Informácie o jednom žiadateľovi o pripojenie z najnižšej tarifnej skupiny 1 (odberatelia so spotrebou do 200 m3 plynu ročne) stoja dodávateľa 2 eurá, informácie o budúcom veľkoodberateľovi s ročnou spotrebou nad 60 000 m3 plynu vyjdú na 30 eur.

SPP-Distribúcie sme sa pýtali, na základe čoho vypočítali poplatky pre jednotlivé tarifné skupiny. „Výška poplatkov pre jednotlivé tarifné skupiny reflektuje ich obchodnú využiteľnosť na trhu so zemným plynom,“ reagoval hovorca spoločnosti. „Sme presvedčení, že výška poplatkov za poskytovanie údajov o novo pripojených odberateľoch zemného plynu je primeraná aj s prihliadnutím na ich cenu u iných, napr. direct marketingových, agentúr,“ dodal.

Na naše otázky, či dosiaľ tieto údaje poskytovali bezplatne a aký je účel použitia takto získaných peňazí, spoločnosť SPP-Distribúcia neodpovedala.

Nesúhlas treba zaškrtnúť

„Osobné údaje sú v súčasnosti bežnou obchodnou komoditou,“ poznamenal Milan Vanga. Dodal, že súhlas resp. nesúhlas s používaním osobných údajov vyjadruje odberateľ pri uzatváraní Zmluvy o pripojení do distribučnej siete zemného plynu.

Vzor tejto zmluvy je dostupný na webstránke distribútora. Žiadateľ o pripojenie v bode 8.13 automaticky udeľuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov dodávateľovi na dobu troch rokov od uzavretia zmluvy, právnické osoby dokonca na dobu neurčitú. Ak s tým nesúhlasia, musia zaškrtnúť vyznačené políčko.

„V prípade súhlasu odberateľa, prenos predmetných údajov realizujeme v súlade s podmienkami platnej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov a realizujeme ho na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom zemného plynu,“ dodal Milan Vanga.

Zákon o ochrane osobných údajov sa ale ide sprísniť, a to na základe nového európskeho nariadenia 2016/679, ktoré vstúpi do platnosti koncom mája 2018. Slovenský Úrad na ochranu osobných údajov avizoval, že nové znenie zákona chce dať do pripomienkového konania ešte pred letom tohto roka.

Aj preto SPP-Distribúcia predpokladá, že počet udelených súhlasov od odberateľov klesne.

Transparentné ne/regulované ceny

O pohľad na službu obchodovania  s údajmi sme požiadali aj zástupcov dodávateľov plynu (a elektriny). Spoločnosť Magna Energia nám potvrdila, že túto ponuku od SPP-Distribúcie už viackrát odmietli, pretože ju považovali za zbytočnú.

 „Z právneho hľadiska je spoplatnenie poskytovania takýchto informácií na prvý pohľad zrejme v poriadku. Určite však možno polemizovať v etickej rovine,“ upozornil predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE) Michal Hudec. „Prevádzkovateľ distribučnej siete v plyne má informáciu o vzniku nového odberného miesta k dispozícii výlučne na základe vykonávania prirodzene monopolnej činnosti. Ak by sa mali informácie poskytovať tretím stranám za odplatu, podľa môjho názoru by malo ísť o regulovanú cenu, ktorá by pokrývala výlučne s tým spojené administratívne náklady,“ vysvetlil.

Rozvoj konkurencie na trhu s plynom by mal byť podľa Hudeca v rámci politiky „gas advocacy“ aj v záujme prevádzkovateľa distribučnej infraštruktúry. Jej súčasťou je aj spokojný odberateľ s možnosťou výberu z väčšieho počtu konkurenčných ponúk dodávateľov.

„Je potrebné zdôrazniť, že vynaloženie nákladu na sprístupnenie informácie o vzniku nového odberného miesta v plynárenskej sieti nemusí znamenať pre dodávateľa uzavretie zmluvy o dodávke. V tomto smere teda nemusí ísť o v budúcnosti návratný akvizičný náklad,“ uviedol predseda ZDE, ktoré víta iniciatívu sprístupňovať informácie o nových odberných miestach. „Finančné protiplnenie, najmä v navrhovaných neregulovaných sumách, však pokladáme za administratívnu bariéru, ktorá konkurenciu na trhu zrejme nezvýši,“ dodal.

Advokát Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group označil iniciatívu distribútora plynu za „ojedinelý krok monopolného prevádzkovateľa energetickej infraštruktúry na Slovensku“, ktorý môže pomôcť hospodárskej súťaži a zvýšiť komfort zákazníka.

„Na druhej strane, okrem zásady nediskriminácie sa cenotvorba riadi aj zásadou transparentnosti. Z nej by malo vyplývať, že sprístupňovanie údajov o pripojených odberných miestach je štandardnou činnosťou prevádzkovateľa nadväzujúcou na proces pripojenia do siete, a teda aj zahrnutou v cene pripojenia,“ dodal Hanulák.

Ako ukazujú údaje ÚRSO, ceny za pripojenie do siete SPP-Distribúcie zostávajú od roku 2014 rovnaké. Ich maximálnu výšku, ktorá má zodpovedať obsahu regulovanej činnosti, schvaľuje ÚRSO.

Kategória odberateľov

2012

(v € bez DPH)

2013

(v € bez DPH)

2014 – 2016

(v  € bez DPH)

2017

(v  € bez DPH)

Domácnosť

125,04

128,11

131,28

131,28

Maloodber (vrátane bytovky)

171,60

175,82

180,30

180,30

Stredno a veľkoodber

471,39

482,98

495,30

495,30

Zdroj: ÚRSO

Distribútori elektriny dáta nezdieľajú

Zaujímali sme sa o to, či obdobnú službu ponúkajú aj regionálni distribútori elektriny. Všetci traja potvrdili, že ju neposkytujú, ani o tom neuvažujú.

„Západoslovenská distribučná neposkytuje, a v súčasnosti ani nemôže poskytovať, komerčnú službu dodávateľom elektriny, v rámci ktorej by im poskytovala údaje o koncových odberateľoch elektriny pripojených v danom mesiaci do DS a ktoré môžu následne využiť pre marketingové účely,“ uviedla pre náš portál hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská distribučná Michaela Dobošová. „Nezaznamenali sme problémy pri pripojovaní nových odberov – pri pripojení pred finálnou montážou elektromera komunikujeme so zákazníkom, aby si vybral svojho dodávateľa elektriny,“ dodala.

Ani SSE- Distribúcia, ktorá obdobne ako SPP-Distribúcia patrí do portfólia EPH, takúto službu neposkytuje – ani platenú, ani bezplatnú. „V okamihu pripojenia odberného miesta do DS už musí mať odberateľ dohodnutý, prípadne uzatvorený, zmluvný vzťah s dodávateľom,“ pripomenul hovorca SSE-Distribúcia Miroslav Gejdoš. Zároveň vysvetlil, že „prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri vzniku nových odberných miest nemá vždy vedomosť o tom, kto bude na odbernom mieste odberateľom, ak si aktivity k pripojeniu odberného miesta objedná cez tretiu osobu, ktorú k vzťahu k SSE-D, a.s., na administratívne a technické úkony poveril budúci koncový odberateľ“.

Na otázku, či vidia nejaké prínosy alebo riziká tejto služby, SSE-Distribúcia uviedla: „Prínos nevidíme žiadny. Riziká pre koncového odberateľa by mohli byť v tom, že podpíše zmluvu s prvým dodávateľom, ktorý ho osloví bez možnosti porovnať si služby a cenu za služby podľa svojich očakávaní.“

Východoslovenská distribučná zdôraznila, že pri poskytovaní údajov sa riadi príslušnou legislatívou. „Na požiadanie pripravuje pre zmluvných dodávateľov elektriny 2x ročne výpis s informáciami o odberných miestach z ich bilančnej skupiny. Tento výpis teda obsahuje informácie výhradne o tých odberných miestach, s ktorými má dodávateľ elektriny uzavretú platnú zmluvu o dodávke elektriny. Tento výpis je bezplatný,“ uviedla hovorkyňa Andrea Danihelová.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.