Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Holjencik Fico 07 2013 TASR
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: (c) TASR
29. novembra 2013 Ostatné od Energia.skSITA

Ceny plynu pre domácnosti nereflektujú trh

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík včera (28.11.) na tlačovej konferencii oznámil zmeny cien elektriny a plynu pre domácnosti od roku 2014.

„V prípade plynu som počas roka niekoľkokrát povedal, že ak nepríde k nejakým globálnym negatívnym dopadom na trhu a pohybom na trhu, nepočítame ani my s dramatickými skokmi a bude sa dať hovoriť o pretrvávajúcej stabilizácii cien. Predpoklady sa potvrdili a dokonca pozitívne faktory prevážili. A tak môžem povedať, že priemerná cena plynu za dodávku pre domácnosti na rok 2014 poklesne oproti priemernej cene platnej na rok 2013 o 0,23 %,“ vyhlásil Holjenčík.

Premiér: Trhové ceny by boli o 25 % vyššie

„Využívam túto príležitosť (..) aby som privítal rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pretože stalo sa to, čo sme chceli a na čom sme trvali: my sme doslova-a-dopísmena prinútili SPP, aby podalo nulový návrh na cenu plynu, pokiaľ ide o rok 2014 – teda nemá dôjsť k zvýšeniu ceny plynu pre domácnosti v roku 2014. Úrad to potvrdil. Dokonca došlo k zanedbateľnému zníženiu cien (..) Fakt je ten, že sme splnili svoj sľub, že budeme podporovať veľmi silnú regulačnú politiku. A táto regulačná politika umožňuje chrániť domácnosti pred nezmyselným zvyšovaním cien plynu,“ vyhlásil ešte včera premiér Robert Fico po návrate z návštevy v Českej republike.

„Uvedomujeme si, že keby sa SPP správalo absolútne trhovo v tejto veci a ak by nás ignorovalo, tak by ponúkli zvýšenie ceny plynu pre domácnosti o 25 %, ale je nula,“ pripustil.

„V roku 2014 bude cena plynu pre domácnosti rovnaká ako v roku 2013. Splnili sme svoj sľub, že budeme brániť zdražovaniu v oblasti energií (..) Myslím si, že toto je jeden z ďalších úspechov vlády, ktorá vždy tvrdila, že v oblasti cien energií musí byť mimoriadne aktívna, a toto je výsledok našej aktivity,“ uzavrel Fico.

Ústava: Regulácia nesmie brániť zisku

Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group pre portál energia.sk uviedol, že v právnom štáte verejná regulácia nesmie brániť tvorbe zisku.

„Hoci sa jedná o prax, na ktorú sme si v uplynulom období už zvykli, je potrebné zdôrazniť, že civilizované právne štáty vo všeobecnosti uznávajú zásadu, že verejná regulácia nesmie brániť tvorbe zisku. Medzi základné práva patrí totiž aj právo na podnikanie, ktorého podstatou a zmyslom je práve tvorba zisku,” uviedol Hanulák a dodal: „Ústavný súd ČR k tomu uvádza: „Důsledkem absence této maximy při regulaci cen se může stát znemožnení určité oblasti podnikatelské aktivity a vytvoření státního monopolu, t.j.dotčení podstaty a smyslu základního práva, plynoucího z čl. 26 Listiny (v podmienkach SR ide o článok 35 Ústavy SR).“

Hanulák ďalej doplnil, že ak regulačný úrad schválil cenové stropy pre zemný plyn pre domácnosti tak, že nevychádzajú z ekonomickej reality, ide o kroky, ktoré „prispievajú k rozkladu právneho štátu v Slovenskej republike.“

„Aj regulačný úrad musí rešpektovať vôľu zákonodarcu, ktorý nepripúšťa krížové dotácie medzi segmentmi odberateľov plynu v domácnostiach a ostatných odberateľov, hoci je táto úprava nad rámec požiadaviek európskej smernice. Na plnenie cieľov sociálnej politiky má štát celý rad iných prostriedkov,“ zdôraznil.

SPP: Cenový návrh bol dohodou akcionárov

Slovenský plynárenský priemysel rozhodnutie ÚRSO akceptuje, hoci s metodikou regulačného úradu nesúhlasí a súčasné ceny plynu nepovažuje za zodpovedajúce ekonomickej realite, uviedol v tlačovom vyhlásení hovorca spoločnosti Peter Bednár.

„Naša spoločnosť v stanovenom termíne podala na základe dohody oboch akcionárov cenový návrh s nulovým navýšením v porovnaní s cenami stanovenými regulátorom na rok 2013. Regulačný úrad rozhodol na základe vlastného uváženia o znížení cien v priemere o 0,23 %. Napriek tomu, že toto rozhodnutie je veľmi podobné nášmu cenovému návrhu, je potrebné podčiarknuť, že nové ceny plynu absolútne nezodpovedajú ekonomickej realite. S metodikou, ktorú pri svojom rozhodnutí uplatnil regulačný úrad, preto nemôžeme súhlasiť. Vzhľadom na to, že nové ceny nepredstavujú výraznú odchýlku od návrhu schváleného akcionármi, spoločnosť ich bude rešpektovať a nebude proti rozhodnutiu podnikať žiadne následné kroky,” spresnil Bednár.

SSE: Obtiažna situácia pre nových dodávateľov

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, ktorá patrí k dominantným dodávateľom elektriny a súčasne je jedným z nových dodávateľov plynu, vníma situáciu ako komplikovanú. „Situácia, kedy sú regulované ceny na hranici nákladových cien dodávateľov plynu, resp. v prípade dominantného dodávateľa sú ceny deklarované pod hranicou  nákladov, nevytvára priestor pre väčšie konkurenčné prostredie. Na druhej strane nedáva ani priestor pre prinášanie nových produktov a služieb, z ktorých by mohli zákazníci benefitovať,“ uviedla pre portál energia.sk hovorkyňa SSE Jana Bolibruchová.

„Pokiaľ sa chcú noví dodávatelia v dodávke plynu presadiť, musia zákazníkovi ponúknuť najmä cenovú výhodu. Pri aktuálnom nastavení cien pre dominantného dodávateľa je situácia pre nových dodávateľov preto veľmi obtiažna,“ zhodnotila Bolibruchová.

RWE Gas Slovensko: Ceny bránia súťaži

Najväčší konkurent SPP, spoločnosť RWE Gas Slovensko, síce pripúšťa, že s významným počtom zákazníkov v súčasnom systéme už dokáže dosiahnuť mierny zisk, dodáva však, že ostatní malí hráči na trhu nemajú priestor, aby rozvíjali svoje podnikanie.

„RWE Gas Slovensko je dnes najväčší alternatívny dodávateľ na trhu s viac ako 20 % celkovým trhovým podielom. Pri súčasnom nastavení regulácie dokážeme dosahovať mierny zisk. Ten však nie je ani na úrovni, ktorú by mala vyhláška ÚRSO garantovať dominantnému hráčovi na trhu,“ uviedla pre energia.sk hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová.

Hoci spoločnosť aj napriek súčasnej regulácii garantuje pre rok 2014 svojim zákazníkom nižšie ceny ako by dostali u SPP, sú aktuálne podmienky z hľadiska trhu ako takého nepriaznivé. „Ceny sú na takej nízkej úrovni, ktorá neumožňuje reálnu súťaž viacerých dodávateľov. Aj dnes na trhu vidno, že reálne o domácnosti súťažia maximálne dve spoločnosti. Malí dodávatelia nemajú reálnu šancu konkurovať, pretože by museli podnikať so stratou. Podľa nášho názoru nie je ani príležitosť pre vstup ďalších nových dodávateľov,“ spresnila Danihelová.

Dodávateľ RWE Gas Slovensko je presvedčený, že „rozvinuté konkurenčné prostredie je prospešné ako pre dodávateľov, tak aj pre zákazníkov. Cenová regulácia má podľa nás negatívny vplyv na trhové prostredie. Dodávatelia zemného plynu by uvítali aspoň jej obmedzenie,“ uzavrela hovorkyňa.

ČEZ Slovensko: Regulácia komplikuje podnikanie

Aj spoločnosť ČEZ Slovensko, ktorá začala ako prvá plošne konkurovať SPP, garantuje svojim zákazníkom v roku 2014 cenovú úsporu. Stanislav Kovalík (riaditeľ pre retail) však pre energia.sk doplnil, že „spôsob cenovej regulácie dodávky plynu pre domácnosti považuje za nesystémový“.

„Trh už niekoľko rokov ukazuje, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť domácnostiam lepšiu cenu plynu, je zjednodušiť spôsob zmeny dodávateľa a podporovať rozvoj konkurencie. Existencia regulácie spôsobuje zbytočnú administratívnu záťaž a obmedzuje slobodnú tvorbu cien a produktov v prospech zákazníka. Spolitizovanie témy cien plynu môže zbytočne traumatizovať slovenské domácnosti a oslabovať ich dôveru v konkurenčné prostredie. Ani sofistikovaný regulátor či politik altruista nedokážu predsa ovplyvniť ceny komodít na svetových trhoch v súčasnom globalizovanom prostredí,“ vysvetlil Kovalík.

Cenová regulácia spôsobuje podľa ČEZ Slovensko komplikácie všetkým: tradičnému i alternatívnym dodávateľom. „Situácia tradičného dodávateľa je iná v tom, že nakupuje plyn na základe v súčasnosti problematického kontraktu. Umelo nastavená regulácia dlhodobo spôsobuje tradičnému dodávateľovi ekonomické problémy a pre alternatívnych dodávateľov znižuje atraktivitu podnikania v dodávke plynu domácnostiam,“ spresnil šéf retailu ČEZ Slovensko.

Stanislav Kovalík je však celkovo kritický k cenovej regulácii v plynárenstve ako takej: „Pokiaľ ide o reguláciu ostatných zložiek ceny plynu, realizuje sa v rovnakom duchu ako v prípade dodávky. Skokový 3,5-násobný nárast ceny za prepravu na vstupnom bode Lanžhot v prvej polovici roka je toho dobrým dôkazom.“

„Sme optimisti s stále veríme, že je to len ‚zlá sezóna‘ a v dlhšom horizonte sa slovenský trh s energiami viac priblíži k európskym parametrom liberalizácie,“ uzavrel.

Prieskum: Prekážkou pre trh je cenová regulácia

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. finalizuje v tomto období porovnanie českého a slovenského energetického trhu, so zameraním na podnikanie v oblasti dodávky koncovým zákazníkom. Súčasťou projektu je i dotazníkový prieskum medzi vrcholovými zástupcami regulovaných subjektov, ktorý mapuje postoje a názory respondentov na energetickú legislatívu a reguláciu.

Z prieskumu okrem iného vyplýva, že väčšina respondentov (60,9 %) si myslí, že energetická legislatíva a regulácia v SR buď vôbec alebo v prevažnej miere nereflektuje požiadavky energetického trhu. Väčšina respondentov (69,7 %) sa súčasne vyjadrila nesúhlasne voči tvrdeniu „regulačný rámec v SR je stabilný“. S tvrdením „zmeny regulačného rámca sú predvídateľné“ nesúhlasili viac ako tri štvrtiny (75,8 %) respondentov.

S výrokom „ÚRSO vykonáva CENOVÚ reguláciu transparentne, primerane a nediskriminačne“ nesúhlasilo takmer 9 z 10 respondentov (87,9 %).

Respondenti okrem iného identifikovali aj najväčšie prekážky vstupu ďalších konkurentov na trh. Takmer dve tretiny (65,4 %) vyznačili možnosť „cenová regulácia samostatne nie je motivujúca“. V nadväzujúcej otázke väčšina respondentov označila možnosti „zrušenie cenovej regulácie pre SMEs“ a „zrušenie cenovej regulácie pre domácnosti“ (v oboch prípadoch po 65,4 %) za kroky, ktoré by zvýšili záujem nových hráčov o vstup na trh.

České firmy problém s regulátorom nemajú

„Výsledky nášho dotazníkového prieskumu nie sú dobrým vysvedčením pre činnosť ÚRSO. Bez ohľadu na to, či sa respondent identifikoval ako zástupca dodávateľa, distribučnej spoločnosti, prevádzkovateľa prenosovej alebo prepravnej siete alebo výrobcu elektriny alebo plynu, rozsiahly prieskum možno zjednodušene a v skratke interpretovať i tak, že činnosť ÚRSO vplýva na podnikanie regulovaných subjektov nie v primeranej, ale až v akejsi existenčnej miere,“ priblížil závery prieskumu Michal Hudec (energy analytics).

„Nie je ničím objavným zistenie, že regulované subjekty majú isté výhrady voči rozhodnutiam regulátora. V tomto smere je však zaujímavé porovnanie s výsledkami identického prieskumu, ktorý sme realizovali medzi českými respondentmi. Zatiaľ čo na Slovensku nám to vyšlo tak, že ÚRSO a cenová regulácia sú prekážkami pre rozvoj trhu, v Českej republike regulačný úrad ERÚ v takejto miere v negatívnom kontexte do popredia nevystupuje. Len pre ilustráciu, väčšina respondentov z ČR (76,5 %) si myslí, že legislatíva a regulácia sú v prevažnej miere nastavené v súlade s požiadavkami trhu. Ak je na českom trhu niečo, čo bráni vstupu nových hráčov, je to prirodzená nasýtenosť trhu. Rozdiel sme identifikovali aj vo vnímaní podnikateľského rizika – zatiaľ čo slovenskí respondenti považujú podnikanie v energetike za viac rizikové ako podnikanie v ostatných odvetviach hospodárstva, českí respondenti sa vyjadrili, že miera rizika podnikania v energetike je porovnateľná s mierou rizika podnikania v ostatných hospodárskych odvetviach,“ doplnil Hudec.

Spoločnosť energy analytics publikuje úplné vyhodnotenie prieskumu verejne v priebehu decembra.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.