Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
plynovy horak
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Plynovy horak. Foto: Flickr.com/D.H.Parks (licencia Creative Commons)
31. októbra 2013 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Ako sa pripojiť k plynovej sieti – stačí sedem krokov

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Majitelia rodinných domov, vlastníci bytov v dome, ktorý nie je pripojený k distribučnej sieti, malí, strední a veľkí odberatelia.
Ako prebieha plynofikácia? 1. Žiadosť o pripojenie

2. Zmluva o pripojení

3. Projektová dokumentácia

4. Realizácia výstavby

5. Žiadosť o realizáciu pripojenia

6. Zmluva o dodávke plynu

7. Montáž meradla

Ak ste majiteľom budúceho rodinného domu, resp. vlastníkom bytu, ktorý nie je pripojený k distribučnej sieti alebo rozbiehate podnikanie, pri ktorom potrebujete využívať zemný plyn, mali by ste sa obrátiť na prevádzkovateľa distribučnej plynovej siete.

Zdroj: Flickr.com/sunshinecity, licencia Creative Commons

Distribúciu zemného plynu zabezpečuje odberateľom na Slovensku spoločnosť SPP-distribúcia prostredníctvom plynovodov prevádzkovaných na rozličných tlakových úrovniach, s celkovou dĺžkou plynovodov viac ako 32 500 km. Z toho dĺžka vysokotlakových plynovodov (s tlakom nad 0,4 MPa) je takmer 6 300 km a dĺžka strednotlakových a nízkotlakových plynovodov s tlakom do 0,4 MPa vrátane je viac ako 26 200 km. Systém vysokotlakových plynovodov pokrýva podstatnú časť územia Slovenskej republiky a zásobuje zemným plynom koncových odberateľov. Prostredníctvom distribučnej siete sa distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest. v roku sa distribuovalo celkovo 5,03 mld. m3 zemného plynu.

Slovník základných plynárenských pojmov
  • Pripojovací plynovod (plynová prípojka) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu.
  • Odberné plynové zariadenie (OPZ) – zariadenie určené na odber plynu v rodinnom dome. Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.
  • Domová regulačná zostava/skrinka – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov. Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa a je prístupná z verejného priestranstva.
  • Distribučný plynovod – uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu.

Ako postupovať pri plynofikácii?

1. Ak ste sa rozhodli plynofikovať rodinný dom, v prvom rade musíte vyplniť žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju v dvoch exemplároch doručiť poštou alebo osobne na kontaktné miesta SPP – distribúcia, a. s. (tlačivá sú dostupné na kontatných miestach alebo na webovej stránke). Spoločnosť vám následne zašle návrh zmluvy o pripojení s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti.

2. Prevádzkovateľ distribučnej siete vám následne do 30 dní stanoví technické a obchodné podmienky pripojenia, vrátane predpokladaného termínu pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti. Návrh Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti dostanete doporučenou poštou v dvoch exemplároch. Obidva exempláre podpíšete a  doručíte prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. Ak zmluvu nedoručíte, automaticky zaniká. „Jednou z podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je úhrada poplatku za pripojenie, a to do 15 dní od doručenia/prevzatia faktúry poplatku za pripojenie,“ informuje prevádzkovateľ distribučnej siete. Čakajte preto na faktúru. Ak vám nepríde, obráťte sa na zákaznícku linku.

3. Po doručení podpísanej zmluvy o pripojení si musíte zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) a odberného plynového zariadenia (kotol, sporák atd.). Projektovú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu potom predložíte na vyjadrenie prevádzkovateľovi distribučnej siete. „Ak bude váš odber plynu väčší ako 10 m3/h,súčastou projektovej dokumentácie musí byt aj projektová dokumentácia umiestnenia meracej a regulačnej zostavy,“ spresňuje prevádzkovateľ distribučnej siete.

4. Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii si vyhľadáte zhotovovateľa, prostredníctvom ktorého zrealizujete výstavbu pripojovacieho plynovodu, ako aj odberného plynového zariadenia. Pred realizáciou výstavby požiadate vy alebo zhotoviteľ vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu a po ukončení výstavby o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci, predložíte vy alebo zhotoviteľ technickú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu do príslušnej podateľne alebo na kontaktné miesta.

5. Po odovzdaní technickej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a zrealizovaní odberného plynového zariadenia predložíte na kontaktné miesta vyplnenú žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla. Prílohou žiadosti bude kópia správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, nie staršia ako 5 mesiacov.

6. Napokon si vyberiete dodávateľa plynu a uzatvoríte s ním zmluvu o dodávke plynu. „Zákazník tak musí urobiť minimálne 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu,“ spresňuje SPP distribúcia. Zvolený dodávateľ plynu požiada spoločnosť SPP – distribúcia o pridelenie distribučnej kapacity do odberného miesta.

7. Po splnení všetkých technických a obchodných podmienok zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej siete montáž meradla.

Zaujímalo nás

Odpovedá prevádzkovateľ distribučnej siete SPP-distribúcia

1. Kto znáša náklady za zriadenie plynovej prípojky?

Náklady na zriadenie pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) znáša žiadateľ o pripojenie.

2. Aká je výška týchto nákladov (pre rodinné domy, bytové domy,…)?

Výška  nákladov na zriadenie pripojovacieho plynovodu je veľmi individuálna, závisí hlavne od vzdialenosti budúceho hlavného uzáveru zemného plynu, ktorý je umiestnený v domovej regulačnej skrinke od existujúcej  distribučnej siete.

3. Kto sa stáva vlastníkom zriadenej plynovej prípojky?

Vlastníkom  pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) je  žiadateľ o pripojenie do distribučnej siete, nakoľko  výstavbu realizuje z vlastných finančných prostriedkov.

4. Existujú obmedzenia pre niektoré lokality, kde nemožno plynovú prípojku vybudovať?

Pripojovací plynovod (plynovú prípojku)  je možné vybudovať iba v prípade, že pred pozemkom žiadateľa o pripojenie, je vybudovaný  distribučný plynovod, ku ktorému má naša spoločnosť  majetkovo-právny vzťah a existuje  v ňom voľná technická kapacita.

5. Podliehajú plynové prípojky pravidelnej kontrole, či nedochádza k únikom? Ak áno, kto vykonáva kontrolu? Ako často sa musí vykonávať?

Prevádzkovateľ distribučnej siete  zabezpečuje na svoje náklady bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu   plynárenského zariadenia (napr. kontrola tesnosti).  Zabezpečuje odborné prehliadky a odborné skúšky pripojovacieho plynovodu a odstraňuje  poruchy bez potreby výmeny potrubnej časti pripojovacieho plynovodu a domovej regulačnej zostavy. Cyklickosť kontrol tesnosti plynovodov sa vykonáva u plynovodov s prevádzkovým tlakom do 10 MPa minimálne 1-krát za 3 roky, plynovody z materiálu Liten PL 10 minimálne 1-krát za rok.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.