Zemný plyn pre domácnosti zlacnie o 3 - 5 percent

Dnes začal regulačný úrad cenové konanie z vlastnej iniciatívy, ktorého výsledkom bude úprava cien zemného plynu pre domácnosti najneskôr do 15. februára 2012. Ako dôvod Jozef Holjenčík označil podpísanie dodatku k dlhodobej zmluve medzi spoločnosťami SPP a Gazprom Export.

Jozef Holjenčík: Plyn zlacnie o 3 až 5 percent

Zdroj: energia.sk/Michal Jesenič


„Úrad si okamžite vyžiadal“ dodatok k zmluve medzi SPP a spoločnosťou Gazprom Export a po jeho preštudovaní dnes začal cenové konanie z vlastnej iniciatívy.

„Najneskôr od 15.2. budú znížené ceny zemného plynu pre domácnosti a ceny zemného plynu pre vykurovanie,“ vyhlásil dnes Jozef Holjenčík. „Podľa prvých analýz, ktoré máme k dispozícii, to vyzerá tak, že môže dôjsť k zníženiu o 3 až 5 percent,“ doplnil s tým, že Úrad sa spravidla počas cenového konania ku konkrétnym zmenám nevyjadruje a že tento odhad je výnimkou.

„Konečnú cenu ovplyvňujú aj cena ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja a vývoj kurzu eura voči doláru. Všetky bude úrad zohľadňovať pri svojom rozhodnutí,“ doplnil Holjenčík. „Urobili sme prvé analýzy, ako by to mohlo vyzerať a premietli sa i aktuálne ceny ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja.“ Predbežný odhad na zníženie ceny o 3 – 5 percent zohľadňuje už i tieto parametre.

„Čo sa týka obsahu dodatku k zmluve, nemôžem byť konkrétny, keďže zmluva je viazaná obchodným tajomstvom. Z jej obsahu však vyplýva, že dôjde k zníženiu ceny komodity,“ priblížil. Komodita predávaná Gazprom Exportom nezlacnie len pre SPP, ale aj pre iných odberateľov v Európe. Preto regulátor podľa svojich slov musí posudzovať vec „vyvážene“ a preto začal cenové konanie z vlastnej iniciatívy.

Podľa platnej vyhlášky  sa koncová cena komodity odvíja v 80 % od ceny v dlhodobých kontraktoch a v 20 % od ceny na spotových trhoch. Tento princíp ÚRSO v rozhodovaní zachová.

Cenové konanie prebieha presne podľa platného znenia vyhlášky a v tomto zmysle je na posúdení regulačného úradu, ktoré položky do ceny zahrnie, reagoval šéf ÚRSO na otázku, prečo v pôvodnej cene 2012 nie sú zahrnuté napríklad náklady na skladovanie zemného plynu. Holjenčík v tejto súvislosti doplnil, že odber domácností je predikovateľný, predajcovia môžu s veľkou presnosťou podľa predpokladov nakupovať komoditu a preto náklady na skladovanie zemného plynu nie sú oprávnené.

Stanovisko SPP

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) momentálne nevidí dôvody na zníženie cien zemného plynu pre domácnosti. "Dodatok k zmluve so spoločnosťou Gazprom Export nevytvára dostatočný priestor pre úpravu regulovaných cien, keďže nerieši, ale iba zmierňuje stratu, ktorá SPP v segmente domácností vzniká z dôvodu zle nastavenej regulácie. Dôvodom je najmä skutočnosť, že regulátor svoj výpočet cien pre rok 2012 postavil na nereálnych očakávaniach v oblasti vývoja kľúčových faktorov – kurzu USD/EUR a ceny ropy a tým umelo znížil regulované ceny plynu." skonštatovalo SPP vo svojom stanovisku.

SPP predpokladá, že ak nedôjde k zásadnej zmene vývoja trhových faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupnú cenu plynu, a vzájomnému priblíženiu prístupu regulátora a SPP k cenotvorbe, spoločnosť dosiahne aj v roku 2012 v regulovanom segmente domácností opäť stratu. A to vo výške niekoľko desiatok miliónov eur.

(c) energia.sk

Odborní partneri